HomeBlogs
10 oktober 2023
De cultuurcoach: wat doet die eigenlijk?

In steeds meer gemeentes werkt tegenwoordig een cultuurcoach of combinatiefunctionaris. Er wordt hiervoor gekozen omdat een schakel nodig is culturele […]

Lees meer
11 september 2023
Items samenvoegen tot een schaal

Om diverse redenen kan het in een onderzoek voorkomen dat je meer vragen stelt over hetzelfde begrip. De analyse van […]

Lees meer
15 augustus 2023
Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan?

Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan? Je hebt een bezoekersonderzoek uitgezet, je hebt voldoende respons en de resultaten van […]

Lees meer
22 juli 2023
8 vormen om je onderzoeksresultaten te verspreiden

Bij een onderzoeksrapportage denken veel mensen, helaas, nog steeds aan een lijvig boekwerk dat leest als een spannend boek (er […]

Lees meer
20 juli 2023
Respondenten: wanneer neem je ze wel of niet mee in de analyse?

In deze blog richten we ons op kwantitatief onderzoek waarbij via een vragenlijst data wordt verzameld, meestal door gebruik te […]

Lees meer
20 juni 2023
Wat is de opbouw van je scriptie

Je bent bijna aan het einde van je studie en moet je scriptie schrijven. Maar hoe bouw je een scriptie […]

Lees meer
11 juni 2023
5 redenen om voor een onderzoeksbureau te kiezen

Onlangs interviewde een stagiaire mij over de voor- en nadelen van een onderzoeksbureau. Ze liep stage voor een organisatie die […]

Lees meer
31 mei 2023
Tips voor een goed interview

Met individuele en groepsinterviews kun je veel te weten komen. Bijvoorbeeld over de impact van een activiteit, het verloop van […]

Lees meer
23 mei 2023
Onderzoek in de bibliotheek: wat kun je ermee?

In het uitvoeren van onderzoek draait alles om meten. Meten in allerlei vormen. Kwantitatief, kwalitatief of een mengvorm. Onder kleine […]

Lees meer
25 april 2023
Welke onderdelen moeten in je theoretisch kader zitten?

Een vast hoofdstuk van je scriptie is het theoretisch kader. In dit hoofdstuk geef je je scriptie een wetenschappelijke onderbouwing, […]

Lees meer
22 april 2023
7 tips om effectmetingen te optimaliseren

Door regelmatig effecten te meten kun je veel leren. Sommige dingen, zoals deelnemersaantallen, zijn makkelijk vast te leggen, maar zeggen […]

Lees meer
18 april 2023
De verbinding tussen binnen en buitenschoolse cultuureducatie

Cultuureducatie krijgt steeds meer een vaste plek op de scholen en is een belangrijke basis voor goed onderwijs. Ook bij […]

Lees meer
9 april 2023
Hoe kom je tot de juiste onderzoeksvraag?

Het eerste dat je doet als als je een onderzoek gaat uitvoeren is het doel van het onderzoek en de […]

Lees meer
12 maart 2023
Tips om publiek mee te laten werken aan je onderzoek (respons)

Om valide uitkomsten te hebben van je onderzoek heb je voldoende respons nodig, bijvoorbeeld bij publieks- of klantenonderzoek.  Maar hoe […]

Lees meer
28 februari 2023
6 problemen en oplossingen bij het schrijven je scriptie

Bijna elke opleiding sluit je af met een scriptie. Hoewel je het onderwerp meestal zelf kan kiezen, levert het schrijven […]

Lees meer
13 februari 2023
6 stappen om evalueren in te voeren

Bij sommige organisaties is evalueren heel gewoon, anderen doen er niet aan. Dat kan om verschillende redenen zijn, zoals het […]

Lees meer
30 januari 2023
Zicht op potentieel publiek

Heb je zicht op wie je potentieel publiek is bij je museum of culturele organisatie? Wat weet je over hen? […]

Lees meer
29 januari 2023
Welke vragen stel je bij een procesevaluatie?

Na afloop van een project kun je onder andere een procesevaluatie doen om het proces te verbeteren. Hier kun je […]

Lees meer
21 januari 2023
Doen we de goede dingen?

Organisaties vragen zich gedurende evaluaties vaak de vraag 'doen we de dingen goed?'. Een goede vraag, die je wilt beantwoorden […]

Lees meer
17 januari 2023
Onderzoek in de bibliotheek: wat is nuttig?

De rol van de bibliotheken is de afgelopen decennia enorm veranderd. Van een ‘boekenuitleenfabriek’ naar een organisatie waar mensen: Informatie […]

Lees meer
6 december 2022
Monitoren helpt je je doel te bereiken

Monitoring en evaluatie wordt steeds vaker verplicht gesteld bij subsidieaanvragen. Dit wordt onder andere gedaan omdat monitoren en evalueren de […]

Lees meer
26 november 2022
Tips voor het analyseren en rapporteren van onderzoek

Na het formuleren van je doelen, ontwerpen van het onderzoeksinstrument en het verzamelen van informatie is het tijd om de data […]

Lees meer
23 november 2022
Het werkgebied van een bibliotheek in kaart brengen

In deze blog richten we ons specifiek op bibliotheken, al is het voor andere organisaties (welzijnsorganisaties, gemeenten, scholen) ook interessant […]

Lees meer
8 november 2022
Hoe houd je je scriptie schrijven leuk

Je scriptie schrijven is niet altijd een leuke klus. Je hebt de informatie al zo vaak gezien en soms heb […]

Lees meer
30 oktober 2022
Doelen formuleren: PIARDRSM

Er zijn verschillende hulpmiddelen om doelen te formuleren. Een aantal aspecten komt steeds weer terug, terwijl andere aspecten net zo […]

Lees meer
11 oktober 2022
Hoe pak je het schrijven van het theoretisch kader voor je scriptie aan?

Een van de belangrijkste zaken bij het starten van je scriptie is het schrijven van je theoretisch kader. Maar hoe […]

Lees meer
20 september 2022
Inventarisatie-onderzoek: wat is het en wanneer zet je het in?

Over inventarisatie-onderzoek is niet erg veel informatie te vinden. In deze blog beschrijven we in het kort wat inventarisatie-onderzoek nu […]

Lees meer
21 augustus 2022
Waarom wil je effecten meten?

Voor het meten van effecten van projecten zijn zowel interne redenen als externe redenen te noemen. Voor projecteigenaren is het […]

Lees meer
16 augustus 2022
Voor- en nadelen van bezoekersprofielen

Regelmatig horen we van culturele organisaties dat ze gebruik maken van bezoekersprofielen. Deze moeten wij dan meenemen in de analyse […]

Lees meer
19 juli 2022
7 tips om EVI in te voeren

In een ander blog hebben we verteld wat EVI inhoudt en wat je er mee kunt doen. Wanneer een penvoerder van Cultuureducatie […]

Lees meer
21 juni 2022
Aan welke criteria moet een onderzoek voldoen?

Een goed onderzoek dient aan een aantal criteria te voldoen; het moet valide, betrouwbaar,  representatief, onafhankelijk, objectief en herhaalbaar zijn. […]

Lees meer
16 juni 2022
Wat is SMART?

Het formuleren van doelen kan lastig zijn. De meest bekende richtlijn is SMART. Andere richtlijnen zijn RUMBA en PRISMA. Door […]

Lees meer
24 mei 2022
Wat is EVI en wat kun je er mee?

Wanneer je bekend bent in de wereld van cultuureducatie hoor je steeds vaker geluiden over EVI. Vooral binnen het primair […]

Lees meer
15 mei 2022
Hoe kan ik effecten meetbaar maken, een aantal praktijkcases

Een vraag die mij vaak gesteld wordt, is: 'We vermoeden dat we effect hebben met ons project. Hoe kunnen we […]

Lees meer
26 april 2022
Welke (beleids-)vraag beantwoord je met een bezoekersonderzoek?

Met het uitvoeren van een bezoekersonderzoek kun je veel informatie ophalen en hiermee (beleids-)vragen beantwoorden. Oftewel, wat is het doel […]

Lees meer
29 maart 2022
6 tips voor het schrijven van een rapportage of scriptie

De data is verzameld en de eerste analyse is gedaan. Er ligt een hoop data voor je en nu is […]

Lees meer
1 maart 2022
Testen van een vragenlijst

Deze blog gaat over het testen van een vragenlijst voorafgaande aan het daadwerkelijke onderzoek. Wil je meer weten over waar […]

Lees meer
27 januari 2022
Dataverzameling met enquêtes: Wat komt er bij kijken?

In deze blog gaat het over het verzamelen van data door middel van het uitzetten van een enquête. Wil je […]

Lees meer
3 januari 2022
Meer inzicht in je bezoekers: wat kun je met postcodes?

Regelmatig wordt er bij culturele instellingen gevraagd aan de bezoekers of ze de postcode mogen weten. Deze zeggen namelijk iets […]

Lees meer
30 december 2021
Tips voor het formuleren van enquêtevragen

Je gebruikt een vragenlijst als meetinstrument om je onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Het is dan belangrijk dat je iets kunt […]

Lees meer
6 december 2021
Waar moet je op letten bij het organiseren van je interviews?

In deze blog gaat het over het organiseren van 1-op-1 interviews. De groepsinterviews laten we voor nu even buiten beschouwing.

Lees meer
18 oktober 2021
Kies het juiste bezoekersprofiel

Met de resultaten van diverse vragen kun je je bezoekers indelen in verschillende profielen.

Lees meer
1 oktober 2021
7 Tips voor het houden een van presentatie

Na het afronden van een onderzoek, geven we regelmatig een presentatie van de resultaten. De ene kan van nature spreken voor een grote groep, maar de ander […]

Lees meer
28 september 2021
Datacleaning: hoe doe je dat?

In deze blog richten we ons op kwantitatieve data, data bijvoorbeeld verkregen uit vragenlijsten (meer weten over vragenlijsten? Lees deze blog). Deze data […]

Lees meer
17 september 2021
Een benchmark: Wat is het en waarom is het zinvol?

Voor organisaties binnen dezelfde branche met vergelijkbare activiteiten (bijvoorbeeld musea of toneelgezelschappen) is het interessant om de kwaliteit van deze […]

Lees meer
9 september 2021
Soorten enquêtevragen

Bij het opstellen van een vragenlijst of enquête kun je gebruik maken van verschillende soorten vragen. In deze blog een greep uit […]

Lees meer
17 augustus 2021
Waar moet je op letten bij het maken van een dashboard?

Een dashboard geeft snel inzicht in de huidige stand van zaken. Om deze gemakkelijk te lezen, moet deze wel op een goede manier […]

Lees meer
7 augustus 2021
Keuze: kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek?

In mijn vorige blog ‘Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: Wat is wat?’ heb ik uitgelegd wat het verschil is tussen kwantitatief […]

Lees meer
26 juli 2021
Datacleaning: wat is het eigenlijk?

Voordat je begint met de analyse van je data is het goed om te controleren of het veldwerk dat je hebt […]

Lees meer
7 juli 2021
Waar let je op bij het kiezen van een onderzoeksmethode?

Er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten om informatie te verzamelen voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Je kunt […]

Lees meer
4 juli 2021
Waar let je op bij een bezoekersonderzoek?

Wij doen een aantal keer per jaar een bezoekersonderzoek. Voor ons is het fijn als de opdrachtgever van te voren al heeft […]

Lees meer
16 juni 2021
Hoe lang mag een vragenlijst zijn?

Regelmatig krijgen we de vraag of we mee willen kijken naar een vragenlijst. We krijgen dan een enorme vragenlijst met […]

Lees meer
16 mei 2021
Gebruik je bezoekersonderzoek voor verantwoording

Instellingen die een subsidie of sponsoring ontvangen moeten daarvoor een verantwoording schrijven. In deze verantwoording moet informatie staan over de bezoekers: […]

Lees meer
16 april 2021
Wat is experimenteel onderzoek?

Het effect vaststellen van je interventie, kan met een experimenteel onderzoek. Hierbij kijk je door middel van twee groepen of je interventie of activiteit werkt. De ene groep krijgt de interventie […]

Lees meer
22 maart 2021
Maak je sturingsinformatie inzichtelijk met dit stappenplan

Met een dashboard kun je veel sturingsinformatie verkrijgen. Zo kan een dashboard zeer interessant zijn als je weet welke informatie je nodig […]

Lees meer
2 maart 2021
Wat doe je als je vastloopt in je onderzoek?

Het wil wel eens voor komen dat je vastloopt in je onderzoek. Je was lekker op gang dacht je, maar […]

Lees meer
9 februari 2021
Wat kun je met de gegevens die je verzamelt van je bezoekers?

Veel instellingen verzamelen informatie over de eigen bezoekers, maar doen er niet veel mee. Ze kijken vaak naar de aantallen […]

Lees meer
26 januari 2021
Wanneer stel je een open of een gesloten vraag in een vragenlijst?

Bij diverse onderzoeken gebruiken we vragenlijsten. Hierbij maken we zowel gebruik van open als gesloten vragen. Voordat we de vragenlijst […]

Lees meer
7 januari 2021
Tips voor het doen van subsidie aanvragen

Het aanvragen van een subsidie voor je project, programma of activiteit bij een gemeente, provincie of een landelijk fonds kan […]

Lees meer
7 december 2020
Hoe instrueer je vrijwilligers bij het afnemen van vragenlijsten?

Veel organisaties uit de culturele sector werken met vrijwilligers die in contact staan met bezoekers. Het is daarom fijn als […]

Lees meer
16 november 2020
Voor- en nadelen van marktonderzoek

Om er zeker van te zijn dat je idee aansluit op de wensen en behoeften van je klanten is het […]

Lees meer
4 november 2020
Verschillende manieren om bezoekers te bevragen

Er zijn verschillende manieren om bezoekers te bevragen. Wij maken graag een combinatie van verschillende methodes. Eén methode op zich […]

Lees meer
24 oktober 2020
Wat betekent zelfreflectie nu eigenlijk?

Een zelfreflectie of evaluatie betekent onder andere dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe […]

Lees meer
30 september 2020
Kort interview versus vragenlijst

Als je in een korte tijd veel informatie nodig hebt voor je onderzoek, is de kans groot dat je kiest […]

Lees meer
18 september 2020
Manieren om workshops te evalueren

Het is zowel voor de deelnemers als voor de trainer achteraf fijn om te weten of het doel van een […]

Lees meer
16 september 2020
Waarom is het slim om een marktonderzoek te doen?

Al enige tijd loop je met een idee, een idee waarvan jij denkt dat het een succes gaat worden. Maar […]

Lees meer
24 augustus 2020
In 4 stappen je interview analyseren

Stel: je hebt interviews afgenomen voor je onderzoek. Er is een hoop interessante informatie naar boven gekomen tijdens deze gesprekken. […]

Lees meer
22 juni 2020
Hoe verwerk je feedback van vrijwilligers? 7 tips

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het culturele veld. Ze dragen met liefde zorg voor je organisatie en staan vaak in direct […]

Lees meer
9 juni 2020
Monitoren en evalueren: Wat is wat?

Monitoren en evalueren worden vaak samen genoemd. Dit is niet gek, want zowel monitoren als evalueren doe je om dezelfde […]

Lees meer
11 mei 2020
Waar moet je op letten met interviewvragen?

Wanneer je interviews afneemt kun je veel te weten komen. Je verzamelt voornamelijk kwalitatieve data. (Er zijn enkele trucjes om […]

Lees meer
20 april 2020
Representativiteit: wat is het en hoe krijg je het?

Stel je wilt een onderzoek doen onder een doelgroep die uit wel 10.000 mensen bestaat, moet je dan alle 10.000 […]

Lees meer
31 maart 2020
Waarom is een dashboard interessant?

Steeds vaker wordt er een dashboard gebouwd om data om te zetten in informatie voor analyse. In het dashboard staan […]

Lees meer
20 maart 2020
Onderzoek moet herhaalbaar zijn

Een goed onderzoek voldoet aan een aantal criteria. Een aantal criteria hebben we al eerder besproken zoals betrouwbaarheid, onafhankelijk en […]

Lees meer
19 februari 2020
Bezoekersonderzoek: welke onderzoeksmethoden kun je gebruiken

Er zijn verschillende manieren om bezoekersonderzoek uit te voeren. Welke onderzoeksmethode het meest efficiënt werkt, is afhankelijk van het doel […]

Lees meer
27 januari 2020
Hoe kom je tot een geschikte onderzoeksmethode

Al verschillende blogs heb ik geschreven over het gebruik van onderzoeksmethoden. Maar hoe kies je nu een goede onderzoeksmethode bij […]

Lees meer
16 december 2019
Wat is het verschil tussen een selecte en aselecte steekproef?

Bij een eerdere blog heb ik geschreven over hoe je het beste een steekproef kunt trekken. Hierin beschreef ik kort […]

Lees meer
26 november 2019
Beslissingen maken naar aanleiding van bezoekersonderzoek

Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker om een bezoekersonderzoek binnen de organisatie uit te voeren. Je wilt het doen om bepaalde […]

Lees meer
18 oktober 2019
5 Redenen om een mto te willen doen

In eerdere blogs hebben we uitgelegd waarom een mto interessant is voor de creatieve sector, maar ook hoe je je […]

Lees meer
24 september 2019
Onafhankelijk onderzoek: wat is het?

Wanneer je een onderzoek uitvoert is het belangrijk dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Je wilt immers dat ze bruikbaar zijn […]

Lees meer
29 augustus 2019
Bezoekersprofielen vertellen je meer dan je denkt

Door middel van een bezoekersonderzoek kom je veel te weten over je bezoekers. Niet alleen de ervaringen die ze op […]

Lees meer
13 augustus 2019
Verbeter je bedrijf met een MTO

In de blog MTO in de creatieve sector is uitgelegd wat een MTO is en wat het kan betekenen voor […]

Lees meer
24 juli 2019
Objectief blijven bij kwalitatief onderzoek

Ook bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk om objectief te blijven. Dit kan heel lastig zijn als je in gesprek […]

Lees meer
2 juli 2019
Wat kan een bezoekersonderzoek voor jou betekenen?

Van een bezoekersonderzoek kun je leren. Je kunt leren wat de bezoekers vinden van je tentoonstelling, voorstelling, activiteit of het […]

Lees meer
12 juni 2019
MTO in de creatieve sector

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) wordt veelvuldig toegepast in het bedrijfsleven, maar minder in de creatieve sector. Terwijl dit juist een goed […]

Lees meer
24 mei 2019
10 tips om een interview goed voor te bereiden

Eén van de onderzoeksmethodes die veel gebruikt wordt, is het houden van een interview. Het is belangrijk om dit goed […]

Lees meer
15 april 2019
Valkuilen van onderzoek doen

Onderzoek doen kan je veel opleveren. Je verkrijgt inzichten waarmee je gefundeerde beslissingen en acties kunt ondernemen. Mits je het […]

Lees meer
1 april 2019
Tips voor literatuuronderzoek

Bij een literatuurstudie doe je onderzoek naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling. Sommige zaken zijn namelijk al […]

Lees meer
19 maart 2019
Kijken naar outcome ipv output biedt andere mogelijkheden!

In gesprekken met medewerkers van musea merk ik dat subsidiërende lokale overheden voornamelijk kijken naar bezoekersaantallen. Want dat is gemakkelijk […]

Lees meer
10 januari 2019
SWOT analyse

Wil je de potentie van je project of organisatie vergroten? Maak dan een SWOT analyse waarbij je een overzicht maakt […]

Lees meer
9 november 2018
Creativiteit meten en stimuleren

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Er wordt steeds vaker een beroep op gedaan. Zowel  in je volwassen leven als op […]

Lees meer
1 september 2018
Betrouwbaarheid bij kwalitatief Onderzoek

De betrouwbaarheid van een onderzoek vertelt in hoeverre de bevindingen te vertalen zijn naar een groter geheel. Dus of de […]

Lees meer
1 september 2018
Welke schalen kun je gebruiken?

In vragenlijsten wordt vaak gebruik gemaakt van schalen om de mening van de respondenten te meten, maar ook om te […]

Lees meer
23 augustus 2018
Panelonderzoek

Als je een representatieve mening van een bepaalde groep Nederlanders nodig hebt, bijvoorbeeld vrouwen tussen de 35 en 60 jaar […]

Lees meer
29 januari 2018
Wie gaat een subsidieregeling evalueren?

Subsidiegevers (zoals de gemeente en fondsen) willen graag weten wat er met het geld gebeurd wat zij aan subsidienemers (zoals […]

Lees meer
8 januari 2018
Hoe krijg je wat je wilt?

Als opdrachtgever bepaal jij wat je wilt laten onderzoeken. Dat betekent dat jij de touwtjes in handen hebt. Jij kunt […]

Lees meer
11 december 2017
Het plan versus de realiteit

Hoe mooi en uitgedacht een plan ook is, de realiteit verloopt vaak anders. Je verwacht vlekkeloos van start naar het […]

Lees meer
20 november 2017
Need to know of nice to know?

Bij het opzetten van een onderzoeksopzet komen er allerlei vragen naar boven. Veel is interessant, maar wat gaat je écht […]

Lees meer
23 oktober 2017
6 tips om evaluatie efficiënter te maken

Breng een heldere structuur aan in je manier van evalueren die je iedere keer op dezelfde manier toepast. Alleen dan […]

Lees meer
19 september 2017
Actiepunten formuleren

Veel praktijkonderzoeken stoppen te vroeg. Onderzoeksvragen worden geformuleerd, data worden verzameld en conclusies worden getrokken. Maar dan houdt het helaas […]

Lees meer
25 augustus 2017
Informatie halen uit bestaande bronnen

Het is niet altijd nodig om zelf data te verzamelen. Je kunt ook gebruik maken van bestaande bronnen. Denk hierbij […]

Lees meer
25 augustus 2017
Logboek als onderzoeksmethode

Een intensievere manier van gegevens verzamelen is respondenten vragen een logboek of dagboek bij te houden. Deelnemers registreren in een […]

Lees meer
15 mei 2017
Doen we de dingen goed OF doen we de goede dingen?

Doen we de dingen goed? OF doen we de goede dingen? Twee vragen die sterk op elkaar lijken, maar die […]

Lees meer
12 april 2017
Mysterie bezoeker als onderzoeksmethode

De mysterie shopper is iedereen bekend: iemand die met een opdracht gaat winkelen of producten retourneren om te kijken hoe […]

Lees meer
13 maart 2017
Tips voor het kiezen en opmaken van grafieken

De juiste keuze en opmaak voor grafieken en diagrammen zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten gelezen en begrepen worden. Probeer dus […]

Lees meer
8 februari 2017
Welke interviewmethoden zijn er en wanneer gebruik je ze?

Veel mensen denken bij interviewen aan de veelgebruikte methode waarin de interviewer vragen stelt aan de geïnterviewde. Maar wist je […]

Lees meer
24 januari 2017
Een overzicht van verschillende onderzoeksmethoden

Een onderzoeksmethode is de manier waarop je data verzamelt voor je onderzoek. Er zijn legio manieren om dit aan te […]

Lees meer
15 december 2016
Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

Om ervoor te zorgen dat respondenten jouw vragen beantwoorden, wil je het hen zo gemakkelijk mogelijk maken. Zij doen jou […]

Lees meer
29 november 2016
Monitoren van talentontwikkeling

Als je als sportvereniging of culturele instelling bewust met talentontwikkeling bezig bent, wil je natuurlijk ook weten of het effect […]

Lees meer
17 november 2016
Samenwerking bevorderen: Manieren om elkaar te ontmoeten

In de eerder verschenen blog gaf ik tips om discipline-overstijgend samen te werken. Om zo’n samenwerking goed te laten verlopen […]

Lees meer
3 november 2016
Projectevaluatie: een checklist

Eén van onze meest gelezen blogs gaat over de vragen die je moet stellen bij een procesevaluatie. Zo’n evaluatie is […]

Lees meer
7 oktober 2016
Tips om uitbesteed onderzoek te begeleiden

Regelmatig hoor ik van beleidsmedewerkers en andere professionals dat ze een onderzoek hebben laten doen, maar er niets aan hebben […]

Lees meer
3 oktober 2016
Effecten meten bij sportorganisaties: Staat lid zijn gelijk aan ontwikkeling?

Ik merk dat sportorganisaties en -verenigingen de effecten van hun beleid en activiteiten veelal meten aan de hand van bereikcijfers. […]

Lees meer
8 augustus 2016
Hoe kun je de resultaten van monitoren en evalueren inzetten?

In de blog Waarom evalueren geen administratieve afvinkoefening is schreef ik al dat je evalueren niet doet omdat het een […]

Lees meer
7 juli 2016
12 tips voor observeren als onderzoeksmethode

Observeren is een methode om feitelijk gedrag te achterhalen en te registreren. Je kiest voor observeren om te achterhalen hoe […]

Lees meer
24 juni 2016
Sportbeleid in de gemeente: vraaggericht in plaats van aanbodgericht

Steeds vaker zie ik dat het sportbeleid van een gemeente wordt bepaald in samenspraak met de burgers. Waar voorheen het […]

Lees meer
19 mei 2016
Big data als onderzoeksmethode voor de non-profit sector?

De non-profit sector, waaronder de cultuursector, maakt steeds meer kennis met het gebruiken van big data om bezoekers of deelnemers […]

Lees meer
4 mei 2016
Waar je op moet letten bij een samenwerking tussen gemeente en kunstenaar

Gemeenten werken steeds vaker samen met kunstenaars of culturele ondernemers om culturele initiatieven op te zetten om maatschappelijke en sociale […]

Lees meer
18 maart 2016
Doelbereik inzichtelijk maken: meer dan alleen cijfers

Organisaties binnen de non-profit sector willen steeds vaker inzicht in hun doelbereik. Dit willen zij enerzijds om te achterhalen of […]

Lees meer
11 februari 2016
Scheurkaartjes als onderzoeksmethode

Wil je op een snelle manier kwantitatieve informatie verzamelen van een grote groep mensen? Dan kun je scheurkaartjes als onderzoeksmethode […]

Lees meer
21 januari 2016
Zelf onderzoek (leren) doen

Veel mensen hebben geen grip op het begrip onderzoek. Dit maakt evalueren tot een taak die alsmaar wordt uitgesteld en […]

Lees meer
11 december 2015
Tracking in het museum

Wil je kwantitatieve informatie verzamelen over bijvoorbeeld de populariteit van onderdelen van je tentoonstelling, maar wil je de bezoekers niet […]

Lees meer
6 november 2015
10 tips voor het houden van een groepsgesprek

Bij het organiseren en leiden van een groepsgesprek moet je met andere dingen rekening houden dan bij een individueel interview. Bij groepsinterviews heb […]

Lees meer
16 oktober 2015
Onderzoek inzetten op verschillende momenten in de beleidsvorming

De meeste mensen denken bij evalueren alleen aan onderzoek dat achteraf gedaan wordt, nadat het project, programma of beleid al […]

Lees meer
2 oktober 2015
Hoe ga je te werk bij dataverzameling?

In vorige blogs heb ik beschreven hoe je tot de juiste onderzoeksvraag komt en hoe je de juiste onderzoeksmethode kiest. […]

Lees meer
4 september 2015
Onderzoek onder jongeren

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor veel organisaties en projecten. Of het nu gaat om sportactiviteiten, culturele programma's of sociale […]

Lees meer
29 juli 2015
Hoe musea de effecten van hun tentoonstellingen kunnen meten

Musea en science centra willen steeds vaker weten of het werkt wat ze doen. Het gaat dan niet over het […]

Lees meer
12 juni 2015
Factoren die de houding t.o.v. Wetenschap & Techniek beïnvloeden

Science centra en wetenschapsmusea willen met hun activiteiten de houding van bezoekers positief beïnvloeden. Het doel bij activiteiten voor scholen […]

Lees meer
28 mei 2015
Waarom evalueren geen administratieve afvinkoefening is

Evalueren doe je niet om te evalueren. Je evalueert (tijdens en/of na afloop van een project) om iets te leren […]

Lees meer
1 mei 2015
Vragenlijst als onderzoeksmethode: Voor- en nadelen

Een vragenlijst is een veelgebruikte onderzoeksmethode om de effecten van een activiteit, project of programma te meten. De vraag is […]

Lees meer
26 maart 2015
Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen?

Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen? Subsidieverstrekkers willen graag weten wat wordt gerealiseerd met het geld […]

Lees meer
26 februari 2015
Tips om discipline-overstijgend samen te werken

Ik zie steeds vaker de wens vanuit gemeenten dat zij willen dat verschillende organisaties binnen de gemeente samen gaan werken […]

Lees meer
29 januari 2015
12 tips om je culturele instelling centraler te positioneren

Mede door de bezuinigingen worden culturele instellingen gedwongen om te veranderen. Om te overleven moet de huidige organisatiestructuur worden herzien […]

Lees meer
14 januari 2015
Het stellen van doelen is de eerste stap richting succes

Het stellen van doelen leidt tot succes. Maar waarom is dat zo? Doelen: Zetten je in beweging. Doelen geven aan welke […]

Lees meer
11 december 2014
Monitoring als routekaart

Als organisatie wil je voortdurend zicht hebben op je doelbereik. Om dit inzicht te verkrijgen wil je als het ware […]

Lees meer
4 december 2014
Afstemmen van doelen bij gemeenten

Gemeenten stellen doelen, per beleidsterrein, maar ook steeds vaker overkoepelend. Het formuleren van doelen bij gemeenten is belangrijk, want het […]

Lees meer
27 november 2014
Waarom wil je inzicht in effecten van je project?

Je start een project om iets te bereiken. Dan wil je na afloop weten of het is gelukt. Sterker: Gedurende […]

Lees meer
14 november 2014
Culturele competenties in cultuureducatie

Cultuureducatie wordt steeds meer gezien als een belangrijk vak binnen het onderwijs. Net zo belangrijk als bijvoorbeeld taal en rekenen. […]

Lees meer
6 november 2014
Wat is Wetenschapswijsheid?

Tijdens de WTC Vakconferentie heb ik kennis gemaakt met het begrip Wetenschapswijsheid. Wetenschapswijsheid is een nieuw initiatief in de wereld […]

Lees meer
15 oktober 2014
Evalueren? Formuleer dan eerst doelen!

Een evaluatie kan je goede handvatten geven om lopende of toekomstige projecten te verbeteren. Evalueren geeft namelijk informatie over jezelf, […]

Lees meer
4 september 2014
Hulp bij doelen formuleren? RUMBA

Naast SMART en PRISMA  is er een derde tool die je helpt bij het formuleren van jedoelen, namelijk RUMBA. Met dit (Engelse) hulpmiddel worden […]

Lees meer
21 augustus 2014
Hulpmiddel bij het formuleren van je doelen: PRISMA

Het formuleren van een doelen kan lastig zijn. Het is daarom handig om een aantal criteria te hebben waar je […]

Lees meer
24 juli 2014
Impactmeting of effectmeting: Hetzelfde of echt verschillend?

Bij het uitvoeren van taken, projecten, activiteiten en programma’s wil je graag weten of het werkt wat je doet. Hiervoor […]

Lees meer
11 juni 2014
Hoe maak je een goede beoordeling?

Om een goed beoordelingsinstrument te ontwikkelen is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen: Je geeft niet zomaar les, […]

Lees meer
11 juni 2014
Een effectmeting: Weggegooid geld of een investering?

Er wordt vaak gedacht dat een effectmeting zonde is van het geld en dat de (schaars) beschikbare financiële middelen beter […]

Lees meer
11 juni 2014
Meet je wat je wilt meten? Het belang van juiste indicatoren

Als je wilt weten of je je doelen bereikt, monitor je deze doelen.  Door te monitoren kun je in de […]

Lees meer
10 december 2013
Hoe maak je containerbegrippen meetbaar?

Containerbegrippen worden helaas vaak gebruikt. In een gesprek denk je beide over hetzelfde te hebben. Maar doe je dat ook? […]

Lees meer
4 december 2013
Vijf belangrijke indicatoren voor cultuureducatie

Veel culturele instellingen ontwikkelen activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Maar wat is de kwaliteit hiervan? Dit is voor de […]

Lees meer
19 november 2013
Tips dataverwerking

Vragenlijsten kun je digitaal uitzetten, maar in bepaalde situaties maak je het je respondenten gemakkelijker als ze het ter plekke […]

Lees meer
28 oktober 2013
Kun je zonder nulmeting ook effecten meten?

Je bent enthousiast een project gestart en dat loopt enige tijd. Je begint nieuwsgierig te worden naar de effecten. Kom […]

Lees meer
21 oktober 2013
Het meten van attitude en attitudeverandering

Veel educatieve projecten van belangenorganisaties en non-profitorganisaties (denk aan musea, technocentra, theatergezelschappen) zijn niet zozeer gericht op het aanleren van […]

Lees meer
8 oktober 2013
Wat betekent betrouwbaarheid?

De betrouwbaarheid van een onderzoek vertelt in hoeverre de bevindingen te vertalen zijn naar een groter geheel. Dus of de […]

Lees meer
8 oktober 2013
Wat is validiteit?

De validiteit van een onderzoek vertelt iets in hoeverre de vragen die gesteld zijn meten wat ze moeten meten. M.a.w. […]

Lees meer
9 september 2013
Hoe kun je de respons voor een vragenlijst verhogen?

Een vragenlijst uitzetten is een goede methode om veel mensen op dezelfde manier te bevragen. Bij voldoende respons krijg je […]

Lees meer
25 maart 2013
Evalueren is een gesprek, geen monoloog

Onlangs had ik een evaluatie met een opdrachtnemer welke anders liep dan ik gewend was. De persoon in kwestie had […]

Lees meer
4 maart 2013
Tien tips voor het meten van effecten

Als je wilt weten of het werkt wat je doet, moet je dit toetsen. Zonder dit te toetsen blijft het […]

Lees meer
19 februari 2013
Vormen van publieksonderzoek

Van je publiek kun je leren. Kom meer over ze te weten, waardoor je je aanbod en je communicatie op […]

Lees meer
3 februari 2013
Hoe publieksonderzoek kan helpen bij het werven van publiek

Culturele instellingen als musea, kunstencentra, theaters, galeries, festivals en bibliotheken,  krijgen veel bezoekers over de vloer. Publieksonderzoek helpt u deze […]

Lees meer
7 december 2012
Wat bepaalt de kwaliteit van erfgoededucatie?

Erfgoededucatie wordt steeds belangrijker op school. Er worden steeds meer projecten en lessen aangeboden door velerlei verschillende aanbieders. Als school, […]

Lees meer
4 september 2012
Negen redenen om een nulmeting uit te voeren

Met een nulmeting wordt de startpositie bepaald van een project, nieuw beleid, campagne of verandertraject. Op deze manier kun je […]

Lees meer
16 juli 2012
Om resultaat te boeken, moet je doelen stellen.

Dit geldt persoonlijk, voor groepen, organisaties, projecten en beleid. Toch worden doelstellingen vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties […]

Lees meer
21 maart 2012
Kwaliteit van cultuureducatie meetbaar maken

Steeds vaker hoor ik de roep om kwaliteit voor cultuureducatie. Zo ook op de conferentie ‘Wie doet wat?’ (26 augustus […]

Lees meer

Categorieën

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone