Blogs

Neem een kijkje in de praktijk van onderzoek doen. In mijn blogs worden meerdere kanten van onderzoek doen belicht. Je komt er interessante praktijkvoorbeelden en best practices tegen waardoor je direct meer leert over onderzoek doen.
HomeBlogsOnderzoek inzetten voor verbetering
15 augustus 2023
Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan?

Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan? Je hebt een bezoekersonderzoek uitgezet, je hebt voldoende respons en de resultaten van […]

Lees meer
22 juli 2023
8 vormen om je onderzoeksresultaten te verspreiden

Bij een onderzoeksrapportage denken veel mensen, helaas, nog steeds aan een lijvig boekwerk dat leest als een spannend boek (er […]

Lees meer
20 juni 2023
Wat is de opbouw van je scriptie

Je bent bijna aan het einde van je studie en moet je scriptie schrijven. Maar hoe bouw je een scriptie […]

Lees meer
11 juni 2023
5 redenen om voor een onderzoeksbureau te kiezen

Onlangs interviewde een stagiaire mij over de voor- en nadelen van een onderzoeksbureau. Ze liep stage voor een organisatie die […]

Lees meer
23 mei 2023
Onderzoek in de bibliotheek: wat kun je ermee?

In het uitvoeren van onderzoek draait alles om meten. Meten in allerlei vormen. Kwantitatief, kwalitatief of een mengvorm. Onder kleine […]

Lees meer
9 april 2023
Hoe kom je tot de juiste onderzoeksvraag?

Het eerste dat je doet als als je een onderzoek gaat uitvoeren is het doel van het onderzoek en de […]

Lees meer
13 februari 2023
6 stappen om evalueren in te voeren

Bij sommige organisaties is evalueren heel gewoon, anderen doen er niet aan. Dat kan om verschillende redenen zijn, zoals het […]

Lees meer
30 januari 2023
Zicht op potentieel publiek

Heb je zicht op wie je potentieel publiek is bij je museum of culturele organisatie? Wat weet je over hen? […]

Lees meer
21 januari 2023
Doen we de goede dingen?

Organisaties vragen zich gedurende evaluaties vaak de vraag 'doen we de dingen goed?'. Een goede vraag, die je wilt beantwoorden […]

Lees meer
17 januari 2023
Onderzoek in de bibliotheek: wat is nuttig?

De rol van de bibliotheken is de afgelopen decennia enorm veranderd. Van een ‘boekenuitleenfabriek’ naar een organisatie waar mensen: Informatie […]

Lees meer
6 december 2022
Monitoren helpt je je doel te bereiken

Monitoring en evaluatie wordt steeds vaker verplicht gesteld bij subsidieaanvragen. Dit wordt onder andere gedaan omdat monitoren en evalueren de […]

Lees meer
26 november 2022
Tips voor het analyseren en rapporteren van onderzoek

Na het formuleren van je doelen, ontwerpen van het onderzoeksinstrument en het verzamelen van informatie is het tijd om de data […]

Lees meer
23 november 2022
Het werkgebied van een bibliotheek in kaart brengen

In deze blog richten we ons specifiek op bibliotheken, al is het voor andere organisaties (welzijnsorganisaties, gemeenten, scholen) ook interessant […]

Lees meer
20 september 2022
Inventarisatie-onderzoek: wat is het en wanneer zet je het in?

Over inventarisatie-onderzoek is niet erg veel informatie te vinden. In deze blog beschrijven we in het kort wat inventarisatie-onderzoek nu […]

Lees meer
21 augustus 2022
Waarom wil je effecten meten?

Voor het meten van effecten van projecten zijn zowel interne redenen als externe redenen te noemen. Voor projecteigenaren is het […]

Lees meer
21 juni 2022
Aan welke criteria moet een onderzoek voldoen?

Een goed onderzoek dient aan een aantal criteria te voldoen; het moet valide, betrouwbaar,  representatief, onafhankelijk, objectief en herhaalbaar zijn. […]

Lees meer
24 mei 2022
Wat is EVI en wat kun je er mee?

Wanneer je bekend bent in de wereld van cultuureducatie hoor je steeds vaker geluiden over EVI. Vooral binnen het primair […]

Lees meer
15 mei 2022
Hoe kan ik effecten meetbaar maken, een aantal praktijkcases

Een vraag die mij vaak gesteld wordt, is: 'We vermoeden dat we effect hebben met ons project. Hoe kunnen we […]

Lees meer
26 april 2022
Welke (beleids-)vraag beantwoord je met een bezoekersonderzoek?

Met het uitvoeren van een bezoekersonderzoek kun je veel informatie ophalen en hiermee (beleids-)vragen beantwoorden. Oftewel, wat is het doel […]

Lees meer
29 maart 2022
6 tips voor het schrijven van een rapportage of scriptie

De data is verzameld en de eerste analyse is gedaan. Er ligt een hoop data voor je en nu is […]

Lees meer
30 december 2021
Tips voor het formuleren van enquêtevragen

Je gebruikt een vragenlijst als meetinstrument om je onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Het is dan belangrijk dat je iets kunt […]

Lees meer
17 september 2021
Een benchmark: Wat is het en waarom is het zinvol?

Voor organisaties binnen dezelfde branche met vergelijkbare activiteiten (bijvoorbeeld musea of toneelgezelschappen) is het interessant om de kwaliteit van deze […]

Lees meer
7 juli 2021
Waar let je op bij het kiezen van een onderzoeksmethode?

Er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten om informatie te verzamelen voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Je kunt […]

Lees meer
4 juli 2021
Waar let je op bij een bezoekersonderzoek?

Wij doen een aantal keer per jaar een bezoekersonderzoek. Voor ons is het fijn als de opdrachtgever van te voren al heeft […]

Lees meer
16 mei 2021
Gebruik je bezoekersonderzoek voor verantwoording

Instellingen die een subsidie of sponsoring ontvangen moeten daarvoor een verantwoording schrijven. In deze verantwoording moet informatie staan over de bezoekers: […]

Lees meer
16 april 2021
Wat is experimenteel onderzoek?

Het effect vaststellen van je interventie, kan met een experimenteel onderzoek. Hierbij kijk je door middel van twee groepen of je interventie of activiteit werkt. De ene groep krijgt de interventie […]

Lees meer
9 februari 2021
Wat kun je met de gegevens die je verzamelt van je bezoekers?

Veel instellingen verzamelen informatie over de eigen bezoekers, maar doen er niet veel mee. Ze kijken vaak naar de aantallen […]

Lees meer
18 september 2020
Manieren om workshops te evalueren

Het is zowel voor de deelnemers als voor de trainer achteraf fijn om te weten of het doel van een […]

Lees meer
22 juni 2020
Hoe verwerk je feedback van vrijwilligers? 7 tips

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het culturele veld. Ze dragen met liefde zorg voor je organisatie en staan vaak in direct […]

Lees meer
11 mei 2020
Waar moet je op letten met interviewvragen?

Wanneer je interviews afneemt kun je veel te weten komen. Je verzamelt voornamelijk kwalitatieve data. (Er zijn enkele trucjes om […]

Lees meer
20 april 2020
Representativiteit: wat is het en hoe krijg je het?

Stel je wilt een onderzoek doen onder een doelgroep die uit wel 10.000 mensen bestaat, moet je dan alle 10.000 […]

Lees meer
20 maart 2020
Onderzoek moet herhaalbaar zijn

Een goed onderzoek voldoet aan een aantal criteria. Een aantal criteria hebben we al eerder besproken zoals betrouwbaarheid, onafhankelijk en […]

Lees meer
19 februari 2020
Bezoekersonderzoek: welke onderzoeksmethoden kun je gebruiken

Er zijn verschillende manieren om bezoekersonderzoek uit te voeren. Welke onderzoeksmethode het meest efficiënt werkt, is afhankelijk van het doel […]

Lees meer
27 januari 2020
Hoe kom je tot een geschikte onderzoeksmethode

Al verschillende blogs heb ik geschreven over het gebruik van onderzoeksmethoden. Maar hoe kies je nu een goede onderzoeksmethode bij […]

Lees meer
26 november 2019
Beslissingen maken naar aanleiding van bezoekersonderzoek

Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker om een bezoekersonderzoek binnen de organisatie uit te voeren. Je wilt het doen om bepaalde […]

Lees meer
18 oktober 2019
5 Redenen om een mto te willen doen

In eerdere blogs hebben we uitgelegd waarom een mto interessant is voor de creatieve sector, maar ook hoe je je […]

Lees meer
24 september 2019
Onafhankelijk onderzoek: wat is het?

Wanneer je een onderzoek uitvoert is het belangrijk dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Je wilt immers dat ze bruikbaar zijn […]

Lees meer
29 augustus 2019
Bezoekersprofielen vertellen je meer dan je denkt

Door middel van een bezoekersonderzoek kom je veel te weten over je bezoekers. Niet alleen de ervaringen die ze op […]

Lees meer
2 juli 2019
Wat kan een bezoekersonderzoek voor jou betekenen?

Van een bezoekersonderzoek kun je leren. Je kunt leren wat de bezoekers vinden van je tentoonstelling, voorstelling, activiteit of het […]

Lees meer
12 juni 2019
MTO in de creatieve sector

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) wordt veelvuldig toegepast in het bedrijfsleven, maar minder in de creatieve sector. Terwijl dit juist een goed […]

Lees meer
19 maart 2019
Kijken naar outcome ipv output biedt andere mogelijkheden!

In gesprekken met medewerkers van musea merk ik dat subsidiërende lokale overheden voornamelijk kijken naar bezoekersaantallen. Want dat is gemakkelijk […]

Lees meer
10 januari 2019
SWOT analyse

Wil je de potentie van je project of organisatie vergroten? Maak dan een SWOT analyse waarbij je een overzicht maakt […]

Lees meer
20 november 2017
Need to know of nice to know?

Bij het opzetten van een onderzoeksopzet komen er allerlei vragen naar boven. Veel is interessant, maar wat gaat je écht […]

Lees meer
19 september 2017
Actiepunten formuleren

Veel praktijkonderzoeken stoppen te vroeg. Onderzoeksvragen worden geformuleerd, data worden verzameld en conclusies worden getrokken. Maar dan houdt het helaas […]

Lees meer
25 augustus 2017
Logboek als onderzoeksmethode

Een intensievere manier van gegevens verzamelen is respondenten vragen een logboek of dagboek bij te houden. Deelnemers registreren in een […]

Lees meer
15 mei 2017
Doen we de dingen goed OF doen we de goede dingen?

Doen we de dingen goed? OF doen we de goede dingen? Twee vragen die sterk op elkaar lijken, maar die […]

Lees meer
15 december 2016
Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

Om ervoor te zorgen dat respondenten jouw vragen beantwoorden, wil je het hen zo gemakkelijk mogelijk maken. Zij doen jou […]

Lees meer
29 november 2016
Monitoren van talentontwikkeling

Als je als sportvereniging of culturele instelling bewust met talentontwikkeling bezig bent, wil je natuurlijk ook weten of het effect […]

Lees meer
8 augustus 2016
Hoe kun je de resultaten van monitoren en evalueren inzetten?

In de blog Waarom evalueren geen administratieve afvinkoefening is schreef ik al dat je evalueren niet doet omdat het een […]

Lees meer
24 juni 2016
Sportbeleid in de gemeente: vraaggericht in plaats van aanbodgericht

Steeds vaker zie ik dat het sportbeleid van een gemeente wordt bepaald in samenspraak met de burgers. Waar voorheen het […]

Lees meer
18 maart 2016
Doelbereik inzichtelijk maken: meer dan alleen cijfers

Organisaties binnen de non-profit sector willen steeds vaker inzicht in hun doelbereik. Dit willen zij enerzijds om te achterhalen of […]

Lees meer
11 december 2015
Tracking in het museum

Wil je kwantitatieve informatie verzamelen over bijvoorbeeld de populariteit van onderdelen van je tentoonstelling, maar wil je de bezoekers niet […]

Lees meer
16 oktober 2015
Onderzoek inzetten op verschillende momenten in de beleidsvorming

De meeste mensen denken bij evalueren alleen aan onderzoek dat achteraf gedaan wordt, nadat het project, programma of beleid al […]

Lees meer
2 oktober 2015
Hoe ga je te werk bij dataverzameling?

In vorige blogs heb ik beschreven hoe je tot de juiste onderzoeksvraag komt en hoe je de juiste onderzoeksmethode kiest. […]

Lees meer
4 september 2015
Onderzoek onder jongeren

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor veel organisaties en projecten. Of het nu gaat om sportactiviteiten, culturele programma's of sociale […]

Lees meer
29 juli 2015
Hoe musea de effecten van hun tentoonstellingen kunnen meten

Musea en science centra willen steeds vaker weten of het werkt wat ze doen. Het gaat dan niet over het […]

Lees meer
12 juni 2015
Factoren die de houding t.o.v. Wetenschap & Techniek beïnvloeden

Science centra en wetenschapsmusea willen met hun activiteiten de houding van bezoekers positief beïnvloeden. Het doel bij activiteiten voor scholen […]

Lees meer
28 mei 2015
Waarom evalueren geen administratieve afvinkoefening is

Evalueren doe je niet om te evalueren. Je evalueert (tijdens en/of na afloop van een project) om iets te leren […]

Lees meer
26 maart 2015
Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen?

Wat bereik jij met de subsidie die je hebt gekregen? Subsidieverstrekkers willen graag weten wat wordt gerealiseerd met het geld […]

Lees meer
29 januari 2015
12 tips om je culturele instelling centraler te positioneren

Mede door de bezuinigingen worden culturele instellingen gedwongen om te veranderen. Om te overleven moet de huidige organisatiestructuur worden herzien […]

Lees meer
27 november 2014
Waarom wil je inzicht in effecten van je project?

Je start een project om iets te bereiken. Dan wil je na afloop weten of het is gelukt. Sterker: Gedurende […]

Lees meer
6 november 2014
Wat is Wetenschapswijsheid?

Tijdens de WTC Vakconferentie heb ik kennis gemaakt met het begrip Wetenschapswijsheid. Wetenschapswijsheid is een nieuw initiatief in de wereld […]

Lees meer
15 oktober 2014
Evalueren? Formuleer dan eerst doelen!

Een evaluatie kan je goede handvatten geven om lopende of toekomstige projecten te verbeteren. Evalueren geeft namelijk informatie over jezelf, […]

Lees meer
24 juli 2014
Impactmeting of effectmeting: Hetzelfde of echt verschillend?

Bij het uitvoeren van taken, projecten, activiteiten en programma’s wil je graag weten of het werkt wat je doet. Hiervoor […]

Lees meer
11 juni 2014
Een effectmeting: Weggegooid geld of een investering?

Er wordt vaak gedacht dat een effectmeting zonde is van het geld en dat de (schaars) beschikbare financiële middelen beter […]

Lees meer
11 juni 2014
Meet je wat je wilt meten? Het belang van juiste indicatoren

Als je wilt weten of je je doelen bereikt, monitor je deze doelen.  Door te monitoren kun je in de […]

Lees meer
10 december 2013
Hoe maak je containerbegrippen meetbaar?

Containerbegrippen worden helaas vaak gebruikt. In een gesprek denk je beide over hetzelfde te hebben. Maar doe je dat ook? […]

Lees meer
21 oktober 2013
Het meten van attitude en attitudeverandering

Veel educatieve projecten van belangenorganisaties en non-profitorganisaties (denk aan musea, technocentra, theatergezelschappen) zijn niet zozeer gericht op het aanleren van […]

Lees meer
19 februari 2013
Vormen van publieksonderzoek

Van je publiek kun je leren. Kom meer over ze te weten, waardoor je je aanbod en je communicatie op […]

Lees meer
3 februari 2013
Hoe publieksonderzoek kan helpen bij het werven van publiek

Culturele instellingen als musea, kunstencentra, theaters, galeries, festivals en bibliotheken,  krijgen veel bezoekers over de vloer. Publieksonderzoek helpt u deze […]

Lees meer
4 september 2012
Negen redenen om een nulmeting uit te voeren

Met een nulmeting wordt de startpositie bepaald van een project, nieuw beleid, campagne of verandertraject. Op deze manier kun je […]

Lees meer
16 juli 2012
Om resultaat te boeken, moet je doelen stellen.

Dit geldt persoonlijk, voor groepen, organisaties, projecten en beleid. Toch worden doelstellingen vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties […]

Lees meer

Categorieën

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone