Marie-Louise Smolenaars FCP

“Mijn naam is Marie-Louise Smolenaars. Ik werk als programmacoördinator voor het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan cultuur door subsidies te verstrekken aan culturele instellingen en basisscholen in het hele land die cultuurparticipatie en cultuureducatie mogelijk maken en bijeenkomsten te organiseren gericht op kennisuitwisseling.

Wij kenden het werk van Claudia de Graauw voor onder andere het ministerie van OCW. Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen.

Claudia de Graauw heeft een onderzoek gedaan naar de impact van onze projectenregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie. De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons inzicht gegeven in:

  • de opbrengsten van onze subsidieregeling voor de versterking van de actieve cultuurparticipatie;
  • hoe instellingen die bij ons wel of niet een aanvraag indienen onze aanvraagprocedure en werkwijze beleven
  • hoe we onze werkwijze nog iets kunnen aanpassen om niet alleen om het effect van onze subsidieregeling nog verder te vergroten, maar ook de administratieve lasten voor alle betrokkenen kunnen verlichten.

Claudia doet gedegen onderzoek en levert heldere rapportages op, waarbij ze sterk inzet op de bruikbaarheid van het onderzoek in de praktijk.”