Doelen formuleren: cultuur, sport en welzijn

Alvorens de gemeente Middelburg nieuwe subsidiekaders vaststelt, worden concrete doelen geformuleerd. Wat wil de gemeente bereiken op het gebied van cultuur, sport, welzijnswerk en wat is de rol van de gemeente en de burger daar in.
Per onderwerp is een bijeenkomst georganiseerd met raadsleden en beleidsmedewerker van het besproken onderwerp. Met hen zijn tijdens de bijeenkomsten doelen geïnventariseerd, bediscussieerd en geprioriteerd. Deze bijeenkomsten zijn voeding voor de hereiking van de beleidskaders.

Meetbaar maken

In de volgende fase, na het doelen formuleren, is een instrument ontworpen om het bereik van deze doelen te kunnen meten.

Lees meer: