Wordt het doel bereikt als de meetpunten worden behaald?

OTIB heeft haar beleid vastgelegd in een missie en visie, waar een aantal doelen uit volgen. Deze doelen zijn vertaald in subdoelstellingen, welke uiteindelijk vertaald zijn in meetpunten. Maar is deze vertaling goed gemaakt? Meten zeĀ of de hoofddoelen worden gehaald?

Samen met Marian Kat zijn de meetpunten die betrekking hebben op CGO (competentiegericht onderwijs) en het reguliere onderwijs in hun operationele plan bestudeerd. Zijn de juiste meetpunten opgesteld? Meten ze wat OTIB wil weten? Zijn ze meetbaar geformuleerd? Wordt naar output of outcome gekeken? Kunnen ze geclusterd worden? En natuurlijk is ook gekeken hoe de meetpunten gemeten kunnen worden.

Lees meer: