Gerard Jacobs, directeur Jet-Net

HomeGerard Jacobs, directeur Jet-Net
7 september 2013

jet-net.nl__01

Jet-Net is een initiatief van bedrijfsleven, overheid en onderwijs om jongeren van havo en vwo-scholen te enthousiasmeren voor technologie en wetenschap.

Het 10-jarig jubileum in november 2012 wilden we natuurlijk voorzien van een trotse terugblik over de resultaten van het eerste decennium. Claudia de Graauw kwam op het juiste moment op ons pad, een perfecte neus voor timing blijkbaar. Haar aanpak en werkwijze bleken een schot in de roos. Claudia bereidt zich goed voor, is snel ingewerkt in het onderwerp, kan flexibel met de wensen van de klant meedenken en levert daardoor een optimaal resultaat af. Tussendoor zijn we steeds op goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en was er sprake van een intensieve en plezierige samenwerking tussen ons en het onderzoekteam. Jet-Net is zeer tevreden over het onderzoek “10 jaar Jet-Net” dat door Claudia is uitgevoerd in nauwe samenwerking met IVA; maatwerk dat op tijd is afgerond en ons de juiste inzichten heeft verschaft over 10 jaar Jet-Net!

Het onderzoek bevestigt dat de aanpak werkt, dat Jet-Net activiteiten steeds meer en beter aansluiten bij het curriculum van de school, dat de samenwerking structureel is en dat die wordt gemonitord, dat de investeringen van bedrijfsleven significant zijn (>€ 6.000.000, - per jaar) en dat de instroom van het aantal studenten in het hoger technisch onderwijs is gestegen met 15% ten opzichte van 2000.

Onze ervaring met Claudia de Graauw Onderzoek & Advies is zeer positief. Een betrouwbare, plezierige en flexibele partner die levert wat is afgesproken. De resultaten van 10 jaar Jet-Net zijn voor ons aanleiding door te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan de groei en uitbreiding van Jet-Net activiteiten. Samenwerking tussen bedrijfsleven en school staat daarbij centraal en natuurlijk zorgen we voor een optimale aansluiting bij het Masterplan Bèta en Technologie en het Techniekpact 2020. Hoe meer bedrijven met ons mee doen, hoe sneller de arbeidsmarkt kan voldoen aan de wensen van industrieel Nederland; naar 4 op de 10! Doet u met ons mee? Meld u aan bij Jet-Net (zie www.jet-net.nl)

Gerelateerde blogs

23 mei 2023
Onderzoek in de bibliotheek: wat kun je ermee?

In het uitvoeren van onderzoek draait alles om meten. Meten in allerlei vormen. Kwantitatief, kwalitatief of een mengvorm. Onder kleine […]

Lees meer
25 april 2023
Welke onderdelen moeten in je theoretisch kader zitten?

Een vast hoofdstuk van je scriptie is het theoretisch kader. In dit hoofdstuk geef je je scriptie een wetenschappelijke onderbouwing, […]

Lees meer
18 april 2023
De verbinding tussen binnen en buitenschoolse cultuureducatie

Cultuureducatie krijgt steeds meer een vaste plek op de scholen en is een belangrijke basis voor goed onderwijs. Ook bij […]

Lees meer
28 februari 2023
6 problemen en oplossingen bij het schrijven je scriptie

Bijna elke opleiding sluit je af met een scriptie. Hoewel je het onderwerp meestal zelf kan kiezen, levert het schrijven […]

Lees meer
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2023 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone