Evaluatie Pilot Persoonlijke Ontwikkeling met e-cursussen

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is een pilot gestart in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Onderdeel van de pilot is het aanbieden van e-cursussen voor de leden van bibliotheken in Nederland. De bedoeling is dat er vanuit bibliotheken activiteiten georganiseerd worden aansluitend op de e-cursussen waardoor er blended learning ontstaat. Daarnaast wil de KB graag dat bibliotheekleden aangezet worden om meer te willen leren. De e-cursussen moeten bijdragen aan een positieve leerhouding.

De KB wil graag weten of het gelukt is om het blended learning op gang te brengen en of de e-cursussen bijdragen aan een positieve leerhouding. Daarnaast wil de KB de bibliotheken helpen door van elkaar te laten leren op dit vlak.
E-learning
HomeOnderzoekEvaluatie pilot ecursussen

De vraag

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is een pilot gestart in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Onderdeel van de pilot is het aanbieden van e-cursussen voor de leden van bibliotheken in Nederland. De bedoeling is dat er vanuit bibliotheken activiteiten georganiseerd worden aansluitend op de e-cursussen waardoor er blended learning ontstaat. Daarnaast wil de KB graag dat bibliotheekleden aangezet worden om meer te willen leren. De e-cursussen moeten bijdragen aan een positieve leerhouding.

De KB wil graag weten of het gelukt is om het blended learning op gang te brengen en of de e-cursussen bijdragen aan een positieve leerhouding. Daarnaast wil de KB de bibliotheken helpen door van elkaar te laten leren op dit vlak.

Onze strategie en aanpak

Deze reeks van hulpvragen heeft ervoor gezorgd dat we verschillende dingen moesten meten op verschillende punten. Daarnaast waren er een paar praktische uitdagingen. Logischerwijze ga je een aantal punten meten bij deelnemers: deelnemers van de e-cursussen en deelnemers bij de bijeenkomsten. Het was helaas niet mogelijk om bij alle aanbieders van de e-cursussen een link naar een vragenlijst te plaatsen en door maatregelen omtrent Covid-19 en de sluiting van bibliotheken waren er tijdlang geen bijeenkomsten.

Naast deelnemers te bevragen hebben we ook bibliotheken bevraagd en gebruik gemaakt reeds verzamelde cijfers over de cursussen. Om de bibliotheken betrokken te houden, zijn er webinars georganiseerd en worden er factsheets gedeeld over eerder behaalde resultaten.

Behaalde resultaten

Uit de tussenrapportage is gebleken dat de e-cursussen gevolgd worden door vele leden van de bibliotheken. Hieruit blijkt ook dat de e-cursussen worden gedaan vanuit de wens zich persoonlijk te ontwikkelen. De koppeling met fysieke activiteiten in de bibliotheken blijft nog achter door de vele sluitingen. De pilot en daarmee het onderzoek zijn verlengd om ook inzicht te krijgen in een periode wanneer de bibliotheeksector minder geplaagd wordt door Corona-maatregelen.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone