Bezoekersonderzoek

Werk je bij een culturele-of non-profitorganisatie en komen de volgende vragen jou bekend voor:

 • Wie zijn de bezoekers die ik ontvang?
 • Hoe waarderen zij dit bezoek?
 • Waarom komen ze naar mijn organisatie?
 • Hoe weten ze ons te vinden en wat denken ze aan te treffen?

Dan doen wij graag een bezoekersonderzoek voor je, ook wel bekend als publieksonderzoek.

Neem contact op
HomeOnderzoekBezoekersonderzoek

De verzamelde data van een bezoekersonderzoek kun je onder andere gebruiken om je bezoekers in te delen in profielen en ze zo beter te bedienen. Met de bezoekersprofielen verbeter je de bezoekerservaring en stem je deze beter af op hun wensen. Ook weet je of je de programmering moet aanpassen om de beoogde bezoekers te bereiken.

Een bezoekersonderzoek biedt tevens de mogelijkheid om te leren wat de impact is die je maakt op je bezoekers: komt je boodschap over? Maak je indruk? Laat je iets nieuws zien? De resultaten kun je bovendien gebruiken ter verantwoording aan besturen en subsidiegevers. De resultaten van een bezoekersonderzoek zijn dus handig om zelf van te leren, je werk en je impact te verbeteren, maar ook om keuzes en subsidies te verantwoorden.

Werk je bij een organisatie met veel publiek? Zoals een museum, bibliotheek, theater, theatergezelschap, muziekschool of welzijnsorganisatie? Dan is bezoekersonderzoek een goede manier om informatie te verzamelen. Wij kunnen jou hierbij helpen.

Wij richten ons specifiek op non-profitorganisaties en de creatieve industrie. De reden hiervoor is dat wij deze organisaties goed kennen vanuit eerdere onderzoeken die we hebben gedaan, waaronder bezoekersonderzoek.

Wij zijn een klein bureau en sterk betrokken bij de onderzoeken die we uitvoeren. Dit maakt ons werk leuker en het onderzoek persoonlijker. We spelen in op wat we zien en onderzoeken. Er wordt gekeken naar jouw data die je ontvangt in een unieke rapportage, speciaal voor jou geschreven. Dus geen standaarden en automatisering. Op deze manier geven wij een extra dimensie aan de onderzoeksresultaten.

 • Persoonlijk contact over de behoeften en wensen van de organisatie.
 • Persoonlijke besprekingen voorafgaand, tijdens en aan het einde van het onderzoek. Samen formuleren we goede onderzoeksvragen waarvan de antwoorden jou een duidelijk inzicht geven in jouw bezoekers.
 • Een op maat gemaakt onderzoeksplan met het juiste meetinstrument voor jouw instelling. Bijvoorbeeld een digitale of papieren vragenlijst, scheurkaartjes, mini-interviews, groepsgesprekken of observaties. We houden rekening met wat bij jouw organisatie kan en wat past binnen het budget.
 • Een onderzoek dat rekening houdt met het publiek: deze wil en moet je zo min mogelijk belasten.
 • Afhankelijk van jullie wensen verzamelen wij of jullie de data. Hiervoor stellen we een praktisch plan op.
 • Een uitvoerige data-analyse.
 • Een overzichtelijke en prettige presentatie van de resultaten voor jou en je collega’s.
 • Naar aanleiding van de resultaten formuleren we actiepunten die we later samen scherpstellen.
 • Een rapport dat in conceptvorm nog een keer wordt besproken en aangepast.
 • Een definitief rapport met unieke, doelgerichte resultaten en adviezen.
 • Bezoekersprofielen bepalen.
 • Gericht actie ondernemen om je organisatie te verbeteren.
 • Werken aan de tevredenheid van je bezoekers.
 • Een succesvol programma maken dat afgestemd is op de wensen en behoeften van je publiek.
 • De impact van je organisatie of project bepalen en verbeteren.
 • Zorgen dat je doelen zo goed mogelijk worden behaald.
 • Jezelf verantwoorden aan besturen en subsidiegevers.
 • Door de interviews hebben we een blik in de hoofden van de bezoekers gekregen en hier hebben we als organisatie van geleerd.
  Femke Hameetman, Hoofd Educatie Mauritshuis
 • Het onderzoek van Claudia heeft ons nuttige informatie gegeven over werkzame elementen van onze familietentoonstelling ‘Op Expeditie’. Deze informatie gebruiken wij bij het maken van ons tentoonstellingbeleid.
  Geke Vinke, hoofd PR museum Volkenkunde

 • In 2020 zijn we gestart met het programma BOI voor het ontwikkelen van het Beoordelings en Ontwerp instrumentarium voor waterkeringen. In dit programma worden aan de hand van programmadoelen verbeteringen doorgevoerd. Bij toeval zijn we bij Claudia de Graauw terecht gekomen voor het jaarlijks meten van het doelbereik van het programma. Nu in 2023 hebben we vier jaarlijkse metingen onder onze gebruikers uitgevoerd via een transparante methodiek. Met de rapportage die de Graauw jaarlijks voor ons opstelt kunnen wij naar onze omgevingspartijen uitleggen hoe we met het programma voortgang maken op het bereiken van de doelen van het programma. Daarmee geven we invulling aan het belang om onze omgeving van het programma zo goed mogelijk mee te nemen in de ontwikkeling van het instrumentarium.
  Alex Roos, RWS

Klantcases bezoekersonderzoek

Onze ervaring met bezoekersonderzoeken is groot. Wij zetten een aantal bezoekersonderzoeken die nog lopen of die we recentelijk succesvol hebben afgerond op een rij.

Impact tentoonstelling meten CODA Apeldoorn

Voor museum CODA te Apeldoorn hebben we de impact van de tentoonstelling Paper Art in 2019, in 2021 en in 2023 in beeld gebracht. Deze tentoonstelling wordt elke twee jaar gehouden. Door de impact te meten kan het museum zich verantwoorden naar subsidiërende fondsen. Daarnaast gebruiken ze de informatie om er zelf van te leren.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten

Ontgrenzen met een Public in Residence

Museum Arnhem en museum Het Valkhof willen de komende jaren nieuwe publieksgroepen vinden en binden aan het museum. Dat doen ze door samen met deze nieuwe publieksgroepen een tentoonstelling te maken. Een Public in Residence.

Om dit te laten slagen willen zij enerzijds input over nieuw publiek, maar ook over hun eigen bezoekers. Daarnaast willen ze weten in hoeverre het lukt deze nieuwe groep te vinden en vervolgens te binden. Ook willen ze leren van deze nieuwe manier van werken door de samenwerking met het Public in Residence te evalueren.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten
Ontgrenzen met een Public in Residence

Een gesprek over een bezoekersonderzoek?

Wil je meer informatie over een bezoekersonderzoek voor jouw organisatie vul dan onderstaand formulier in. 
Wij nemen dan contact met je op om een gesprek in te plannen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone