resultaat doelen stellen

Om resultaat te boeken, moet je doelen stellen

Dit geldt persoonlijk, voor groepen, organisaties, projecten en beleid. Toch worden doelstellingen vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. Een doel is echter een gewenste situatie die je wilt bereiken, zelf, met de organisatie, met overheidsbeleid of met een project. In deze blog richt ik mij specifiek op het stellen van projectdoelen, maar veel gaat ook op voor andersoortige doelen.

Waarom moet je projectdoelen stellen?

  • Motivatie: teamleden weten waarom ze aan een project werken.
  • Doelgericht werken: teamleden kennen het einddoel en weten waar ze naar toe moeten werken.
  • Beslissingen sturen: beslissingen aangaande het project worden gemaakt in lijn met de doelstelling en dragen daardoor bij aan de doelstelling.
  • Medestanders vinden: andere instanties kunnen zich aansluiten bij het project omdat ze het doel ook willen bereiken.

 

Waar moet je op letten bij het stellen van projectdoelen?

Begin met het stellen van het hoofddoel. Denk na over de gewenste situatie. Formuleer dit doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dan kan het doel sturend zijn voor het project. Ik heb een blog geschreven over SMART.

Vervolgens formuleer je subdoelen, door het hoofddoel op te delen in onderdelen die gedaan moeten worden. Elk onderdeel vormt één of meerdere subdoelen. Een subdoel kun je verder uitsplitsen in werkdoelen, mocht dit nodig zijn.

Meer informatie over het stellen van doelen voor een effectmeting

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: