Maak je sturingsinformatie inzichtelijk met dit stappenplan

MAAK JE STURINGSINFORMATIE INZICHTELIJK MET DIT STAPPENPLAN

Met een dashboard kun je veel sturingsinformatie verkrijgen. Zo kan een dashboard zeer interessant zijn als je weet welke informatie je nodig hebt om te kunnen sturen. Op welke indicatoren wil je zicht hebben en hoe geef je deze op een juiste manier weer? Maak daarom gebruik van dit stappenplan waarmee je jouw sturingsinformatie helemaal inzichtelijk maakt.

Cheatsheet

Heb jij nog overzicht in je onderzoek? Weet je wat de volgende stap is?  Download direct mijn cheatsheet en krijg weer overzicht in je onderzoek!

Stap 1: Stel indicatoren vast

Bepaal in de eerste stap welke informatie je nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen. Wil je besluiten of je met een product of actie door wilt gaan? Kijk dan welke informatie je hiervoor nodig hebt. Waar moet het product of de actie allemaal aan voldoen? Wanneer neem je een besluit om bij te sturen of door te gaan zoals het nu gaat?. Maak er meetbare indicatoren van.

Stap 2: Zoek informatiebronnen

Zoek naar handige informatiebronnen die je kunt gebruiken om informatie inzichtelijk te krijgen. Denk hierbij aan verkoopcijfers, het aantal bezoekers op je website en de aanmeldingen voor je nieuwsbrief. Ook je ticketsysteem geeft je een hoop bruikbare informatie. Let hierbij ook op in welk format de informatie wordt opgeslagen en hoe je deze kunt uitlezen. Heb je daar speciale programma’s voor nodig of kun je het openen in Excel?

Stap 3: Geef de informatie grafisch weer

Er zijn verschillende manieren om informatie grafisch weer te geven. Maak bijvoorbeeld gebruik van een stroomschema met grafieken ter ondersteuning. Bedenk hierbij wel of je het dashboard op één tabblad wilt hebben of dat je een document met verschillende tabbladen nodig hebt. Zo kun je bepalen wat voor soort grafiek het beste past.

Stap 4: Bouw het dashboard

Misschien vind je het zelf leuk om met Excel aan de slag te gaan. Maar om een mooi en inzichtelijk dashboard te bouwen, moet je verschillende informatiebronnen aan elkaar koppelen. En niet iedereen heeft de vaardigheden om dit te doen. Zoek daarom iemand die het dashboard voor je kan bouwen en overleg regelmatig met elkaar of het dashboard aan jouw wensen voldoet.

Stap 5: Test het dashboard

Is je dashboard gebouwd? Test deze in het begin dan goed. Krijg je de juiste informatie om te sturen? Zijn de belangrijkste indicatoren die je bij stap 1 hebt opgesteld inzichtelijk? Zie het als een proefperiode waarna je nog aanpassingen kunt doen. Het kan zomaar zijn dat je nog informatie mist of dat je alleen gebruikmaakt van bepaalde grafieken en de rest eigenlijk niet belangrijk is.

Meer informatie

Hulp nodig bij het proces rondom het maken van een dashboard? Wij helpen je graag. Hier vind je meer informatie over een dashboard ontwerpen.

Wat is experimenteel onderzoek?

Wat is experimenteel onderzoek?

Wat is experimenteel onderzoek? Het effect vaststellen van je interventie, kan met een experimenteel onderzoek. Hierbij kijk je door middel van twee groepen of je interventie of activiteit werkt. De ene groep krijgt de interventie (experimentele

Read More »

Zelf onderzoek (leren) doen

Veel mensen hebben geen grip op het begrip onderzoek. Dit maakt evalueren tot een taak die alsmaar wordt uitgesteld en wat meer als een verplichting voelt dan een gelegenheid om van je project of activiteit te leren.

Read More »

Representativiteit: wat is het en hoe krijg je het?

Stel je wilt een onderzoek doen onder een doelgroep die uit wel 10.000 mensen bestaat, moet je dan alle 10.000 mensen spreken om tot de juiste resultaten te komen? Zeker niet, slechts een deel van de onderzoekspopulatie hoeft mee te doen aan jouw onderzoek om tot representatieve resultaten te komen. Ik vertel je wat representativiteit inhoudt en wanneer iets representatief is.

Read More »

In 4 stappen je interview analyseren

Stel: je hebt interviews afgenomen voor je onderzoek. Er is een hoop interessante informatie naar boven gekomen tijdens deze gesprekken. Maar hoe zorg je ervoor dat je die informatie kunt gebruiken om je onderzoeksvraag te beantwoorden?

Read More »
formuleren doelen prisma

Hulpmiddel bij het formuleren van je doelen: PRISMA

Het formuleren van een doelen kan lastig zijn. Het is daarom handig om een aantal criteria te hebben waar je je aan houdt. In één van mijn vorige blogs heb ik uitgelegd dat je doelen SMART kunt formuleren. Je kunt ook kiezen voor een andere methodiek .

Read More »