15 tips voor een goed interview

Home15 tips voor een goed interview
31 mei 2013

Met interviews kun je veel te weten komen. Dit kan in een 1-op-1 gesprek (individueel), maar ook met een groepsgesprek[link]. Je kunt bijvoorbeeld nieuwe ideeën voorleggen en bespreken, of een lopend project bijsturen, of na afloop van een programma bespreken waar je in de toekomst rekening mee dient te houden.

Maar hoe haal je het meeste uit je interviews?

 1. Zorg er voor dat je de juiste personen spreekt. Verdiep je hierin. Wie kan de vragen beantwoorden die je hebt? Welke perspectieven zijn er? En wie wil je dus spreken om verschillende perspectieven aan bod te laten komen.
 2. Kijk of gesprekspartners elkaar aan kunnen vullen (groepsinterview) of juist meer vertellen als ze alleen zijn (individueel interview). Geef vooraf aan of de gesprekspartners zich moeten voorbereiden, bijvoorbeeld informatie opzoeken.
 3. Stel een gespreksleidraad op die aansluit bij je onderzoeksvraag en bij wat de geïnterviewde(n) kan/kunnen weten.
 4. Bepaal of het nodig is om het interview fysiek af te nemen of dat het ook online kan.
 5. Zorg voor anonimiteit als dat nodig is. Wees beleefd en heb respect voor je gesprekspartner.
 6. Stel bij aanvang van het interview de geïnterviewde op zijn gemak. Zorg voor een prettige omgeving. Dit geldt zowel fysiek als online.
 7. Vertel in een inleidend verhaaltje wie je bent, waarom je dit onderzoek doet, wat je onderzoeksvraag is, wie de opdrachtgever is, of het anoniem is of niet en waar het interview in grote lijnen over gaat. Als het interview wordt opgenomen, moet daar in je inleiding toestemming voor vragen.
 8. Formuleer heldere en begrijpelijke vragen.
 9. Blijf objectief. Houd je mening voor je en wees sympathiek.
 10. Laat je gesprekspartner uitpraten. 3 tellen stilte betekent niet meteen dat hij is uitgesproken; misschien wil hij nog even na denken. Geef de geïnterviewde de tijd om na te denken.
 11. Luister intensief en let op de lichaamstaal van je gesprekspartner. Zorg er bij een groepsinterview voor dat iedereen aan het woord komt.
 12. Probeer het interview zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Lees de vragen niet op vanaf je lijstje. Probeer verbanden te leggen met wat eerder is gezegd. Speel in op de antwoorden van je gesprekspartner en kap hem niet af om later weer over dat onderwerp te beginnen. Kijk aan het einde van het gesprek of je alle vragen hebt gesteld.
 13. Vat de antwoorden van je gesprekspartner samen, zodat hij weet dat je hem goed hebt begrepen en zodat hij zelf de hoofdlijn terug hoort.
 14. Monitor je tijd en houd je aan de afgesproken tijd. Het is vervelend als je een deel van je vragen niet hebt kunnen stellen omdat je gesprekspartner naar de volgende afspraak moet.
 15. Leg uit wat er gebeurt met de resultaten van het gesprek. Ook wat je doet met het verslag dat van het gesprek wordt gemaakt (bv de geluidsopname). Gebruik je dat alleen om zelf iets op te kunnen zoeken of wordt het ook gepubliceerd of aan de opdrachtgever gegeven. Koppel het verslag in deze laatste twee gevallen in ieder geval terug aan de geïnterviewde voor feedback. Daarnaast zal de geïnterviewde hier toestemming voor moeten geven. Dit is wettelijk geregeld via de AVG.

Meer tips over het houden van een interview? Lees dan ook mijn andere blog: Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

English flag Click on the flag to read this article in English

Gerelateerde blogs

10 oktober 2023
De cultuurcoach: wat doet die eigenlijk?

In steeds meer gemeentes werkt tegenwoordig een cultuurcoach of combinatiefunctionaris. Er wordt hiervoor gekozen omdat een schakel nodig is culturele […]

Lees meer
11 september 2023
Items samenvoegen tot een schaal

Om diverse redenen kan het in een onderzoek voorkomen dat je meer vragen stelt over hetzelfde begrip. De analyse van […]

Lees meer
15 augustus 2023
Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan?

Je hebt een bezoekersonderzoek gedaan en dan? Je hebt een bezoekersonderzoek uitgezet, je hebt voldoende respons en de resultaten van […]

Lees meer
20 juli 2023
Respondenten: wanneer neem je ze wel of niet mee in de analyse?

In deze blog richten we ons op kwantitatief onderzoek waarbij via een vragenlijst data wordt verzameld, meestal door gebruik te […]

Lees meer
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2023 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone