effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

KMR heeft samen met haar partners een nieuw promotie- en voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat de komende jaren in uitvoering wordt genomen. KMR wil graag weten wat de effecten hiervan op langere termijn zijn. Om deze effecten te meten wordt een vragenlijst afgenomen bij Rotterdamse leerlingen in verschillende leeftijden voor aanvang van het programma en over twee jaar. Met deze vragenlijst wordt gekeken naar de beeldvorming van leerlingen over techniek en over de haven, kennis over techniek en over de haven en mogelijke toekomstplannen in de techniek en/of de haven.
Om de waargenomen effecten toe te kunnen schrijven aan de inspanningen van KMR en haar partners, worden ook veranderingen in beeld gebracht bij een controlegroep, leerlingen die niet in aanraking zijn gekomen met het programma.
De nulmetingen van het effectonderzoek hebben plaats gevonden in schooljaar 2010-2011. De effectmeting vindt twee jaar later plaats, dus in schooljaar 2012-2013.

 

 

Lees meer: