ONDERZOEK

Onderzoek geeft je waardevolle informatie die je organisatie, programma’s, beleid, activiteiten een boost geeft. Op basis van kennis kun je beslissingen maken en je tijd, geld en energie gericht inzetten op dingen die bewezen werken. Je kunt op basis van aangetoonde effecten succesvoller werken en financiering vragen. 

Er zijn verschillende vormen van onderzoek. Hieronder enkele mogelijkheden. Per onderzoeksvraag en doel van een onderzoek kijken we wat het beste past. 

VOORBEELD PROJECTEN

Impactmeting zaalfotografie Mauritshuis

Impactmeting Mauritshuis

Het Mauritshuis wilt graag de impact van haar tentoonstellingen in beeld brengen. Dit om tentoonstellingen te verbeteren en zich te kunnen verantwoorden naar haar bestuur en donateurs.

Lees meer »

Begeleiding effectmeting Proeftuinen van de politie

Voor de politie hebben is een effectmeting begeleid omtrent proeftuinen voor HR binnen vier eenheden. Om te meten wat de resultaten van de proeftuinen zijn heeft Claudia de politie begeleid in het opzetten van de meting door hen te leren over effecten meten, waar je op moet letten, te adviseren bij de juiste onderzoeksmethodiek, het opstellen en valideren van een goed meetinstrument en samen een analyseplan te ontwikkelen.

Lees meer »

Impact meten bij bibliotheek Smallingerland

Om het Provinciaal milieu en water plan van de provincie Noord-Brabant goed voor te bereiden, heb ik de provincie geholpen bij het ophalen van evaluatievragen, het formuleren van deze vragen en het stellen van randvoorwaarden voor de evaluatie.

Lees meer »