Publieksonderzoek

Waarom publieksonderzoek?

Publieksonderzoek is een goede manier om te leren wat er onder je publiek leeft. Je kunt allerlei zaken meten onder je publiek wat voor jouw organisatie interessant is. Denk hierbij aan je doelbereik, bijvoorbeeld mensen na laten denken over iets leren over een specifiek onderwerp. Maar je kunt ook meten of ze tevreden zijn, je diensten kennen, iets missen in je dienstverlening, hoe je het beste met ze kunt communiceren. Meten is weten. Door geregeld je publiek vragen voor te leggen kun je beslissingen maken op basis van kennis en feiten in plaats van aannames en onderbuikgevoelens. 

Herhaaldelijk meten

Bij publieksonderzoek is het interessant om herhaaldelijk te meten. Als je regelmatig dezelfde vragen stelt, gaat deze data meer leven omdat je een vergelijkingen kunt maken. Tevredenheidscijfers zijn bijvoorbeeld pas interessant als je ze kunt vergelijken: per tentoonstelling, per voorstelling of per jaar. Maar ook voor je doelbereik is het interessant om vaker te meten. Je kunt dan zien wat het effect is van aanpassingen in je programma. Je kunt zien wat de resultaten zijn van een experiment. 

Voor wie?

Publieksonderzoek is voor organisaties met veel publiek, zoals een museum, bibliotheek, theater, theatergezelschap. Maar ook voor een muziekschool of een welzijnsorganisatie of een goed doel is dit een goede manier om informatie te verzamelen.

 

Wat gaan we doen?

Om tot interessante informatie te komen doorlopen we een aantal stappen. Allereerst inventariseren we welke informatie voor jou en je collega’s interessant is. Wat moet je weten om je werk beter te kunnen doen en meer impact te maken. 

Aan de hand van deze vragen gaan we kijken welke onderzoeksmethoden passend zijn. Hierbij letten we op de informatiebehoefte, maar ook op wat past binnen jullie organisatie. Hierbinnen mogen jullie ook je voorkeur uitspreken. Verschillende mogelijkheden zijn (digitale) enquêtesobservatiesscheurkaartjesinterviews en groepsgesprekken. Als de juiste methode of combinatie van methoden zijn gekozen. ontwerpen wij een passend meetinstrument. 

Aansluitend gaan we samen aan de slag met de dataverzameling. We kijken hierbij wat de beste combinatie is. Als voldoende data is verzameld, zorgen wij voor een analyse van de data en een begrijpelijke, praktische rapportage met tips voor verbetering. 

Voorbeeld projecten

familiewand onderzoek museum

Onderzoek naar familiewanden

Het Van Gogh Museum in Amsterdam wil graag weten of de doelen die het zij hebben met de Familiewanden bereikt worden. Om inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van familiegroepen over de Familiewanden heeft het museum ons gevraagd een onderzoek te doen

Lees meer »

Evaluatie ‘op expeditie’

Evaluatie ‘op expeditie’ Museum Volkenkunde te Leiden experimenteert tijdens de verbouwing buiten met nieuwe manieren van tentoonstellen en het trekken van een ander publiek. Bij

Lees meer »

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laden