Het bereik van CultuurSchakel met haar diensten op het gebied van cultuurparticipatie

Bij CultuurSchakel te Den Haag zetten binnen de afdeling Cultuurparticipatie adviseurs zich actief in om aanbieders van vrijetijdskunst in Den Haag te ondersteunen. Denk hierbij aan het informeren en adviseren bij subsidieaanvragen, maar ook over marketingvraagstukken, het vinden van ruimte om te oefenen of scholing voor de aanbieders. De afdeling cultuurparticipatie wil graag haar meerwaarde aantonen en deze zo mogelijk ook vergroten: hoe kan ze met de beperkte adviseurs die er zijn zo’n groot mogelijke impact maken.
HomeOnderzoekBereik cultuurparticipatie

De vraag

Bij CultuurSchakel te Den Haag zetten binnen de afdeling Cultuurparticipatie adviseurs zich actief in om aanbieders van vrijetijdskunst in Den Haag te ondersteunen. Denk hierbij aan het informeren en adviseren bij subsidieaanvragen, maar ook over marketingvraagstukken, het vinden van ruimte om te oefenen of scholing voor de aanbieders. De afdeling cultuurparticipatie wil graag haar meerwaarde aantonen en deze zo mogelijk ook vergroten: hoe kan ze met de beperkte adviseurs die er zijn zo’n groot mogelijke impact maken.

Onze strategie en aanpak

Om de impact van de adviseurs in beeld te kunnen brengen, hebben we allereerst interviews gehouden met de adviseurs van CultuurSchakel en enkele aanbieders. Deze gesprekken gaven we een eerste beeld van de effecten die de adviseurs hadden. Op basis hiervan hebben we een vragenlijst opgesteld die onder alle aanbieders van vrijetijdskunst in Den Haag is verspreid. De vragenlijst is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij de aanbieders. Tevens hebben we onder de respondenten een passende prijs verloot om de respons te verhogen om zo de impact zo breed mogelijk uit te vragen. Bij de respons is gekeken naar de verschillende soorten aanbieders, kijkend naar de verschillende kunstdisciplines, maar ook naar de verschillende organisatievormen (verenigingen, zzp-ers, stichtingen, etc.).

De verzamelde data is geanalyseerd en de resultaten zijn in een rapportage en een factsheet inzichtelijk gemaakt.

Behaalde resultaten

Enerzijds zijn de resultaten gebruikt om aan de gemeente en het vrijetijdskunstveld in Den Haag te laten zien wat de meerwaarde is van de adviseurs. Dit is onder andere nodig ter verantwoording naar de gemeente.

Anderzijds hebben we het laag hangende fruit in beeld gebracht: hoe kan CultuurSchakel relatief gemakkelijk meer impact maken. Dat hebben we gedaan door te kijken naar de wensen en behoeften van de aanbieders en te kijken waarmee meer aanbieders tegelijkertijd geholpen zijn of hoe iets wat al aanwezig is, uitgebouwd kan worden. Daarnaast zijn er ook handvatten gegeven om impact te blijven maken op de lange termijn.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone