Big data als onderzoeksmethode voor de non-profit sector?

Big data als onderzoeksmethode voor de non-profit sector?
De non-profit sector, waaronder de cultuursector, maakt steeds meer kennis met het gebruiken van big data om bezoekers of deelnemers (beter) te bereiken. In het bedrijfsleven wordt al langer gewerkt met big data om het koopgedrag van consumenten te achterhalen. Continue reading
Continue reading...

Geschikte onderzoeksmethoden voor jongeren

Geschikte onderzoeksmethoden voor jongeren
Als jongeren meedoen aan je sport programma of culturele activiteit, wil je achteraf weten wat ze ervan vonden. Met deze informatie kun je het project bijsturen en verbeteren. Je hebt dan een onderzoeksmethode nodig waar jongeren aan mee willen werken. Er zijn dan een aantal elementen die belangrijk zijn: Continue reading
Continue reading...

Jongeren: Een moeilijk te bereiken doelgroep?

Jongeren: Een moeilijk te bereiken doelgroep?
Veel instellingen hebben programma’s of activiteiten gericht op het voortgezet onderwijs. Jongeren zijn een interessante doelgroep omdat zij in een fase zitten waarin ze zichzelf leren kennen en waarin hun brein zich nog volop aan het vormen is Continue reading
Continue reading...

Hoe kom je tot de juiste onderzoeksvraag?

Hoe kom je tot de juiste onderzoeksvraag?
Als je een onderzoek gaat uitvoeren is het belangrijk om de juiste onderzoeksvraag de formuleren. Het doel van het onderzoek en de onderzoeksvraag geven namelijk aan hoe de verdere opzet van het onderzoek eruit zal zien. Continue reading
Continue reading...

Tips voor het formuleren van enquêtevragen

Tips voor het formuleren van enquêtevragen
Je gebruikt een vragenlijst als meetinstrument om je onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Het is dan belangrijk dat je iets kunt met de uitkomsten uit de vragenlijst. Continue reading
Continue reading...

Keuze: kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek?

Keuze: kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek?
In mijn vorige blog ‘Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: Wat is wat?’ heb ik uitgelegd wat het verschil is tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In dit blog ga ik in op wat voor soort onderzoeksonderwerpen vragen om een kwalitatieve aanpak en welke juist een kwantitatieve aanpak vereisen. Continue reading
Continue reading...

Wat betekent betrouwbaarheid?

Wat betekent betrouwbaarheid?
De betrouwbaarheid van een onderzoek vertelt in hoeverre de bevindingen te vertalen zijn naar een groter geheel. Dus of de uitkomsten representatief zijn voor de gehele groep en niet alleen de bevraagden. Bij een kwantitatief onderzoek is de vraag bijvoorbeeld of voldoende respondenten de vragenlijst ingevuld hebben? Continue reading
Continue reading...