nulmeting negen redenen

Negen redenen om een nulmeting uit te voeren

Een nulmeting is het vaststellen van de stand van zaken voor aanvang van een project, nieuw beleid, campagne, veranderingstraject. Met de nulmeting wordt de startpositie bepaald. Door een nulmeting te doen, kun je:

  1. effecten meten;
  2. het succes van het project, beleid, campagne vastleggen;
  3. gedurende het project, beleid, campagne de vooruitgang monitoren;
  4. inzicht krijgen in wat er al is en wat er moet veranderen om je doel te bereiken;
  5. je actieplan bepalen aan de hand van concrete aanknopingspunten. Wat moet eerst gebeuren en wat kan later? Waar concentreer je je op?
  6. bepalen welke sturingskengetallen interessant zijn om de voortgang mee te monitoren;
  7. je ambitieniveau uitspreken;
  8. sterke en zwakke punten benoemen en daar gedurende het proces rekening mee houden;
  9. bepalen waar je direct resultaat kunt boeken.

Kortom: door een nulmeting uit te voeren, krijg je meer inzicht in je project en het bereik van je doelen.

Meer informatie over effectmetingen

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: