Cultuurscouts nader bekeken

De gemeente Schiedam wil graag weten wat de impact is van de cultuurscouts die nu enkele jaren ingezet worden om cultuur dichter bij de bewoners te brengen. De gemeente voort dit beleid om enerzijds bewoners meer te betrekken bij hun eigen wijk, maar anderzijds ook om burgers meer aan cultuur te laten participeren. Projecten van de cultuurscouts komen voort uit wensen van bewoners en worden uiteindelijk weer overgedragen aan de bewoners.

Naast de impact van de cultuurscouts wordt ook gekeken naar de werkwijze. Hoe kunnen zij hun werk slimmer aanpakken: beter grip krijgen op de wensen uit de wijk, nieuwe mensen bereiken, culturele activiteiten met meer bereik en impact organiseren en betere samenwerking met andere organisaties in de wijken.

Om te achterhalen wat de impact is is van de cultuurscouts, voeren we groepsgesprekken met deelnemers en apart met professionals in drie wijken. Daarnaast nemen we enkele individuele interviews af.

Lees meer: