Hoe kunnen verzuimcoaches geborgd worden?

Het Horizon College zet twee verzuimcoaches in om anderstalige studenten te ondersteunen die de Entree opleiding volgen of in de ISK (Internationale SchakelKlas) zitten. Deze coaches worden nu projectmatig ingezet. De coaches lijken een zeer positief effect te hebben en het Horizon College wil ze een permanent karakter geven. Daarom brengen we allereerst de opbrengsten van de verzuimcoaches voor de studenten, het onderwijs maar ook voor de betrokken gemeenten in beeld. Daarnaast kijken we hoe ze geborgd kunnen worden in het beleid.
HomeOnderzoekHoe kunnen verzuimcoaches geborgd worden?

De vraag

Om anderstalige studenten te ondersteunen zet het Horizon College sinds anderhalf jaar verzuimcoaches in. De verzuimcoaches ondersteunen de studenten die de Entree opleiding volgen of in de Internationale SchakelKlas zitten. Het Horizon college wil de verzuimcoaches een vaste plek in de school en het beleid geven. Daarom hebben ze ons de volgende vragen gesteld:

  • Wat zijn de effecten van de inzet van verzuimcoaches?
  • Hoe en waar kunnen de coaches het beste in het beleid ingebed worden?

Onze strategie en aanpak

Om de effecten van de coaches te meten hebben we op een paar manieren gegevens verzameld:

  • Een maandelijkse uitvraag bij de mentoren naar verschillen die zij in de klas en bij hun studenten bemerken
  • Het opvragen van verzuimgegevens bij de administratie
  • De coaches houden een bestand bij met allerlei gegevens over langdurige interventies tussen student en verzuimcoach.

Om deze effecten in een breder perspectief te plaatsen, hebben we landelijke cijfers van MBO studenten bekeken. Daarnaast kijken we naar kosten die bespaard worden door deze inzet. Omdat op deze manier studenten eerder hulp krijgen en de kans op uitval kleiner wordt, zijn andere interventies minder nodig en later ook minder hulp. De kans op een baan wordt voor deze jongeren groter, waardoor later andere kosten zoals een uitkering worden uitgespaard.

Om hier een goede inschatting van te kunnen maken: een businesscase met een kostenbatenanalyse hebben we naast een literatuurstudie, ook gesproken met verschillende betrokken partijen. Partijen zoals gemeenteambtenaren, directie MBO instellingen, zorgprofessionals, coaches bij AZC etc.

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe dit het beste in beleid ingebed kan worden, en waar het dan ingebed moet worden (school, gemeenten, …) hebben we naast deze gesprekken, ook gekeken naar vergelijkbare projecten. Hoe en door wie worden die gefinancierd?

We zetten alle resultaten naast elkaar waarbij we kijken naar de kosten en opbrengsten voor de verschillende partijen. Aan de hand hiervan kunnen we verschillende scenario’s beschrijven. Hiermee bieden we de betrokken partijen enkele mogelijkheden en geven we aansluitend een advies.

Behaalde resultaten

Dit onderzoek loopt nog, waardoor we hier nog niets over kunnen zeggen.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone