Een volginstrument om culturele ontwikkeling te volgen

Ruim 23.000 leerlingen van 88 basisscholen uit 27 gemeenten in Noord-Brabant zijn in 2013 gestart met een programma om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en verbeteren. Men doet dit met behulp van De Cultuur Loper, een instrument om de landelijke doelen op dit terrein te realiseren.

Welke culturele competenties wil de school de leerlingen meegegeven? Cultuureducatie is meer dan een leerling een vaardigheid aanleren. Het gaat ook over het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het stimuleren van een kritisch denkvermogen en vooral het ontwikkelen van datgene wat men van een 21ste eeuwse burger verwacht.

Om leerkrachten te helpen hun leerlingen te begeleiden en stimuleren in hun culturele ontwikkeling heb ik een instrument ontwikkeld samen met Kunstbalie dat deze ontwikkeling in beeld brengt en handvaten biedt om leerlingen te stimuleren.

 

Lees meer: