Attitudeverandering door deelname Friek's techniektruck

ROC West Brabant heeft de Friek’s Techniektruck ontwikkeld om leerlingen op basisscholen en vmbo-scholen na te laten denken over de wereld van techniek. Het ROC wb wilde weten of deze truck het beoogde effect behaald. Samen met IVA heb ik gekeken of vmbo-leerlingen die de truck bezoeken een andere attitude jegens techniek kregen (attitudeverandering). De resultaten zijn vergeleken met vmbo-leerlingen die de truck niet bezocht hebben. Leerlingen van meerdere vmbo-scholen hebben drie keer een vragenlijst in gevuld (nul-, effect- en nameting) gedurende de schooljaren 2010/2011 en 2011/2012. De gebruikte vragenlijst is ontworpen om attitude te meten en is beproefd.

Uit het onderzoek blijkt dat de truck leerlingen na laat denken over de wereld van techniek. Ook gaan leerlingen nadenken over een mogelijke toekomst in de techniek. Ze komen er achter dat techniek mogelijk wel iets voor hen is of juist niet. Het rapport met de onderzoeksresultaten is openbaar.ROC West Brabant heeft hiermee informatie in handen waarmee zij het project efficiënter vorm kunnen geven.

Lees meer: