begeleiding kwaliteitsmonitor delft

Science Centre Delft wil de kwaliteit van de workshops in beeld brengen en deze op lange termijn blijven monitoren. In een coachingstraject heb ik samen met een stagiair van het science centre een meetinstrument hiervoor ontwikkeld. De stagiair heeft geholpen met het testen en vormgeven van het instrument. Ik heb voor de inhoud gezorgd. Dit is gedaan aan de hand van gesprekken over kwaliteit en het doel van de workshops. Het doel van de workshops en welke kwaliteit dus geboden moest worden, gaven handvatten voor het ontwerp van het meetinstrument.
 
Het meetinstrument is getest en vervolgens bijgesteld. In het schooljaar (2012-2013) hebben we de data verzameld, geanalyseerd en er over gerapporteerd.

Lees meer: