Welke vragen stel je bij een procesevaluatie?

HomeWelke vragen stel je bij een procesevaluatie?
29 januari 2013

Na afloop van een project kun je onder andere een procesevaluatie doen om het proces te verbeteren. Hier kun je van profiteren bij elk ander project, omdat een procesevaluatie gericht is op de manier waarop je werkt en samenwerkt. Als je dat verbetert, verbeter je de procedures in je organisaties, je werkzaamheden en dus ook je organisatie. Alle volgende projecten kunnen hier profijt van hebben. In mijn blog evalueren om je project te verbeteren, lees je meer over waarom je moet evalueren. Tijdens verschillende fasen van de procesevaluatie kun je jezelf een aantal evaluatievragen stellen.

Procesevaluatie: de Start

 • Hoe was de beginsituatie?
 • Was het project goed gepland? Ben je binnen planning gebleven?
 • Waren voldoende middelen aanwezig? Financiële middelen, maar denk ook aan andere middelen, zoals communicatiemiddelen, kennis en ervaring.
 • Waren de juiste personen/partijen tijdig bij het project betrokken?

Procesevaluatie: het Verloop

 • Hoe verliep het proces? Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed? Wat kon er beter?
 • Hoe verliep de communicatie? Intern en extern.
 • Kon iedereen zijn afspraken nakomen?
 • Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan? Wat kun je de volgende keer doen om dit te voorkomen? Kun je het beter aan zien komen?
 • Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen?

Procesevaluatie: het Resultaat

 • Heb je het gewenste resultaat gehaald?
 • Is het gewenste resultaat/product bruikbaar?
 • Heb je de kwaliteit geleverd die je wilt leveren?
 • Ben je tevreden?

Beantwoord deze evaluatievragen binnen het projectteam en zo nodig met externe partijen. Concentreer je niet op wat er niet goed ging, maar op wat er wel goed ging. Mensen leren namelijk meer van successen dan van fouten.

Wil je meer weten over zelfreflectie? Lees dan ook deze blog. 

Gerelateerde blogs

10 oktober 2023
De cultuurcoach: wat doet die eigenlijk?

In steeds meer gemeentes werkt tegenwoordig een cultuurcoach of combinatiefunctionaris. Er wordt hiervoor gekozen omdat een schakel nodig is culturele […]

Lees meer
11 september 2023
Items samenvoegen tot een schaal

Om diverse redenen kan het in een onderzoek voorkomen dat je meer vragen stelt over hetzelfde begrip. De analyse van […]

Lees meer
15 augustus 2023
Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan?

Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan? Je hebt een bezoekersonderzoek uitgezet, je hebt voldoende respons en de resultaten van […]

Lees meer
20 juli 2023
Respondenten: wanneer neem je ze wel of niet mee in de analyse?

In deze blog richten we ons op kwantitatief onderzoek waarbij via een vragenlijst data wordt verzameld, meestal door gebruik te […]

Lees meer
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2023 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone