Onderzoek voor bibliotheken

Werk je bij een bibliotheek en kun je meer informatie gebruiken? Wij verzamelen informatie op verschillende gebieden voor bibliotheken.

 • Impact: het maatschappelijk effect van de bibliotheek en bibliotheekdiensten worden in beeld gebracht. Hierbij kijken we samen welke beoogde effecten gemeten moeten worden
 • De bezoeker:
  • Werkgebied in kaart brengen
  • Bezoekersonderzoek
  • Klanttevredenheidsonderzoek
 • De medewerker: Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Neem contact op
HomeOnderzoekOnderzoek voor bibliotheken

De rol van de bibliotheken is de afgelopen decennia enorm veranderd. Van een ‘boekenuitleenfabriek’ naar een organisatie waar mensen:

 • Informatie kunnen vinden
 • Kunnen lezen en leren
 • Andere mensen kunnen ontmoeten
 • In contact kunnen komen met kunst en cultuur

Om deze taken goed uit te kunnen (blijven) voeren is het nodig om veel informatie te verzamelen. Met name over de bezoeker (die lang niet altijd lid is van de bibliotheek). Maar er is ook informatie nodig over de interne organisatie. Dit alles om de gebruiker zo goed mogelijk te bedienen. Om de benodigde informatie te verzamelen is onderzoek nodig op allerlei vlak. Wij helpen bibliotheken hier graag mee.

Met het uitvoeren van impactonderzoek kun je maatschappelijke effecten van bibliotheekdiensten meetbaar maken. Het meten van impact kan lastig zijn omdat er andere effecten meespelen en het moeilijk is om die uit te sluiten om het effect van jouw dienstverlening aan te tonen.

Wat kun je meten?
Bij het meten van impact kan het gaan om verschillende zaken. Je kunt hierbij denken aan de mate waarin de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen wordt vergroot, de mate waarin het lukt om geletterdheid te bevorderen, leesplezier bij kinderen te vergroten, (jong) volwassenen te ondersteunen bij het vormen van een mening of hen de gelegenheid te bieden om te leren. Maar ook het bestrijden van eenzaamheid of de nieuwsgierigheid naar kunst en cultuur prikkelen kunnen doelen zijn die we meten om de impact vast te stellen.

Het is dus heel breed wat je kunt meten. Niet alles is even makkelijk meetbaar gemaakt, maar wij hebben ons gespecialiseerd hierin. We kijken hierbij samen naar de inhoud van wat meetbaar gemaakt moet worden. Daarnaast kijken we naar praktische aspecten waar we rekening mee moeten houden, zoals hoe kun je iemand het beste bevragen en hoeveel kun je dan vragen.

Wat krijg ik?
In het traject zetten we een meetinstrument op en een wijze van dataverzameling die herhaald kan worden. Dit instrument is van de bibliotheek en kan vaker ingezet worden. Hiervoor krijgt de bibliotheek ook handvatten.
Daarnaast wordt de verzamelde data geanalyseerd en in een begrijpelijke rapportage wordt de impact van de bibliotheek inzichtelijk gemaakt.

Wat wordt van de bibliotheek verwacht?
Het meten van impact is een traject dat we samen aangaan. Omdat elk traject op de bibliotheek is afgestemd, hebben we input van de bibliotheekmedewerkers nodig. Hiervoor hebben we enerzijds beleidsplannen nodig. Daarnaast organiseren we twee sessies met een deel van de medewerkers, waarbij we kijken naar doelen en doelgroepen, mogelijkheden van dataverzameling en met wie we indicatoren gaan opstellen.

Afhankelijk van de gekozen manier van dataverzameling hebben we de hulp nodig van de bibliotheek en haar medewerkers.

Ten slotte worden de uitkomsten gepresenteerd en verwachten we dat de medewerkers hiermee aan de slag gaan.

Wat kan ik met de resultaten?

 • Verantwoorden naar gemeenten en andere financiers (bijvoorbeeld van projecten)
 • Weloverwogen beslissingen nemen op basis van kennis, zoals succesfactoren en verbeterpunten, in plaats van onderbuikgevoelens
 • Bijsturen waar nodig
 • Actiegericht te werk gaan
 •  

Met een bezoekersonderzoek krijg je meer zicht op je bezoekers. Hierbij gaat het dus zowel om leden als ook om bezoekers die geen lid zijn van de bibliotheek. Je kunt hierbij kijken naar de impact die je hebt bij hen, maar ook naar tevredenheid, wensen en behoeften of welke doelgroepen de bibliotheek bezoeken. We kijken hierbij samen naar wat de bibliotheek wil kunnen met de resultaten en stemmen daar welke informatie (tevredenheidscijfers, doelgroepkenmerken, behoeften, verbeterpunten, etc.) we verzamelen op af.

Is een bezoekersonderzoek interessant voor mij?

Een bezoekersonderzoek is interessant als je op zoek bent naar sturingsinformatie. Je kunt beslissingen maken aan de hand van feiten en cijfers en aan de hand daarvan actie ondernemen.

Wij werken veelal voor non-profitorganisaties, zoals bibliotheken, POI’s, musea en cultuureducatieve organisaties. Hierdoor kennen wij de wereld waarin bibliotheken actief zijn en de bijbehorende uitdagingen. We kunnen putten uit eerdere onderzoeken die we hebben gedaan, waardoor we gemakkelijk stappen kunnen zetten, maar elk traject wel persoonlijk in kunnen richten.

Wat krijg ik?

 • Persoonlijke besprekingen voorafgaand, tijdens en aan het einde van het onderzoek. Samen formuleren we goede onderzoeksvragen waarvan de antwoorden jou een duidelijk inzicht geven in jouw bezoekers.
 • Een op maat gemaakt onderzoeksplan met het juiste meetinstrument voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld een digitale of papieren vragenlijst, scheurkaartjes, mini-interviews, groepsgesprekken of observaties. We houden rekening met wat bij jouw organisatie kan en wat past binnen het budget.
 • Een onderzoek dat rekening houdt met het publiek: deze wil en moet je zo min mogelijk belasten.
 • Afhankelijk van jullie wensen verzamelen wij of jullie de data. Hiervoor stellen we een praktisch plan op.
 • Een uitvoerige data-analyse
 • Een rapport dat in conceptvorm nog een keer wordt besproken en aangepast
 • Naar aanleiding van de resultaten formuleren we actiepunten die we later samen scherpstellen
 • Een overzichtelijke en prettige presentatie van de resultaten voor jou en je collega’s
 • Een definitief rapport met unieke, doelgerichte resultaten en adviezen

Wat kan ik met de resultaten?

 • Bezoekersgroepen identificeren
 • Gericht actie ondernemen om je bereik en je bibliotheek te verbeteren
 • Werken aan de tevredenheid van je bezoekers
 • Een succesvol programma maken dat afgestemd is op de wensen en behoeften van je publiek
 • De impact van je organisatie of project bepalen en verbeteren
 • Zorgen dat je doelen zo goed mogelijk worden behaald
 • Jezelf verantwoorden aan besturen en subsidiegevers
 • Duidelijke keuzes maken in je profilering. Wat wil je wel en wat wil je niet in de dienstverlening opnemen?
 •  
 • Een klanttevredenheidsonderzoek is zeer specifiek gericht op de tevredenheid van de leden en eventueel de bezoekers. Afhankelijk van de wensen van de bibliotheek kunnen we dit op verschillende manieren inrichten. Denk hierbij aan iedereen periodiek, bijvoorbeeld twee jaarlijks bevragen, waarbij gekeken wordt naar verschillende aspecten van de bibliotheek of alle bezoekers na een bezoek kort bevragen over dat bezoek.

  Wat krijg ik?

  • Persoonlijke besprekingen voorafgaand, tijdens en aan het einde van het onderzoek. Samen formuleren we goede onderzoeksvragen waarvan de antwoorden jou een duidelijk inzicht geven in jouw bezoekers.
  • Een op maat gemaakt onderzoeksplan met het juiste meetinstrument voor jouw instelling. Bijvoorbeeld een digitale of papieren vragenlijst, scheurkaartjes, mini-interviews, groepsgesprekken of observaties. We houden rekening met wat bij jouw organisatie kan en wat past binnen het budget.
  • Een onderzoek dat rekening houdt met het publiek: deze wil en moet je zo min mogelijk belasten
  • Afhankelijk van jullie wensen verzamelen wij of jullie de data. Hiervoor stellen we een praktisch plan op.
  • Een uitvoerige data-analyse
  • Een rapport dat in conceptvorm nog een keer wordt besproken en aangepast
  • Een overzichtelijke en prettige presentatie van de resultaten voor jou en je collega’s
  • Naar aanleiding van de resultaten formuleren we actiepunten die we later samen scherpstellen
  •  
  • Een definitief rapport met unieke, doelgerichte resultaten en adviezen

  Wat kan ik met de resultaten?

  • Gericht actie ondernemen om de klanttevredenheid te verbeteren. Hierbij wellicht een keuze maken in punten die prioriteit hebben.
  • Medewerkers meenemen in acties die uit de resultaten van het onderzoek komen.
  • Jezelf verantwoorden aan besturen en subsidiegevers

  Kan ik een klanttevredenheidsbezoek combineren met een impactmeting en/of een bezoekersonderzoek?

  Ja, dit is een hele gangbare combinatie. Als je leden en/of bezoekers benaderd, vraag ze dan wat je wilt weten, binnen de mogelijkheden die er zijn. Een vragenlijst van 10 pagina’s vindt niemand leuk, maar met een goede selectie en de juiste manier van vragen leveren 3 pagina’s met vragen je veel informatie op. Op het gebied van klanttevredenheid, wensen en behoeften, impact, verbeterpunten, etc.

Je dienstverlening kan pas van goede kwaliteit zijn wanneer je interne organisatie goed op orde is. Een groot deel van de interne organisatie bestaat uit de medewerkers. De tevredenheid van je medewerkers is hierbij belangrijk. Om deze in kaart te brengen worden medewerkerstevredenheidsonderzoeken gedaan. Zo’n onderzoek bestaat vaak uit een enquête, maar kan heel goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld groepsgesprekken. Een mooie combi van kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarbij cijfers worden opgehaald, maar ook het verhaal achter de cijfers.

Is een medewerkerstevredenheidsonderzoek interessant voor mij?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is interessant als je wilt werken aan je organisatie met de medewerkers. Met zo’n onderzoek krijg je input over wat er leeft en wat er beter kan binnen je organisatie. Maar ook wat de medewerkers willen. Door hier op in te spelen, kunnen zij hun werk beter doen, zich blijven ontwikkelen en zo als organisatie groeien. Met de uitvoering van een MTO geef je de medewerkers een stem. Het is aan te bevelen om 1x per 3 á 4 jaar een medewerkersonderzoek uit te voeren.

Wat krijg ik?

 • Persoonlijke besprekingen voorafgaand, tijdens en aan het einde van het onderzoek. Samen formuleren we goede onderzoeksvragen waarvan de antwoorden jou een duidelijk inzicht geven in jouw medewerkers.
 • Een op maat gemaakt onderzoeksplan met het juiste meetinstrument voor jouw organisatie. Bijvoorbeeld een digitale vragenlijst in combinatie met groepsgesprekken of interviews.
 • Wij verzamelen de data.
 • Een uitvoerige data-analyse
 • Een rapport dat in conceptvorm nog een keer wordt besproken en aangepast
 • Een overzichtelijke en prettige presentatie van de resultaten
 • Naar aanleiding van de resultaten formuleren we actiepunten die we later samen scherpstellen
 • Een definitief rapport met unieke, doelgerichte resultaten en adviezen

Wat kan ik met de resultaten?

 • De tevredenheid van de medewerkers monitoren en wellicht verbeteren
 • Samen met medewerkers werken aan de organisatie
 • Knelpunten boven water halen, benoemen en oplossen
 • Medewerkers laten groeien zodat ze beter tot hun recht komen
Infographic bibliotheken

Werkgebied bibliotheken

Neem kennis van je werkgebied door deze factsheet waarbij data vanuit diverse bronnen met elkaar gecombineerd worden.

Je krijgt antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Wie wonen er in je werkgebied?
 • Hoeveel scholen/leerlingen zijn er in je werkgebied?
 • Hoever wonen mensen van de bibliotheek?
 • Hoeveel kwetsbare mensen wonen in je werkgebied en waar precies?
'Je werkgebied in beeld' bestellen

Een gesprek over een onderzoek voor jouw bibliotheek?

Wil je meer informatie over een onderzoek voor jouw bibliotheek vul dan onderstaand formulier in. 
Wij nemen dan contact met je op om een gesprek in te plannen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone