Gemeentelijk cultuurbeleid in Noord-Brabant

Ondanks bezuinigingen op het gebied van kunst & cultuur zijn er ook kansen en mogelijkheden voor kunst & cultuur. Er wordt nog volop geinvesteerd en daar kan op mee gelift worden. Het Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) wilde daarom weten waar investeringen plaats vinden bij Brabantse gemeenten, welke speerpunten de Brabantse gemeenten hebben; op het gebied van kunst, cultuurbeleid en erfgoed, maar ook op andere beleidsterreinen. Bkkc zoekt aansluiting bij andere beleidsterreinen en zo kunst en cultuur meer in de maatschappij zetten.

Voor dit onderzoek is zeer gedetailleerde informatie in een databestand opgeleverd. Daarnaast is een notitie geschreven met de belangrijkste bevindingen en een gebruikshandleiding voor het bestand. Aan de hand van de notitie en het bestand heeft bkkc belangrijke kansen en mogelijkheden geformuleerd voor de culturele sector en voor gemeenten. Deze publicatie is te bestellen bij bkkc à €20,=.

Aansluitend is een workshop gegeven voor medewerkers van Erfgoed Brabant (medefinancier van het onderzoek) om gericht te kunnen zoeken en vinden in het bestand.

Lees meer: