Evalueren om je project te verbeteren

Musea, science centra, sportorganisaties, (theater)gezelschappen, erfgoedinstellingen en techniekplatforms zijn organisaties die vaak educatieve projecten hebben. Hiermee willen ze hun kennis, ervaring en passie delen en overbrengen op kinderen en jongeren. In deze passie worden veel nieuwe projecten ontwikkeld voor het onderwijs, maar ook buiten het onderwijs kunnen kinderen, jongeren en volwassenen leren bij deze organisaties.

Is het echter nodig steeds nieuwe projecten te ontwerpen? Van bestaande projecten kan nog veel geleerd worden. Deze projecten kunnen keer op keer verbeterd worden. Evalueren is hierbij een slim instrument.

Waarom wil je evalueren?

Van lopende en onlangs afgeronde projecten kun je van alles leren door tijdens en na afloop van het project te evalueren en te reflecteren op het project. Afhankelijk van de evaluatie verbeter je:

  • je kennis over het project,
  • het effect van het project,
  • het bereik van je doelgroep,
  • de succesfactoren,
  • je kennis over de verbeterpunten,
  • je projectteam en de samenwerking.

Hierdoor vergroot je je kans op succes en zo je doelen te bereiken.

Wanneer wil je evalueren?

Wacht niet tot het project is afgelopen met nadenken over evalueren. Al bij de opzet van je project, denk je na over de evaluatie. Op welke momenten wil je evalueren? Zijn er bepaalde mijlpalen in het project waarop het slim is om te reflecteren op het verloop van het project? Na afloop van het project zijn er verschillende vragen die je je kunt stellen. Als je hier bij aanvang over nadenkt, wordt het gemakkelijker deze na afloop te beantwoorden.

Wat wil je na afloop weten?

  1. Het proces: Wat ging er goed en wat kon er beter? Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen?
  2. De resultaten: Heb je je doel bereikt? In hoeverre heb je je doelgroep bereikt? Wat waren bijkomende uitkomsten? Wat waren de succesfactoren van het project die hieraan hebben bijgedragen?
  3. Het projectteam, samenwerking met externe partijen: Hoe was de samenwerking? Was er voldoende kennis, ervaring en competenties aanwezig?

Tip! Kijk vooral naar wat goed ging, want mensen leren meer van successen dan van fouten.


Wil je meer weten over evalueren, lees dan mijn andere blogs:

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: