benchmark zinvol

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Veel science centra en wetenschapsmusea organiseren en verzorgen educatieve activiteiten voor het onderwijs. Vanuit de science centra en de VSC is de vraag gekomen wat de kwaliteit is van deze activiteiten. Hoe verhoudt deze zich onderling? Waar vullen de science centra elkaar aan en waar beconcurreren ze elkaar?

Momenteel wordt een benchmark ontwikkeld en opgezet om de kwaliteit van allerlei educatieve activiteiten voor het onderwijs te meten. De kwaliteit wordt vervolgens met elkaar vergeleken. De resultaten zullen gebruikt worden om 1) meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en effecten van de activiteiten op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over deze activiteiten (uitbreiden, wijzigen), 2) antwoorden te geven aan financiers over deze activiteiten en 3) zich beter te positioneren en zo profileren ten opzichte van elkaar. Dit laatste helpt scholen beter te kiezen aan de hand van hun wensen en doelen.

Wil jij ook samen met collega-organisaties een benchmark uitvoeren om je eigen kwaliteit aan te tonen én om van elkaar te leren? Lees dan hier hoe ik je hierbij kan helpen.

Lees meer: