Waar je op moet letten bij een samenwerking tussen gemeente en kunstenaar

Gemeenten werken steeds vaker samen met kunstenaars of culturele ondernemers om culturele initiatieven op te zetten om maatschappelijke en sociale doelen die de gemeente heeft te bereiken. Zo’n samenwerking kan mooie initiatieven voortbrengen, maar verloopt (nog) niet altijd even vlekkeloos. Een aantal dingen waar je als gemeente (en als kunstenaar) rekening mee moet houden tijdens een samenwerking:

  • Heldere doelen. Gemeenten zetten culturele activiteiten op vanuit een maatschappelijk en sociaal oogpunt, terwijl kunstenaars vaak vanuit een meer artistiek perspectief werken. Bij een samenwerking tussen de gemeente en een kunstenaar is het daarom belangrijk dat voor beide partijen de doelen van het project helder zijn. Wil je met het project sociale cohesie in de buurt bevorderen? Of is je doel om mensen kunst te laten beoefenen en creatief bezig te laten zijn? Of misschien wel allebei? Zorg dat beide partijen dezelfde doelen voor ogen hebben en dat deze doelen helder geformuleerd zijn.
 
  • Goede afspraken. Omdat bij een samenwerking tussen de gemeente en een kunstenaar twee verschillende organisaties bij elkaar komen is het belangrijk dat er een goede afspraken worden gemaakt, die duidelijk aangeven wie waar verantwoordelijk voor is en die het proces structureel in de gaten houden. Als zulke afspraken ontbreken is het voor beide partijen niet duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt en loop je het risico dat je project strandt.
 
  • Balans tussen autonomie van kunstenaar en sociale context. Het is het belangrijk om bij het formuleren van de doelen en het uitvoeren van het project een balans te vinden tussen de kunstenaar die zijn kunst wil delen met de wereld en de sociaal-maatschappelijke context waarin de gemeente het project wil uitvoeren.
 
  • Concessies van beide partijen. Aansluitend op het vinden van een balans tussen autonomie van de kunstenaar en sociale context zullen beide partijen concessies moeten doen. In de praktijk blijkt (nog) vaak dat deze concessies vooral aan de kant van de kunstenaar plaatsvinden. Bij het aangaan van zo’n samenwerking moet een kunstenaar bereid zijn om zijn/haar kunst in een sociaal-maatschappelijk context te plaatsen. De gemeente moet daarentegen ook openstaan voor de creatieve blik van de kunstenaar.
 

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: