Impactmeting regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) wil graag inzicht in de effecten, succesfactoren en concrete verbeterpunten van de regeling Versterking Actieve Kunstparticipatie (VAC). Het fonds heeft ons gevraagd om een impactmeting uit te voeren om dit inzicht te verkrijgen.

Met de resultaten van dit onderzoek kan het Fonds voor Cultuurparticipatie nagaan of de doelen bereikt worden die zij hebben gesteld voor de regeling Versterking Actieve Kunstparticipatie en hoe zij de regeling zo nodig kunnen verbeteren voor toekomstige aanvragers zodat ze hun doel nog beter behalen.

Door middel van het afnemen van vragenlijsten en het houden van interviews bij zowel gehonoreerde als niet gehonoreerde aanvragers en niet-aanvragers maken wij de impact van de regeling inzichtelijk (worden de doelen bereikt?) en onderzoeken we succesfactoren en verbeterpunten van de regeling.

Om de vragenlijst en het interviewprotocol de juiste inhoud te geven, stellen we vooraf samen met medewerkers van het FCP de indicatoren vast in een werksessie per deelregeling.

De regeling VAC bestaat uit drie deelregelingen die elk hun eigen doelen kennen:

  • Deelregeling Hiermee wil het fonds bijdragen aan een vernieuwend aanbod in de amateurkunstsector, aan het versterken van organisatiestructuren in deze sector en professionals betrekken bij amateurkunst om zo tot innovatie te komen in de amateurkunst.
  • Deelregeling Immaterieel erfgoed. Hiermee wil het fonds Immaterieel erfgoed levend houden, en stimuleren dat er verbindingen worden gelegd tussen immaterieel erfgoed en materieel erfgoed, nieuwe doelgroepen of maatschappelijke vraagstukken.
  • Deelregeling Ouderenparticipatie. Hiermee wil het fonds bijdragen aan de ontwikkeling van artistiek uitdagend aanbod voor drie verschillende doelgroepen ouderen, projecten samen met ouderen opzetten, op de agenda zetten van kunstbeoefening van ouderen in de kunstsector en bij de lokale overheid en intersectorale samenwerking om elkaars expertise te benutten.
 

Lees meer: