jet-net.nl__01

Jet-Net is een initiatief van bedrijfsleven, overheid en onderwijs om jongeren van havo en vwo-scholen te enthousiasmeren voor technologie en wetenschap.

Het 10-jarig jubileum in november 2012 wilden we natuurlijk voorzien van een trotse terugblik over de resultaten van het eerste decennium. Claudia de Graauw kwam op het juiste moment op ons pad, een perfecte neus voor timing blijkbaar. Haar aanpak en werkwijze bleken een schot in de roos. Claudia bereidt zich goed voor, is snel ingewerkt in het onderwerp, kan flexibel met de wensen van de klant meedenken en levert daardoor een optimaal resultaat af. Tussendoor zijn we steeds op goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en was er sprake van een intensieve en plezierige samenwerking tussen ons en het onderzoekteam. Jet-Net is zeer tevreden over het onderzoek “10 jaar Jet-Net” dat door Claudia is uitgevoerd in nauwe samenwerking met IVA; maatwerk dat op tijd is afgerond en ons de juiste inzichten heeft verschaft over 10 jaar Jet-Net!

Het onderzoek bevestigt dat de aanpak werkt, dat Jet-Net activiteiten steeds meer en beter aansluiten bij het curriculum van de school, dat de samenwerking structureel is en dat die wordt gemonitord, dat de investeringen van bedrijfsleven significant zijn (>€ 6.000.000, – per jaar) en dat de instroom van het aantal studenten in het hoger technisch onderwijs is gestegen met 15% ten opzichte van 2000.

Onze ervaring met Claudia de Graauw Onderzoek & Advies is zeer positief. Een betrouwbare, plezierige en flexibele partner die levert wat is afgesproken. De resultaten van 10 jaar Jet-Net zijn voor ons aanleiding door te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan de groei en uitbreiding van Jet-Net activiteiten. Samenwerking tussen bedrijfsleven en school staat daarbij centraal en natuurlijk zorgen we voor een optimale aansluiting bij het Masterplan Bèta en Technologie en het Techniekpact 2020. Hoe meer bedrijven met ons mee doen, hoe sneller de arbeidsmarkt kan voldoen aan de wensen van industrieel Nederland; naar 4 op de 10! Doet u met ons mee? Meld u aan bij Jet-Net (zie www.jet-net.nl)