Cultuurscouts nader bekeken

De gemeente Schiedam wilde graag weten wat de impact was van de cultuurscouts die enkele jaren ingezet werden om cultuur dichter bij de bewoners te brengen. De gemeente voerde dit beleid om enerzijds bewoners meer te betrekken bij hun eigen wijk, maar anderzijds ook om burgers meer aan cultuur te laten participeren. Projecten van de cultuurscouts komen voort uit wensen van bewoners en worden uiteindelijk weer overgedragen aan de bewoners.

Naast de impact van de cultuurscouts werd ook gekeken naar de werkwijze. Hoe konden zij hun werk slimmer aanpakken: beter grip krijgen op de wensen uit de wijk, nieuwe mensen bereiken, culturele activiteiten met meer bereik en impact organiseren en betere samenwerking met andere organisaties in de wijken.
 
Om te achterhalen wat de impact was is van de cultuurscouts, hebben we groepsgesprekken gevoerd met deelnemers en apart met professionals in drie wijken. Daarnaast hebben we enkele individuele interviews afgenomen.

Lees meer: