15 tips voor een goed interview

Met individuele en groepsinterviews kun je veel te weten komen. Bijvoorbeeld over de impact van een activiteit, het verloop van een programma of de invloeden van verschillende actoren. Maar hoe haal je het meeste uit je interview?

1. Zorg er voor dat je de juiste personen spreekt. Verdiep je hierin. Wie kan de vragen beantwoorden die je hebt? Welke perspectieven zijn er?

2. Kijk of gesprekspartners elkaar aan kunnen vullen (groepsinterview) of juist meer vertellen als ze alleen zijn (individueel interview). Zorg er bij een groepsinterview voor dat iedereen aan het woord komt.

3. Zorg ervoor dat je gesprekspartner(s) zich op hun gemak voelen. Zorg voor een prettige ruimte, iets te drinken. Zorg voor anonimiteit als dat nodig is. Wees beleefd en heb respect voor je gesprekspartner.

4. Zorg ervoor dat je vragen aansluiten op je onderzoeksvraag en dat je gespreksleiddraad compleet is.

5. Bereid je interview voor door vragen te formuleren die aansluiten op wat deze perso(o)n(en) we(e)t(en).

6. Vertel in een inleidend verhaaltje wie je bent, waarom je dit onderzoek doet, wat je onderzoeksvraag is, wie je opdrachtgever is, of het anoniem is of niet en waar het interview in grote lijnen over gaat.

7. Formuleer je vragen zo, zodat je gesprekspartner ze begrijpt.

8. Blijf objectief. Houd je mening voor je.

9. Laat je gesprekspartner uitpraten. 3 tellen stilte betekent niet meteen dat hij is uitgesproken. Mogelijk wil hij nog even na denken over de rest van het antwoord.

10. Let op de lichaamstaal van je gesprekspartner.

11. Probeer het interview zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Lees de vragen niet op vanaf je lijstje. Leg een verband met wat al gezegd is. Kap je gesprekspartner niet af om later weer over dat onderwerp te beginnen. Kijk aan het einde van het gesprek of je alle vragen hebt gesteld.

12. Vat de antwoorden van je gesprekspartner samen, zodat hij weet dat je hem goed hebt begrepen en zodat hij zelf de hoofdlijn terug hoort.

13. Speel in op de antwoorden van je gesprekspartner.

14. Monitor je tijd en hou je aan de afgesproken tijd. Het is vervelend als je een deel van je vragen niet hebt kunnen stellen omdat je gesprekspartner naar zijn volgende afspraak moet.

15. Leg uit wat er gebeurt met de uitkomsten van het gesprek. Ook wat je doet met het verslag dat van het gesprek wordt gemaakt (bv de geluidsopname). Gebruik je dat alleen om zelf iets op te kunnen zoeken of wordt het ook gepubliceerd of aan de opdrachtgever gegeven. Koppel het verslag in deze laatste twee gevallen in ieders geval terug.

 

Meer tips over het houden van een interview? Lees dan ook mijn andere blog: Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

Heb jij nog overzicht in het onderzoek? Weet je wat de volgende stap is?  Download direct mijn cheatsheet en krijg weer overzicht in je onderzoek!

Lees meer: