Hoe de gemeente Hoorn binnenschoolse cultuureducatie het beste kan organiseren voor alle betrokkenen?

De gemeente Hoorn is niet tevreden over hoe binnenschoolse cultuureducatie is georganiseerd binnen de gemeente. Het is erg versnipperd en daarmee onoverzichtelijk voor iedereen die hierin iets wil: aanbieders, scholen, makelaars, cultuurcoaches. Om hier de juiste structuur in aan te brengen heeft de gemeente Hoorn ons gevraagd te evalueren hoe het nu gaat en aan de hand daarvan een voorstel te doen hoe dit te verbeteren.
binnenschoolse cultuureducatie
HomeOnderzoekBeleidsevaluatieHoe de gemeente Hoorn binnenschoolse cultuureducatie het beste kan organiseren voor alle betrokkenen?

De vraag

De gemeente Hoorn is niet tevreden over hoe binnenschoolse cultuureducatie is georganiseerd binnen de gemeente. Het is erg versnipperd en daarmee onoverzichtelijk voor iedereen die hierin iets wil: aanbieders, scholen, makelaars, cultuurcoaches. Om hier de juiste structuur in aan te brengen heeft de gemeente Hoorn ons gevraagd te evalueren hoe het nu gaat en aan de hand daarvan een voorstel te doen hoe dit te verbeteren. We letten hierbij op verbeterpunten, kansen en mogelijke ideale scenario’s.

Onze strategie en aanpak

Met allerlei betrokken groepen spelers (beleidsmedewerkers, aanbieders, scholen (ICC-ers), cultuurcoaches) worden gesprekken gevoerd over de huidige situatie en de wenselijke situatie. Aan de hand van deze gesprekkenstellen wij een aantal mogelijke scenario’s op. Hierbij wordt gekeken naar voor- en nadelen voor de verschillende partijen, maar ook de rol die de gemeente daarbij krijgt. Deze scenario’s worden allereerst met de gemeente doorgenomen en vervolgens in een paar groepsgesprekken met aanbieders en scholen. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid en de wenselijkheid.

Behaalde resultaten

Dit onderzoek loopt nog volop. Met de uiteindelijke scenario’s met bijbehorende voor- en nadelen, wenselijkheid vanuit de scholen en de aanbieders, kan de gemeente Hoorn een keuze maken en deze verwerken in de te schrijven cultuurnota.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2023 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone