Waarom wil je inzicht in effecten van je project?

Waarom wil je inzicht in effecten van je project?
Je start een project om iets te bereiken. Dan wil je na afloop weten of het is gelukt. Sterker: Gedurende het proces wil je weten of je richting je doel aan het bewegen bent en of je bij moet sturen.Maar er zijn meer redenen waarom je de effecten van je project wilt meten. De effecten van het project geven je inzicht in je succes- en verbeterpunten en in je doelbereik. Continue reading
Continue reading...

Een op maat gemaakt monitoring systeem om effecten te monitoren

Een op maat gemaakt monitoring systeem om effecten te monitoren
De gemeente Oosterhout heeft in samenwerking met Oosterhout in Beweging, H19 en de bibliotheek het programma 'de brede buurt' ontwikkeld om mensen te verbinden, te betrekken, deel te laten aan de maatschappij en om mensen te laten leren. Continue reading
Continue reading...

Evalueren is een gesprek, geen monoloog

Evalueren is een gesprek, geen monoloog
Onlangs had ik een evaluatie met een opdrachtnemer welke anders liep dan ik gewend was. De persoon in kwestie had zich goed voorbereid en stak van wal. Ze heeft haar verhaal vertelt: wat volgens haar het doel van de evaluatie was, wat de mogelijkheden waren en wat er was bereikt. Continue reading
Continue reading...

Doen we de goede dingen?

Doen we de goede dingen?
Organisaties vragen zich gedurende evaluaties vaak de vraag 'doen we de dingen goed?'. Een goede vraag, die je wilt beantwoorden om je projecten te verbeteren. Maar als je je doelen wilt bereiken, is de vraag 'doen we de goede dingen?' belangrijker. Continue reading
Continue reading...

Begeleiding opzetten monitor kwaliteit van workshops

Begeleiding opzetten monitor kwaliteit van workshops

begeleiding kwaliteitsmonitor delft

Science Centre Delft wil de kwaliteit van de workshops in beeld brengen en deze op lange termijn blijven monitoren. In een coachingstraject heb ik samen met een stagiair van het science centre een meetinstrument hiervoor ontwikkeld. De Continue reading
Continue reading...

Om resultaat te boeken, moet je doelen stellen.

Om resultaat te boeken, moet je doelen stellen.
resultaat doelen stellen

Om resultaat te boeken, moet je doelen stellen

Dit geldt persoonlijk, voor groepen, organisaties, projecten en beleid. Toch worden doelstellingen vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. Een doel is echter een gewenste situatie die je Continue reading

Continue reading...