Blogs

Neem een kijkje in de praktijk van onderzoek doen. In mijn blogs worden meerdere kanten van onderzoek doen belicht. Je komt er interessante praktijkvoorbeelden en best practices tegen waardoor je direct meer leert over onderzoek doen.
HomeBlogsZelf onderzoek doen
11 september 2023
Items samenvoegen tot een schaal

Om diverse redenen kan het in een onderzoek voorkomen dat je meer vragen stelt over hetzelfde begrip. De analyse van […]

Lees meer
22 juli 2023
8 vormen om je onderzoeksresultaten te verspreiden

Bij een onderzoeksrapportage denken veel mensen, helaas, nog steeds aan een lijvig boekwerk dat leest als een spannend boek (er […]

Lees meer
20 juli 2023
Respondenten: wanneer neem je ze wel of niet mee in de analyse?

In deze blog richten we ons op kwantitatief onderzoek waarbij via een vragenlijst data wordt verzameld, meestal door gebruik te […]

Lees meer
31 mei 2023
Tips voor een goed interview

Met individuele en groepsinterviews kun je veel te weten komen. Bijvoorbeeld over de impact van een activiteit, het verloop van […]

Lees meer
25 april 2023
Welke onderdelen moeten in je theoretisch kader zitten?

Een vast hoofdstuk van je scriptie is het theoretisch kader. In dit hoofdstuk geef je je scriptie een wetenschappelijke onderbouwing, […]

Lees meer
22 april 2023
7 tips om effectmetingen te optimaliseren

Door regelmatig effecten te meten kun je veel leren. Sommige dingen, zoals deelnemersaantallen, zijn makkelijk vast te leggen, maar zeggen […]

Lees meer
9 april 2023
Hoe kom je tot de juiste onderzoeksvraag?

Het eerste dat je doet als als je een onderzoek gaat uitvoeren is het doel van het onderzoek en de […]

Lees meer
28 februari 2023
6 problemen en oplossingen bij het schrijven je scriptie

Bijna elke opleiding sluit je af met een scriptie. Hoewel je het onderwerp meestal zelf kan kiezen, levert het schrijven […]

Lees meer
29 januari 2023
Welke vragen stel je bij een procesevaluatie?

Na afloop van een project kun je onder andere een procesevaluatie doen om het proces te verbeteren. Hier kun je […]

Lees meer
8 november 2022
Hoe houd je je scriptie schrijven leuk

Je scriptie schrijven is niet altijd een leuke klus. Je hebt de informatie al zo vaak gezien en soms heb […]

Lees meer
11 oktober 2022
Hoe pak je het schrijven van het theoretisch kader voor je scriptie aan?

Een van de belangrijkste zaken bij het starten van je scriptie is het schrijven van je theoretisch kader. Maar hoe […]

Lees meer
20 september 2022
Inventarisatie-onderzoek: wat is het en wanneer zet je het in?

Over inventarisatie-onderzoek is niet erg veel informatie te vinden. In deze blog beschrijven we in het kort wat inventarisatie-onderzoek nu […]

Lees meer
21 juni 2022
Aan welke criteria moet een onderzoek voldoen?

Een goed onderzoek dient aan een aantal criteria te voldoen; het moet valide, betrouwbaar,  representatief, onafhankelijk, objectief en herhaalbaar zijn. […]

Lees meer
29 maart 2022
6 tips voor het schrijven van een rapportage of scriptie

De data is verzameld en de eerste analyse is gedaan. Er ligt een hoop data voor je en nu is […]

Lees meer
1 maart 2022
Testen van een vragenlijst

Deze blog gaat over het testen van een vragenlijst voorafgaande aan het daadwerkelijke onderzoek. Wil je meer weten over waar […]

Lees meer
27 januari 2022
Dataverzameling met enquêtes: Wat komt er bij kijken?

In deze blog gaat het over het verzamelen van data door middel van het uitzetten van een enquête. Wil je […]

Lees meer
30 december 2021
Tips voor het formuleren van enquêtevragen

Je gebruikt een vragenlijst als meetinstrument om je onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Het is dan belangrijk dat je iets kunt […]

Lees meer
6 december 2021
Waar moet je op letten bij het organiseren van je interviews?

In deze blog gaat het over het organiseren van 1-op-1 interviews. De groepsinterviews laten we voor nu even buiten beschouwing.

Lees meer
1 oktober 2021
7 Tips voor het houden een van presentatie

Na het afronden van een onderzoek, geven we regelmatig een presentatie van de resultaten. De ene kan van nature spreken voor een grote groep, maar de ander […]

Lees meer
28 september 2021
Datacleaning: hoe doe je dat?

In deze blog richten we ons op kwantitatieve data, data bijvoorbeeld verkregen uit vragenlijsten (meer weten over vragenlijsten? Lees deze blog). Deze data […]

Lees meer
9 september 2021
Soorten enquêtevragen

Bij het opstellen van een vragenlijst of enquête kun je gebruik maken van verschillende soorten vragen. In deze blog een greep uit […]

Lees meer
7 augustus 2021
Keuze: kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek?

In mijn vorige blog ‘Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: Wat is wat?’ heb ik uitgelegd wat het verschil is tussen kwantitatief […]

Lees meer
26 juli 2021
Datacleaning: wat is het eigenlijk?

Voordat je begint met de analyse van je data is het goed om te controleren of het veldwerk dat je hebt […]

Lees meer
7 juli 2021
Waar let je op bij het kiezen van een onderzoeksmethode?

Er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten om informatie te verzamelen voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Je kunt […]

Lees meer
16 juni 2021
Hoe lang mag een vragenlijst zijn?

Regelmatig krijgen we de vraag of we mee willen kijken naar een vragenlijst. We krijgen dan een enorme vragenlijst met […]

Lees meer
16 april 2021
Wat is experimenteel onderzoek?

Het effect vaststellen van je interventie, kan met een experimenteel onderzoek. Hierbij kijk je door middel van twee groepen of je interventie of activiteit werkt. De ene groep krijgt de interventie […]

Lees meer
2 maart 2021
Wat doe je als je vastloopt in je onderzoek?

Het wil wel eens voor komen dat je vastloopt in je onderzoek. Je was lekker op gang dacht je, maar […]

Lees meer
26 januari 2021
Wanneer stel je een open of een gesloten vraag in een vragenlijst?

Bij diverse onderzoeken gebruiken we vragenlijsten. Hierbij maken we zowel gebruik van open als gesloten vragen. Voordat we de vragenlijst […]

Lees meer
7 januari 2021
Tips voor het doen van subsidie aanvragen

Het aanvragen van een subsidie voor je project, programma of activiteit bij een gemeente, provincie of een landelijk fonds kan […]

Lees meer
24 oktober 2020
Wat betekent zelfreflectie nu eigenlijk?

Een zelfreflectie of evaluatie betekent onder andere dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe […]

Lees meer
30 september 2020
Kort interview versus vragenlijst

Als je in een korte tijd veel informatie nodig hebt voor je onderzoek, is de kans groot dat je kiest […]

Lees meer
16 september 2020
Waarom is het slim om een marktonderzoek te doen?

Al enige tijd loop je met een idee, een idee waarvan jij denkt dat het een succes gaat worden. Maar […]

Lees meer
24 augustus 2020
In 4 stappen je interview analyseren

Stel: je hebt interviews afgenomen voor je onderzoek. Er is een hoop interessante informatie naar boven gekomen tijdens deze gesprekken. […]

Lees meer
9 juni 2020
Monitoren en evalueren: Wat is wat?

Monitoren en evalueren worden vaak samen genoemd. Dit is niet gek, want zowel monitoren als evalueren doe je om dezelfde […]

Lees meer
11 mei 2020
Waar moet je op letten met interviewvragen?

Wanneer je interviews afneemt kun je veel te weten komen. Je verzamelt voornamelijk kwalitatieve data. (Er zijn enkele trucjes om […]

Lees meer
20 april 2020
Representativiteit: wat is het en hoe krijg je het?

Stel je wilt een onderzoek doen onder een doelgroep die uit wel 10.000 mensen bestaat, moet je dan alle 10.000 […]

Lees meer
31 maart 2020
Waarom is een dashboard interessant?

Steeds vaker wordt er een dashboard gebouwd om data om te zetten in informatie voor analyse. In het dashboard staan […]

Lees meer
20 maart 2020
Onderzoek moet herhaalbaar zijn

Een goed onderzoek voldoet aan een aantal criteria. Een aantal criteria hebben we al eerder besproken zoals betrouwbaarheid, onafhankelijk en […]

Lees meer
27 januari 2020
Hoe kom je tot een geschikte onderzoeksmethode

Al verschillende blogs heb ik geschreven over het gebruik van onderzoeksmethoden. Maar hoe kies je nu een goede onderzoeksmethode bij […]

Lees meer
16 december 2019
Wat is het verschil tussen een selecte en aselecte steekproef?

Bij een eerdere blog heb ik geschreven over hoe je het beste een steekproef kunt trekken. Hierin beschreef ik kort […]

Lees meer
18 oktober 2019
5 Redenen om een mto te willen doen

In eerdere blogs hebben we uitgelegd waarom een mto interessant is voor de creatieve sector, maar ook hoe je je […]

Lees meer
24 juli 2019
Objectief blijven bij kwalitatief onderzoek

Ook bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk om objectief te blijven. Dit kan heel lastig zijn als je in gesprek […]

Lees meer
24 mei 2019
10 tips om een interview goed voor te bereiden

Eén van de onderzoeksmethodes die veel gebruikt wordt, is het houden van een interview. Het is belangrijk om dit goed […]

Lees meer
15 april 2019
Valkuilen van onderzoek doen

Onderzoek doen kan je veel opleveren. Je verkrijgt inzichten waarmee je gefundeerde beslissingen en acties kunt ondernemen. Mits je het […]

Lees meer
1 september 2018
Welke schalen kun je gebruiken?

In vragenlijsten wordt vaak gebruik gemaakt van schalen om de mening van de respondenten te meten, maar ook om te […]

Lees meer
23 augustus 2018
Panelonderzoek

Als je een representatieve mening van een bepaalde groep Nederlanders nodig hebt, bijvoorbeeld vrouwen tussen de 35 en 60 jaar […]

Lees meer
25 augustus 2017
Informatie halen uit bestaande bronnen

Het is niet altijd nodig om zelf data te verzamelen. Je kunt ook gebruik maken van bestaande bronnen. Denk hierbij […]

Lees meer
25 augustus 2017
Logboek als onderzoeksmethode

Een intensievere manier van gegevens verzamelen is respondenten vragen een logboek of dagboek bij te houden. Deelnemers registreren in een […]

Lees meer
24 januari 2017
Een overzicht van verschillende onderzoeksmethoden

Een onderzoeksmethode is de manier waarop je data verzamelt voor je onderzoek. Er zijn legio manieren om dit aan te […]

Lees meer
3 november 2016
Projectevaluatie: een checklist

Eén van onze meest gelezen blogs gaat over de vragen die je moet stellen bij een procesevaluatie. Zo’n evaluatie is […]

Lees meer
7 juli 2016
12 tips voor observeren als onderzoeksmethode

Observeren is een methode om feitelijk gedrag te achterhalen en te registreren. Je kiest voor observeren om te achterhalen hoe […]

Lees meer
21 januari 2016
Zelf onderzoek (leren) doen

Veel mensen hebben geen grip op het begrip onderzoek. Dit maakt evalueren tot een taak die alsmaar wordt uitgesteld en […]

Lees meer
6 november 2015
10 tips voor het houden van een groepsgesprek

Bij het organiseren en leiden van een groepsgesprek moet je met andere dingen rekening houden dan bij een individueel interview. Bij groepsinterviews heb […]

Lees meer
4 september 2015
Onderzoek onder jongeren

Jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor veel organisaties en projecten. Of het nu gaat om sportactiviteiten, culturele programma's of sociale […]

Lees meer
1 mei 2015
Vragenlijst als onderzoeksmethode: Voor- en nadelen

Een vragenlijst is een veelgebruikte onderzoeksmethode om de effecten van een activiteit, project of programma te meten. De vraag is […]

Lees meer
29 januari 2015
12 tips om je culturele instelling centraler te positioneren

Mede door de bezuinigingen worden culturele instellingen gedwongen om te veranderen. Om te overleven moet de huidige organisatiestructuur worden herzien […]

Lees meer
27 november 2014
Waarom wil je inzicht in effecten van je project?

Je start een project om iets te bereiken. Dan wil je na afloop weten of het is gelukt. Sterker: Gedurende […]

Lees meer
4 september 2014
Hulp bij doelen formuleren? RUMBA

Naast SMART en PRISMA  is er een derde tool die je helpt bij het formuleren van jedoelen, namelijk RUMBA. Met dit (Engelse) hulpmiddel worden […]

Lees meer
21 augustus 2014
Hulpmiddel bij het formuleren van je doelen: PRISMA

Het formuleren van een doelen kan lastig zijn. Het is daarom handig om een aantal criteria te hebben waar je […]

Lees meer
11 juni 2014
Hoe maak je een goede beoordeling?

Om een goed beoordelingsinstrument te ontwikkelen is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen: Je geeft niet zomaar les, […]

Lees meer
19 november 2013
Tips dataverwerking

Vragenlijsten kun je digitaal uitzetten, maar in bepaalde situaties maak je het je respondenten gemakkelijker als ze het ter plekke […]

Lees meer
28 oktober 2013
Kun je zonder nulmeting ook effecten meten?

Je bent enthousiast een project gestart en dat loopt enige tijd. Je begint nieuwsgierig te worden naar de effecten. Kom […]

Lees meer
21 oktober 2013
Het meten van attitude en attitudeverandering

Veel educatieve projecten van belangenorganisaties en non-profitorganisaties (denk aan musea, technocentra, theatergezelschappen) zijn niet zozeer gericht op het aanleren van […]

Lees meer
8 oktober 2013
Wat betekent betrouwbaarheid?

De betrouwbaarheid van een onderzoek vertelt in hoeverre de bevindingen te vertalen zijn naar een groter geheel. Dus of de […]

Lees meer
8 oktober 2013
Wat is validiteit?

De validiteit van een onderzoek vertelt iets in hoeverre de vragen die gesteld zijn meten wat ze moeten meten. M.a.w. […]

Lees meer
9 september 2013
Hoe kun je de respons voor een vragenlijst verhogen?

Een vragenlijst uitzetten is een goede methode om veel mensen op dezelfde manier te bevragen. Bij voldoende respons krijg je […]

Lees meer
25 maart 2013
Evalueren is een gesprek, geen monoloog

Onlangs had ik een evaluatie met een opdrachtnemer welke anders liep dan ik gewend was. De persoon in kwestie had […]

Lees meer
4 maart 2013
Tien tips voor het meten van effecten

Als je wilt weten of het werkt wat je doet, moet je dit toetsen. Zonder dit te toetsen blijft het […]

Lees meer

Categorieën

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone