Publieksonderzoek

Waarom publieksonderzoek?

Met publieksonderzoek ofwel bezoekersonderzoek kun je leren van en over je bezoekers. Door een onderzoek te houden onder je bezoekers  kun je enerzijds leren wie ze zijn: waarom komen ze naar jouw organisatie? Wat willen en denken ze daar aan te treffen? Komen ze om te leren of om vermaakt te worden? Wat zijn hun wensen? Maar ook hoe weten ze je te vinden? Je kunt de verzamelde data gebruiken om je bezoekers in te delen in profielen en ze zo beter bedienen. Met de inhoud die je biedt, maar ook de faciliteiten en de communicatie. Met bezoekersprofielen kun je de bezoekerservaring van je bezoekers verbeteren en beter afstemmen op hun wensen. Als je weet welke bezoekersprofielen je bereikt, weet je ook of dit de bezoekers zijn die je wilt bereiken of dat je iets moet aanpassen. 

Je kunt ook een publieksonderzoek doen om te leren wat de impact is die je maakt op je bezoekers. Komt je boodschap over? Maak je indruk? Laat je iets nieuws zien? Heb je hun wereldbeeld verrijkt? Antwoorden op deze vragen wil je voor de ontwikkeling van je eigen werk en zo te leren hoe je je boodschap een volgende keer beter over kunt brengen. Maar dit is ook interessante informatie voor besturen en subsidiegevers. Zij willen graag weten of ze de juiste beslissing hebben gemaakt en hun budget aan de juiste activiteit hebben besteed. 

Je kunt de resultaten van een publieksonderzoek ofwel bezoekersonderzoek dus gebruiken om zelf van te leren samen met je collega’s, je werk en je impact te verbeteren, maar ook om keuzes en subsidies te verantwoorden. 

Hoe meten?

Je kunt je bezoekers op verschillende manieren bevragen. De meest gebruikte manier is een vragenlijst. Dat kan op papier of digitaal, afhankelijk van wat gemakkelijk is voor de respondenten. Maar er zijn meer manieren. We maken ook gebruik van scheurkaartjes, mini-interviews, groepsgesprekken en observaties. Voor de keuze van de juiste onderzoeksmethode dan wel combinatie van verschillende methoden die aanvullend zijn op elkaar, kijken we allereerst naar wat het best passend is bij de onderzoeksvragen. Maar we moeten natuurlijk rekening houden met wat kan bij een bepaalde organisatie en het beschikbare budget. Aan de verschillende methoden zitten voor- en nadelen, waar we rekening mee houden. Belangrijk is dat je je publiek zo min mogelijk belast en als je ze belast dat je dat doet op een voor hen prettige manier met vragen die voor hen zinvol zijn. Anderzijds is het belangrijk dat je de juiste informatie boven water haalt. Je wilt die informatie waarmee je beslissingen kunt nemen voor deze toekomstige activiteiten, je wilt aanpassingen kunnen maken om de bezoekerservaring te verbeteren en je doelbereik te vergroten. 

Je kunt eenmalig je bezoekers bevragen, maar je kunt dit ook geregeld doen. Door elke tentoonstelling of elk jaar deels dezelfde vragen voor te leggen, kun je ontwikkelingen in beeld brengen en kun je verschillen zien tussen tentoonstellingen. Dit zijn dan wel vragen waar je vooraf goed over na denkt. 

Voor wie?

Publieksonderzoek is voor organisaties met veel publiek, zoals een museum, bibliotheek, theater, theatergezelschap. Maar ook voor een muziekschool of een welzijnsorganisatie of een goed doel is dit een goede manier om informatie te verzamelen.

 

Hoe ik je kan helpen?

Om tot interessante informatie te komen, is het belangrijk de goede onderzoeksvragen te stellen. Belangrijk om deze goed te kunnen formuleren is te weten waarom je onderzoek wilt doen. Wat wil je na het onderzoek kunnen doen met de resultaten: je activiteiten of tentoonstellingen verbeteren of aantonen dat je impact hebt zodat je steeds succesvoller subsidie aan kunt vragen. 

De eerste stap die we daarom samen zetten is het formuleren van de juiste onderzoeksvragen. Op basis daarvan maken we een plan: voor welke onderzoeksmethode of combinatie van methoden kiezen we, hoe komen we aan een zo goed mogelijke respons en wanneer gaat wat gebeuren. We maken dan ook afspraken wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten. 

Als het plan akkoord is, gaan we indien nodig de onderzoeksvraag verder scherpstellen en deze vertalen in een meetinstrument, bijvoorbeeld een vragenlijst of observatielijst. Het concept spreken we samen door waarna we het definitief maken. Als de meetinstrumenten definitief zijn, kunnen we bezoekers gaan benaderen. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden verzamelen wij of jullie de data. Hiervoor stellen we een praktisch plan op. 

Na de dataverzameling gaan we de data analyseren en presenteren we op een overzichtelijke en prettige manier zodat het fijn is om de data te delen met collega’s. Naar aanleiding van de resultaten formuleren we actiepunten die we later samen scherp stellen. Het rapport wordt in conceptvorm nog een keer besproken en daarna definitief gemaakt. 

Voorbeeld projecten

Evaluatie ‘op expeditie’

Evaluatie ‘op expeditie’ Museum Volkenkunde te Leiden experimenteert tijdens de verbouwing buiten met nieuwe manieren van tentoonstellen en het trekken van een ander publiek. Bij

Lees meer »

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laden