Monitor doelbereik

Continue inzicht in uw doelbereik

Monitoren op je missie

Een monitor systeem speciaal voor organisaties met een missie. Hiermee kunnen organisaties gestructureerd hun doelen bereiken en hun missie verwezenlijken. Een monitor geeft antwoord op vragen zoals: Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je doelbereik. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken en bereik je je doel efficiënter.

Monitoren: dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Wij helpen je hierbij!

Het resultaat                             

We leveren maatwerk. Samen gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de doelen die je hebt voor jouw organisatie. We zetten hiermee een stip op de horizon waar je gestructureerd naar toe wilt gaan werken. We kijken hierbij wat je op de lange termijn wilt bereiken en formuleren dit concreet. Vervolgens zetten we een monitorsysteem voor je op dat past bij de geformuleerde doelen en jouw organisatie. Met dit monitor systeem kun je gericht groeien en bewegen naar die stip op de horizon.

Het monitor systeem bevat een kwartaalrapportage. Uit deze kwartaalrapportage volgt het plan voor het komend kwartaal met concrete actiepunten. De rapportage wordt op zo’n manier vormgegeven dat het gemakkelijk is gebruik.

 

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: