Rijkswaterstaat: doelbereik BOI

Rijkswaterstaat: doelbereik BOI
Rijkswater staat wil inzicht in het doelbereik van het programma Boi, Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium primaire waterkeringen. Om inzicht in dit doelbereik te krijgen zijn de doelen meetbaar gemaakt. Continue reading
Continue reading...

Dashboard

Dashboard
Voor de VSC is een vragenlijst en dashboard ontwikkeld die musea kunnen gebruiken om erachter te komen wat voor bezoekers in het museum aanwezig zijn. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld waarbij gevraagd bezoekers in mogelijke profielen in te delen. Continue reading
Continue reading...

Voortgang projecten meten OOMT

Voortgang projecten meten OOMT
Voor OOMT is een rapportagesysteem ontwikkeld dat inzicht geeft op projectniveau voor programmaleiders en op programmaniveau voor het bestuur. Hierbij is gekeken welke kwalitatieve en kwantitatieve data aanwezig is en gebruikt kan worden voor een te ontwikkelen dashboard. Continue reading
Continue reading...

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten
benchmark zinvol

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Veel science centra en wetenschapsmusea organiseren en verzorgen educatieve activiteiten voor het onderwijs. Vanuit de science centra en de VSC is de vraag gekomen wat de kwaliteit is van deze activiteiten. Hoe verhoudt deze Continue reading
Continue reading...

Effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

Effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

KMR heeft samen met haar partners een nieuw promotie- en voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat de komende jaren in uitvoering wordt genomen. KMR wil graag weten wat de effecten hiervan op langere termijn zijn. Om deze Continue reading
Continue reading...

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’
steekproef

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’

Het project ‘De Uitvinders’ laat leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op een interactieve en uitdagende manier . Een wetenschaps- en techniekpromotieproject ontworpen door kunstenaars. Een mooi verhaal neemt de leerlingen mee Continue reading

Continue reading...

Begeleiding opzetten monitor kwaliteit van workshops

Begeleiding opzetten monitor kwaliteit van workshops

begeleiding kwaliteitsmonitor delft

Science Centre Delft wil de kwaliteit van de workshops in beeld brengen en deze op lange termijn blijven monitoren. In een coachingstraject heb ik samen met een stagiair van het science centre een meetinstrument hiervoor ontwikkeld. De Continue reading
Continue reading...

Attitudeverandering door deelname Friek’s techniektruck

Attitudeverandering door deelname Friek’s techniektruck

Attitudeverandering door deelname Friek's techniektruck

ROC West Brabant heeft de Friek’s Techniektruck ontwikkeld om leerlingen op basisscholen en vmbo-scholen na te laten denken over de wereld van techniek. Het ROC wb wilde weten of deze truck het beoogde effect behaald. Continue reading

Continue reading...