Over ons

Méér bereiken met dezelfde energie en middelen

Claudia’s hart ligt bij onderzoek, dat wordt al snel duidelijk. ‘Onderzoeken is leuk, omdat je ongeremd nieuwsgierig kunt zijn, vragen mag stellen en dingen mag ontdekken. En bovendien helpen we daarmee organisaties en overheden hun doelen beter te bereiken. Zo bereiken ze meer met dezelfde energie en middelen.’

Haar werkwijze is daarbij heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen.

Claudia werkt samen met een team van onderzoekers en specialisten om de onderzoeken samen uit te voeren en haar kennis over onderzoek doen te delen. Een team met professionals met passie voor hun vak. 
Neem contact op
Claudia de Graauw team
HomeOver ons
Claudia de graauw

Maak kennis met het team

Claudia de Graauw

Claudia de Graauw

Ervaren onderzoeker / eigenaar
Claudia de Graauw deed ervaring op bij verschillende onderzoeksbureaus en werkte bij interne onderzoeksteams. In 2010 richtte zij haar eigen onderzoeksbureau op. Met dit bureau richt ze zich met name op het meten van effecten. Ze helpt organisaties hun doelen te formuleren en inzichtelijk te maken of het beleid en de projecten die ze uitvoeren bijdragen aan het bereik van dit doel. Naast het meten van effecten geeft ze sinds enkele jaren les in het doen van onderzoek aan professionals en studenten. Inmiddels wordt dit meer en meer gebundeld in de academie voor onderzoek in digitale lessen en e-books.
Saskia von der Fuhr

Saskia von der Fuhr

Ervaren onderzoeker
Saskia is een zeer ervaren onderzoeker in allerlei sectoren. Zij wil als onderzoeker graag een steentje bijdragen in een vraag/probleem/opgave van een opdrachtgever. Haar sterke punten zijn analytisch, flexibel, daadkrachtig, empathisch, loyaal, rustig en hardwerkend. Kortom een gedreven, enthousiaste professional die onderzoeksgegevens (kwalitatief dan wel kwantitatief) goed kan vertalen in zinvolle conclusies en aanbevelingen. Saskia is communicatief vaardig en is het gewend om verschillende projecten naast elkaar te draaien en toch alle deadlines te halen. ‘Afspraak is afspraak’. Een tevreden opdrachtgever is het ultieme doel.

Bo Broers MSc.

Zelfstandig onderzoeker
Bo is een ervaren onderzoeker in de publieke sector. In haar werk staat het sociologisch perspectief vaak centraal: het gaat over ervaringen, houding, deelname en gedragingen, meningen en motivaties van individuen en groepen mensen in allerlei contexten. Zij heeft ervaring met het coördineren en ontwerpen van onderzoek, zoals (beleids)evaluaties, monitoring en effectmetingen, het verzamelen en analyseren van data, het schrijven van bevindingen en het geven van (beleids)advies. Zij is bekend met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodieken.
Wendy Risseeuw

Wendy Risseeuw

Ondersteuning en data visualisator
Wendy ondersteunt Claudia en haar onderzoekers praktisch bij verschillende onderzoeken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de organisatie van groepsgesprekken, het maken van dashboards voor rapportages en het programmeren van vragenlijsten. Tevens helpt Wendy bij kwantitatieve analyses in Excel. Ze maakt daarbij data visualisaties en dashboards. Wendy is flexibel, denkt graag mee in oplossingen en blijft altijd leergierig.

Liesbeth van Weert

Ir. Liesbeth van Weert

Ervaren onderzoeker
Al sinds de jaren ‘90 is Liesbeth werkzaam als onderzoeker in diverse sectoren, waar onder de culturele en medische sector. Daarbij heeft zij ervaring met zowel kwantitatieve onderzoeksmethoden als diverse vormen van kwalitatief onderzoek zoals het houden van (diepte)interviews en begeleiden van groepsgesprekken. Vanwege haar brede belangstelling vindt zij het leuk om zich steeds weer in een nieuw onderwerp te verdiepen. Collega’s kennen Liesbeth als enthousiast, pragmatisch, flexibel, analytisch en empathisch. Zij zet graag bij ieder nieuw project haar beste beentje voor. Zo werkt zij samen met haar collega’s en opdrachtgevers toe naar een zinvol eindresultaat.
Eefje Claassen

Eefje Claassen

Ervaren onderzoeker en tekstschrijver
Eefje is een gepromoveerd onderzoeker en heeft al meer dan 10 jaar ervaring als onderzoeker en tekstschrijver voor diverse opdrachtgevers
(o.a. onderwijsinstellingen, bibliotheken, gemeenten). Inhoudelijk zeer divers, maar gedegen onderzoek is altijd de kern.
Wetenschappelijke data en kennis en complexe informatie uit beleidsrapportages vertaalt zij naar aantrekkelijke, duidelijke teksten voor
een breed lezerspubliek. Daarnaast heeft zij veel ervaring in het verzamelen, analyseren en rapporteren van onderzoeksgegevens
(kwantitatief en/of kwalitatief). Eefje is analytisch sterk, grondig, volhardend, flexibel, klantgericht, communicatief vaardig en empathisch.
Klanttevredenheid én kwaliteit staan bij haar centraal.

Doelgericht, praktisch en efficiënt

Claudia heeft effectmetingen uitgevoerd binnen de meest uiteenlopende sectoren. Zo heeft ze veel praktijkervaring met verschillende onderzoeksmethoden, kreeg ze inzicht in doelbereik en ontwikkelde ze een brede visie. Hierdoor kan ze actief meedenken met haar klanten en gerichte oplossingsrichtingen aandragen. Claudia kiest daarbij altijd voor de praktische insteek: je moet wel écht wat kunnen met de onderzoeksresultaten. Door die concrete en uiterst efficiënte aanpak, blijft het bovendien heel betaalbaar om Claudia de Graauw in te schakelen.
Team Claudia de Graauw bespreking
Team Claudia de Graauw

Kennis en ervaring delen

Claudia vindt het belangrijk dat onderzoek toegankelijk is voor iedereen. Daarom heeft ze al veel studenten en professionals geleerd hoe ze hun onderzoek het beste kunnen aanpakken, waar ze op moeten letten en nog veel belangrijker: ze worden enthousiast gemaakt over onderzoek. Haar passie voor onderzoek doen werkt aanstekelijk in haar colleges en cursussen over de verschillende aspecten van onderzoek doen. Om haar kennis en ervaring voor iedereen beschikbaar te maken is ze samen met haar collega Karien dit om aan het zetten in laagdrempelige digitale cursussen en e-books. Deze worden verkrijgbaar zowel in het Nederlands als in het Engels. Haar Nederlandstalig cursusaanbod is te vinden op www.academie.claudiadegraauw.nl en haar Engelstalige aanbod op www.helpmewithmyresearch.com.
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone