Open of gesloten vraag in een vragenlijst: wanneer kies je welke vraag?

Bij diverse onderzoeken gebruiken we vragenlijsten. Hierbij maken we zowel gebruik van open als gesloten vragen. Voordat we de vragenlijst opstellen vragen we onszelf af welke informatie we willen verzamelen. Aan de hand hiervan kiezen we voor een open vraag of een gesloten vraag. Ik leg je uit wanneer een open vraag de juiste keuze is, op welk moment je beter een gesloten vraag kunt stellen en in welke situatie een combinatie van open en gesloten vragen toepasselijk is.

Open vragen

Bij het verzamelen van kwalitatieve data gebruiken we open vragen. Deze geven de respondent namelijk de gelegenheid om een uitgebreid antwoord te geven op je vraag. Hierdoor kom je erachter wat er leeft en wat de achterliggende gedachte is van het antwoord. Je gebruikt hierbij vooral “waarom-vragen” en “hoe-vragen”. Ook kun je verdiepende vragen stellen door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen en behoeften van de respondenten.

Gesloten vragen

Om kwantitatieve data te verzamelen gebruiken we gesloten vragen. Met gesloten vragen krijg je een goed inzicht in aantallen. Wil je bijvoorbeeld weten wat respondenten vinden van een bepaalde activiteit, geef ze dan de optie om een bepaald cijfer te geven. In deze gesloten vraag kan de respondent alleen kiezen tussen bepaalde antwoorden of ze moeten een cijfer invoeren. Doordat iedereen dezelfde soort antwoorden geeft, kun je deze makkelijk met elkaar vergelijken. Bereken bijvoorbeeld het gemiddelde, maar kijk ook wat er goed en minder goed scoort. Bovendien is het voor de respondent eenvoudig om in een korte tijd veel antwoorden te geven.

Heb jij nog overzicht in je onderzoek? Weet je wat de volgende stap is?  Download direct mijn cheatsheet en krijg weer overzicht in je onderzoek!

Semi gesloten vragen

Ook bestaan er semi gesloten vragen. Deze kun je zien als onderdeel van gesloten vragen en kunnen de respondenten gebruiken als hun antwoord er niet tussen stond. Semi gesloten vragen zijn vragen met antwoordmogelijkheden die je zelf kunt aanvullen, bijvoorbeeld ‘Anders, namelijk …’. Een semi gesloten vraag gebruik je als je lijst met antwoorden niet uitputtend is. In de analyse kijk je of je deze antwoorden kunt categoriseren.  

Combinatie van open en gesloten vragen

Omdat het makkelijker is voor de respondenten, bestaat een vragenlijst voornamelijk uit gesloten vragen. Ook zijn gesloten vragen eenvoudiger voor jezelf als je een analyse moet maken. Open vragen geven je verdiepende informatie die je wellicht nodig hebt om je kwantitatieve data uit te leggen. Maar open antwoorden moet je wel allemaal los verwerken.

Toch gebruiken wij in dezelfde vragenlijst vaak een combinatie van open en gesloten vragen. We starten eerst met een gesloten vraag en om respondenten de kans te geven hun keuze toe te lichten, stellen we daarna een open vraag. Met behulp van deze antwoorden krijg je een goed beeld van je respondenten.

Wil je meer lezen over wanneer je kwalitatief onderzoek doet of juist kwantitatief onderzoek? Lees dan onze blog keuze: kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek? Of de blog kwalitatief en kwantitatief onderzoek: wat is wat?

inzicht in effecten met onderzoek

Waarom wil je inzicht in effecten van je project?

Je start een project om iets te bereiken. Dan wil je na afloop weten of het is gelukt. Sterker: Gedurende het proces wil je weten of je richting je doel aan het bewegen bent en of je bij moet sturen.Maar er zijn meer redenen waarom je de effecten van je project wilt meten. De effecten van het project geven je inzicht in je succes- en verbeterpunten en in je doelbereik.

Read More »
panelonderzoek

Panelonderzoek

Als je een representatieve mening van een bepaalde groep Nederlanders nodig hebt, bijvoorbeeld vrouwen tussen de 35 en 60 jaar maar ook ouders van kinderen op de basisschool of inwoners van Amsterdam, kun je kiezen voor een vragenlijst onder een panel.

Read More »

Wanneer stel je een open of een gesloten vraag in een vragenlijst?

Bij diverse onderzoeken gebruiken we vragenlijsten. We maken dan gebruik van open vragen en van gesloten vragen. Voordat we de vragenlijst opstellen vragen we onszelf af welke informatie we willen verzamelen. Aan de hand daarvan, kiezen we voor een open vraag of een gesloten vraag. In deze blog leg ik uit wanneer we voor een open vraag kiezen en wanneer voor een gesloten vraag.

Read More »
bestaande bronnen

Informatie halen uit bestaande bronnen

Het is niet altijd nodig om zelf data te verzamelen. Je kunt ook gebruik maken van bestaande bronnen. Denk hierbij aan databestanden die je kunt kopen bij bijvoorbeeld SCP of CBS, maar ook aan je eigen administratie of

Read More »