effectmeting tips

7 tips om effectmetingen te optimaliseren

Door regelmatig effecten te meten kun je veel leren. Sommige dingen, zoals deelnemersaantallen, zijn makkelijk vast te leggen, maar zeggen niets over daadwerkelijk doelbereik. Kwaliteit en impact van je organisatie monitoren en evalueren levert handvatten voor prestatieverbetering, maar is complexer en vereist meer consistentie in onderzoeksmethodiek. Hierbij ontstaan in de praktijk dan ook vaak drempels. Die zijn met een andere invalshoek echter relatief simpel op te lossen.

Typische drempels zijn:
 • Het stellen van de juiste onderzoeksvra(a)gen;
 • Het vinden van geschikte methoden en instrumenten om je vragen te beantwoorden;
 • Het verkrijgen van draagvlak (intern en extern);
 • Bewaking van het onderzoeksproces (wat doe je als je vastloopt in je onderzoek?);
 • Vertalen van resultaten in inzichtelijke rapportage;
 • Wat kan ik van mijn resultaten leren?
Tips om effectmetingen te optimaliseren:
 
 • Formuleer zo concreet mogelijk aan welke informatie je behoefte hebt. Bedenk ook wat je gaat doen met deze informatie;
 • Bepaal aan de hand van je informatiebehoefte wie je iets gaat vragen (met wie je gaat praten);
 • Bepaal aan de hand van je informatiebehoefte ook welke vragen je hen gaat stellen. Vaak kun je dingen ook rechtstreeks vragen;
 • Breng een heldere structuur aan.
 • Betrek je collega’s waar je mee bezig bent om te zorgen voor meer draagvlak;
 • Leg vast hoe je het aanpakt, zoals vragen, observatiepunten of bespreekpunten. Zo kun jij of je collega’s er op een later moment er weer gebruik van          kunnen maken;
 • Leg je bevindingen vast.

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: