Welke vragen stel je bij een procesevaluatie?

Na afloop van een project kun je onder andere een procesevaluatie doen om het proces te verbeteren. Hier kun je van profiteren bij elk ander project, omdat een procesevaluatie gericht is op de manier waarop je werkt en samenwerkt. Als je dat verbetert, verbeter je de procedures in je organisaties, je werkzaamheden en dus ook je organisatie. Alle volgende projecten kunnen hier profijt van hebben. In mijn blog evalueren om je project te verbeteren, lees je meer over waarom je moet evalueren. Tijdens verschillende fasen van de procesevaluatie kun je jezelf een aantal evaluatievragen stellen.

Procesevaluatie: de Start

 • Hoe was de beginsituatie?
 • Was het project goed gepland? Ben je binnen planning gebleven?
 • Waren voldoende middelen aanwezig? Financiële middelen, maar denk ook aan andere middelen, zoals communicatiemiddelen, kennis en ervaring.
 • Waren de juiste personen/partijen tijdig bij het project betrokken?

Procesevaluatie: het Verloop

 • Hoe verliep het proces? Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed? Wat kon er beter?
 • Hoe verliep de communicatie? Intern en extern.
 • Kon iedereen zijn afspraken nakomen?
 • Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan? Wat kun je de volgende keer doen om dit te voorkomen? Kun je het beter aan zien komen?
 • Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen?

Procesevaluatie: het Resultaat

 • Heb je het gewenste resultaat gehaald?
 • Is het gewenste resultaat/product bruikbaar?
 • Heb je de kwaliteit geleverd die je wilt leveren?
 • Ben je tevreden?

Beantwoord deze evaluatievragen binnen het projectteam en zo nodig met externe partijen. Concentreer je niet op wat er niet goed ging, maar op wat er wel goed ging. Mensen leren namelijk meer van successen dan van fouten.

Wil je meer weten over zelfreflectie? Lees dan ook deze blog. 

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: