Til je projectresultaten naar een hoger plan

Een evaluatie: dat klinkt misschien als mosterd na de maaltijd. Maar pak je het goed aan, dan geeft een evaluatie je uitstekende handvatten om lopende of toekomstige projecten naar een hoger plan te tillen. Want een evaluatie geeft je informatie over jezelf, je organisatie én je project. Drie aspecten die je kunt verbeteren, waardoor je betere resultaten bereikt. Wij helpen je op weg!

Vormen van evaluatie

Je kunt een evaluatie zowel tijdens als na afloop van een project laten uitvoeren. Aan de hand van jouw project of beleid kiezen we in overleg welke insteek de beste is. Daarbij maak je een keuze voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek en voor project- of procesevaluatie. Wellicht wordt het ook een combinatie van beide.

1. Projectevaluatie
Hierbij houden we het resultaat tegen het licht. Is het doel bereikt? Levert dit het beoogde effect?  Resultaten zijn vaak cijfermatig meetbaar (meer omzet, hogere bezoekersaantallen), maar ook veranderingen in gedrag, houding of betrokkenheid zijn wel degelijk te meten.

2. Procesevaluatie
Hoe verliep het proces? Hoe zijn we hier gekomen? Wat ging er goed? Wat kan er beter?

Het resultaat van evaluatie

De evaluatie brengt helder in kaart wat de resultaten en/of effecten van je project en/of proces zijn. Daarbij worden de succesfactoren en de verbeterpunten benoemd. Met die kennis én de praktische suggesties die we geven, bereik jij voortaan efficiënter je doelen. Je kunt een lopend traject bijsturen en weet bij toekomstige trajecten waar je aandachtspunten liggen.

Voorbeelden van evaluatie voor opdrachtgevers:

Toch liever zelf evalueren?