benchmark zinvol

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Veel science centra en wetenschapsmusea organiseren en verzorgen educatieve activiteiten voor het onderwijs. Vanuit de science centra en de VSC is de vraag gekomen wat de kwaliteit is van deze activiteiten. Hoe verhoudt deze zich onderling? Waar vullen de science centra elkaar aan en waar beconcurreren ze elkaar?
 
We hebben een meetinstrument ontwikkeld en uitgerold om de kwaliteit van allerlei educatieve activiteiten voor het onderwijs te meten. De kwaliteit wordt vervolgens van verschillende musea en science centra met elkaar vergeleken. De resultaten zijn gebruikt  om
1) meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en effecten van de activiteiten op basis waarvan keuzes gemaakt zijn over deze activiteiten (uitbreiden, wijzigen),
2) antwoorden te geven aan financiers over deze activiteiten en
3) zich beter te positioneren en zo profileren ten opzichte van elkaar.
Dit laatste helpt scholen beter te kiezen aan de hand van hun wensen en doelen. De metingen hebben vaker plaatsgevonden. Na afloop van elke ronde (meten, analyseren, vergelijken en rapporteren) is een gezamenlijke sessie georganiseerd met de deelnemers om van elkaar te leren. Hierbij hebben deelnemers die op bepaalde onderdelen goed preseteren uitgelegd hoe zij het aanpassen. 
 
Wil jij ook samen met collega-organisaties een benchmark uitvoeren om je eigen kwaliteit aan te tonen én om van elkaar te leren? Lees dan hier hoe ik je hierbij kan helpen.

Lees meer: