Advies effectmeting Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de periode 2017-2020 een vervolg op de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit geformuleerd. Om beter zicht te krijgen op de effecten van de regeling wil het fonds voor deze nieuwe periode de monitoring van de penvoerders gebruiken voor haar eigen landelijke monitoring en evaluatie. Hiervoor moeten indicatoren komen die door alle penvoerders gemeten worden. Het fonds heeft ons gevraagd om op zoek te gaan naar gezamenlijke indicatoren, de haalbaarheid voor penvoerders om dit te integreren in hun monitoring en hoe ze dat zouden moeten doen (aan welke criteria moet hun monitoring dan voldoen).

Om dit te achterhalen bestuderen we de monitoring van vijftien penvoerders (steekproef) van de huidige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016). Dit doen we aan de hand van een analysekader. Daarnaast gaan we in gesprek met penvoerders om te praten over hun aanpak met betrekking tot de monitoring en vragen we hen naar de haalbaarheid om een landelijke monitor te integreren. Dit doen we aan de hand van individuele interviews met tien van de vijftien penvoerders waarvan de moneva is bestudeerd.

De resultaten uit de bestudeerde moneva’s en de interviews worden in een beknopt rapport beschreven met een advies welke indicatoren en FCP op kan nemen in de monitoringseisen. Om deze indicatoren te kunnen meten is ook een vragenlijst geformuleerd die de penvoerders af kunnen nemen bij de scholen om deze indicatoren te meten. Ook staat in dit advies aan welke criteria de monitoring van de penvoerders moet voldoen.

Wil je meer leren over onderzoek?

Lees meer: