Maak je sturingsinformatie inzichtelijk met dit stappenplan

MAAK JE STURINGSINFORMATIE INZICHTELIJK MET DIT STAPPENPLAN

Met een dashboard kun je veel sturingsinformatie verkrijgen. Zo kan een dashboard zeer interessant zijn als je weet welke informatie je nodig hebt om te kunnen sturen. Op welke indicatoren wil je zicht hebben en hoe geef je deze op een juiste manier weer? Maak daarom gebruik van dit stappenplan waarmee je jouw sturingsinformatie helemaal inzichtelijk maakt.

Cheatsheet

Heb jij nog overzicht in je onderzoek? Weet je wat de volgende stap is?  Download direct mijn cheatsheet en krijg weer overzicht in je onderzoek!

Stap 1: Stel indicatoren vast

Bepaal in de eerste stap welke informatie je nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen. Wil je besluiten of je met een product of actie door wilt gaan? Kijk dan welke informatie je hiervoor nodig hebt. Waar moet het product of de actie allemaal aan voldoen? Wanneer neem je een besluit om bij te sturen of door te gaan zoals het nu gaat?. Maak er meetbare indicatoren van.

Stap 2: Zoek informatiebronnen

Zoek naar handige informatiebronnen die je kunt gebruiken om informatie inzichtelijk te krijgen. Denk hierbij aan verkoopcijfers, het aantal bezoekers op je website en de aanmeldingen voor je nieuwsbrief. Ook je ticketsysteem geeft je een hoop bruikbare informatie. Let hierbij ook op in welk format de informatie wordt opgeslagen en hoe je deze kunt uitlezen. Heb je daar speciale programma’s voor nodig of kun je het openen in Excel?

Stap 3: Geef de informatie grafisch weer

Er zijn verschillende manieren om informatie grafisch weer te geven. Maak bijvoorbeeld gebruik van een stroomschema met grafieken ter ondersteuning. Bedenk hierbij wel of je het dashboard op één tabblad wilt hebben of dat je een document met verschillende tabbladen nodig hebt. Zo kun je bepalen wat voor soort grafiek het beste past.

Stap 4: Bouw het dashboard

Misschien vind je het zelf leuk om met Excel aan de slag te gaan. Maar om een mooi en inzichtelijk dashboard te bouwen, moet je verschillende informatiebronnen aan elkaar koppelen. En niet iedereen heeft de vaardigheden om dit te doen. Zoek daarom iemand die het dashboard voor je kan bouwen en overleg regelmatig met elkaar of het dashboard aan jouw wensen voldoet.

Stap 5: Test het dashboard

Is je dashboard gebouwd? Test deze in het begin dan goed. Krijg je de juiste informatie om te sturen? Zijn de belangrijkste indicatoren die je bij stap 1 hebt opgesteld inzichtelijk? Zie het als een proefperiode waarna je nog aanpassingen kunt doen. Het kan zomaar zijn dat je nog informatie mist of dat je alleen gebruikmaakt van bepaalde grafieken en de rest eigenlijk niet belangrijk is.

Meer informatie

Hulp nodig bij het proces rondom het maken van een dashboard? Wij helpen je graag. Hier vind je meer informatie over een dashboard ontwerpen.

presenteren

7 Tips voor het houden een van presentatie

Na het afronden van een onderzoek, geven we regelmatig een presentatie van de resultaten. De ene kan van nature spreken voor een grote groep, maar de ander vindt het toch wel spannend en is erg zenuwachtig. Graag geven we je wat tips voordat je een presentatie gaat geven.

Read More »
juiste onderzoeksvraag

Hoe kom je tot de juiste onderzoeksvraag?

Als je een onderzoek gaat uitvoeren is het belangrijk om de juiste onderzoeksvraag de formuleren. Het doel van het onderzoek en de onderzoeksvraag geven namelijk aan hoe de verdere opzet van het onderzoek eruit zal zien.

Read More »
Datacleaning: wat is het eigenlijk?

Datacleaning: wat is het eigenlijk?

Bij kwantitatieve data is het belangrijk om te controleren of je voldoende respons hebt ontvangen. Tevens kijk je of de aantallen representatief zijn voor je onderzoekspopulatie. Doe je een onderzoek in de provincie en je hebt alleen respons van één gemeente, dan is dit niet representatief voor de gehele provincie. Naast representativiteit moet je ook controleren op fouten bij invoeren en registreren. Als je fouten ontdekt in de registratie, kijk of je het kunt corrigeren zonder dat de data wordt veranderd. Als je veel fouten ontdekt, kijk waar de fout ligt en pas de vragenlijst aan en controleer intensiever de data.

Controleer of respondenten minimaal 2/3 van de vragen die ze hebben gekregen hebben ingevuld. Let op: soms krijgen ondervraagden slechts een deel van de vragenlijst te zien. Houd daar rekening mee. Als iemand minder dan 2/3 van de vragen heeft ingevuld, moet deze uit het databestand worden verwijderd.

Bekijk tevens de antwoorden van de respondenten, spreken de antwoorden elkaar tegen? Zijn de vragenlijsten ingevuld om ervan af te zijn, als iemand bijvoorbeeld altijd het eerste antwoord heeft aangekruist. Als er te veel interne tegenspraak is of de vragenlijst te onzorgvuldig of veel antwoorden ontbreken, verwijder dan de gehele vragenlijst. Deze antwoorden zijn niet betrouwbaar.

Zorg dat je een databestand hebt waar de goede data instaat, waarmee je de analyse kunt maken. Hierdoor wordt je analyse makkelijker en representatief.

Read More »
betrouwbaarheid

Wat betekent betrouwbaarheid?

De betrouwbaarheid van een onderzoek vertelt in hoeverre de bevindingen te vertalen zijn naar een groter geheel. Dus of de uitkomsten representatief zijn voor de gehele groep en niet alleen de bevraagden. Bij een kwantitatief onderzoek is de vraag bijvoorbeeld of voldoende respondenten de vragenlijst ingevuld hebben?

Read More »