Culturele competenties in cultuureducatie

Cultuureducatie wordt steeds meer gezien als een belangrijk vak binnen het onderwijs. Net zo belangrijk als bijvoorbeeld taal en rekenen. Maar, als het gezien wordt als zo’n belangrijk vak, moet het ook zo behandeld worden. Er zal dan, binnen cultuureducatie, ook gekeken moeten worden naar de ontwikkeling van leerlingen. Net zoals bij rekenen en taal.

Culturele competenties bieden hiervoor een goed handvat om cultuureducatie in te richten. De competenties dienen als hulpmiddel om waar te nemen, te beoordelen, te plannen en een richting te bepalen voor de leerlingen. Hierdoor kunnen scholen hun culturele activiteiten zorgvuldiger kiezen en gericht werken aan de culturele ontwikkeling van hun leerlingen.

Culturele competenties gaan verder dan vakvaardigheden. Een competentie gaat over vaardigheden, kennis en houding. Over hart, hoofd en handen. Er worden over het algemeen drie competenties onderscheiden binnen het cultuuronderwijs:

  • Onderzoekend vermogen
  • Creërend vermogen
  • Reflecterend vermogen

Deze drie competenties zijn altijd met elkaar verbonden, maar een activiteit kan altijd een focus hebben op één van de drie. Aan elke competentie zijn gedragsindicatoren verbonden: Specifiek gedrag wat je bij de leerling terug wilt zien.

Voordelen van het werken aan competenties binnen cultuuronderwijs:

  • Scholen kunnen lijn brengen in hun culturele activiteiten
  • Scholen kunnen gericht werken aan de (persoonlijke) ontwikkeling van leerlingen
  • Culturele competenties bieden een gemeenschappelijke taal, waardoor scholen en culturele instellingen elkaar beter verstaan.
  •  

Voor Kunstbalie heb ik een eerste opzet ontworpen voor een volginstrument om de culturele ontwikkeling van leerlingen te volgen.

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: