Vragenlijst als onderzoeksmethode: Voor- en nadelen

Een vragenlijst is een veelgebruikte onderzoeksmethode om de effecten van een activiteit, project of programma te meten. De vraag is of dit altijd een geschikte onderzoeksmethode is. Wil je uitspraken doen over de hele doelgroep en veel gegevens verzamelen? Dan is een vragenlijst een slimme methode. Wil je inzicht in de achterliggende motivaties en meningen van je doelgroep? Dan is een vragenlijst een minder slimme keus. Waarom is een vragenlijst een goede methode en waarom juist een minder goede methode? De voor- en nadelen op een rijtje:

Voordelen:

  • Met een vragenlijst is het mogelijk om een grote groep mensen te bevragen. Dit is nodig als je wilt dat de uitkomsten van je onderzoek representatief zijn voor de totale onderzoeksgroep. Je kunt dan uitspraken doen als: ‘80% van de bezoekers geeft aan iets geleerd te hebben van de activiteit’.
  • De antwoorden kunnen niet beïnvloed worden door een interviewer of observator, waardoor de objectiviteit gewaarborgd wordt.
  • De manier van vragen is gestandaardiseerd, waardoor eenduidige antwoorden worden verkregen.
  • Er kunnen diepgaande statistische analyses uitgevoerd worden naar bijvoorbeeld subgroepen of om verbanden te leggen..
 

Nadelen:

  • Je hebt weinig invloed op de respons, waardoor je met deze methode vaak een relatief lage respons heeft.
  • De respondent kan zijn verhaal niet vrij vertellen, de antwoorden zijn voor een groot deel voorgeprogrammeerd.
  • Respondenten zijn geneigd sociaal wenselijk te antwoorden, ook als het anoniem is.
  • Achterliggende motivaties kunnen lastig achterhaald worden met een vragenlijst, waardoor de vragen en antwoorden oppervlakkig zijn. Er is geen mogelijkheid tot doorvragen.
  • Respondenten kunnen de vragenlijst niet compleet invullen. Als zij op de helft afhaken, dan heb je weinig aan een vragenlijst.
  • Je kunt een beperkt aantal vragen stellen, omdat je respons daalt naarmate de vragenlijst langer is.
 

Wil je weten hoe je de respons van je onderzoek vergroot? Lees dan deze blog: Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

Heb jij nog overzicht in je onderzoek? Weet je wat de volgende stap is?  Download direct mijn cheatsheet en krijg weer overzicht in je onderzoek!

Lees meer: