analyse subsidieaanvragen BIS

Voor aanvang van elke BIS-periode adviseert de Raad voor Cultuur de minister over de cultuursubsidies. Voor de adviezen voor de periode van 2013-2016 heeft de Raad experts gevraagd de informatie in de aanvragen te structureren en analyseren. Met een team bestaande uit Letty Ranshuysen, Loes Hoogenboom en ik zelf, hebben we de aanvragen bestudeerd op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling.
 
Naast een analyse per instelling is ook een totaalanalyse gemaakt, waarbij gekeken is naar alle instellingen per sector. Wat hebben de instellingen binnen de verschillende sectoren gedaan op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling? Wat zijn hun plannen? Deze totaalanalyse is openbaar gemaakt en op de website van het ministerie en hieronder down te loaden.
 
De analyse van de instellingen die een subsidie toegekend krijgen, is gebruikt als nulmeting. Door later op dezelfde manier naar de betreffende instellingen te kijken, kan vastgesteld worden of er een verandering plaats heeft gevonden.

Lees meer: