Wat is het effect van het cultuureducatieprogramma "De Ontdekking" (CmK)?

Nieuwe Veste in Breda is als penvoerder van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit verplicht haar activiteiten in het kader van dit programma te monitoren en evalueren. Nieuwe Veste heeft ons daarom gevraagd om te kijken naar de effecten van het programma en hoe ze deze kan verbeteren. Hiervoor hebben we twee keer (2019 en 2021) middels interviews data verzameld. Aan de hand van de resultaten heeft Nieuwe Veste allereerst haar dienstverlening naar scholen verbeterd. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten gebruikt in de verantwoording naar Fonds Cultuurparticipatie voor de subsidiegelden.
HomeOnderzoekEffectmetingWat is het effect van het cultuureducatieprogramma "De Ontdekking" (CmK)?

De vraag

Nieuwe Veste in Breda is penvoerder voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Zij heeft het programma De Ontdekking ontworpen waarmee scholen zelf een cultuurprogramma op maat kunnen samenstellen. Als penvoerder is Nieuwe Veste verplicht om haar activiteiten voor CmK te monitoren en evalueren. Hiervoor heeft ze onze hulp gevraagd in 2019 en 2021. Nieuwe Veste wilde met deze onderzoeken weten:

  • Welk effecten bereikt Nieuwe Veste met CmK en de Ontdekking?
  • Wat zijn successen, verbeterpunten, kansen en bedreigingen van het programma? Lettend op verschillende aspecten van het programma, zoals visievorming en trainingen.
  • Voldoen de faciliteiten die Nieuwe Veste hiervoor biedt?
  • Sluit het aanbod van de Ontdekking aan op het primair onderwijs?

Onze strategie en aanpak

Beide jaren hebben we op een vergelijkbare manier data verzameld. We hebben een tweetrapsraket gebruikt. In de eerste ronde hebben we middels individuele interviews met ICC-ers uit het primair onderwijs, maar ook pedagogische medewerkers van kinderopvang, veel informatie opgehaald. Hierbij zijn verschillende punten aan bod gekomen waarvan aansluitend aangegeven werd hoe belangrijk dit was.

In de tweede ronde hebben we groepsgesprekken gehouden met zowel de geïnterviewden als aanbieders van cultuureducatie. Hierbij hebben we de uitkomsten uit de eerste ronde geduid en hebben we samen gespard over door te voeren verbeterpunten.

Tijdens de analyse hebben we een prioriteitenmatrix gemaakt, met aan de ene as hoe goed een item scoorde en aan de andere as hoe belangrijk een item was. Hierdoor konden we aangeven welke successen, verbeterpunten, kansen en bedreigingen van het programma prioriteit hadden en welke minder prioriteit hadden.

Behaalde resultaten

De prioriteitenmatrix gaf concrete handvatten. De matrix liet een sterke correlatie zien, waarbij de belangrijkste items veelal het beste scoorden en de minder belangrijke items ook minder goed scoorden. Dit gaf de geruststelling dat de zaken die de scholen belangrijk vonden, goed geregeld waren en de prioriteiten vanuit de organisatie dus goed gesteld waren.

Aan de hand van de eerste meting zijn verbeterpunten doorgevoerd en succesfactoren versterkt. Hierdoor was deze correlatie bij de tweede meting sterker. Het was bij de tweede meting ook bevredigend om te zien dat de acties die waren ondernomen naar aanleiding van de eerste meting, ook hun vruchten hadden afgeworpen.

De resultaten zijn daarnaast gebruikt voor de verantwoording naar Fonds Cultuurparticipatie (FCP).

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone