effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

KMR heeft samen met haar partners een nieuw promotie- en voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat de komende jaren in uitvoering wordt genomen. KMR wil graag weten wat de effecten hiervan op langere termijn zijn. Om deze effecten te meten is een vragenlijst afgenomen gebaseerd op het attitudemodel bij Rotterdamse leerlingen in verschillende leeftijden voor aanvang van het programma en na twee jaar. Met deze vragenlijst is gekeken naar de beeldvorming van leerlingen over techniek en over de haven, kennis over techniek en over de haven en mogelijke toekomstplannen in de techniek en/of de haven.
 
Om de waargenomen effecten toe te kunnen schrijven aan de inspanningen van KMR en haar partners, zijn ook veranderingen in beeld gebracht bij een controlegroep, leerlingen die niet in aanraking zijn gekomen met het programma.

Lees meer: