10 jaar jet-net: een onderzoek naar verleden, heden en toekomst

Tijdens het 10-jarig jubileum van Jet-Net wilde Jet-Net terugblikken naar wat er bereikt is, maar ook vooruit kijken naar wat de toekomst te bieden heeft. Samen met IVA is gekeken 1) wat Jet-Net tot nu toe heeft bereikt, facts & figures, maar ook de gepercipieerde meerwaarde, 2) waar Jet-Net nu staat, de context waarbinnen wordt geopereerd en de ontwikkelingen die zich daar af spelen, en 3) hoe de toekomst eruit ziet, welke behoeftes hebben scholen en bedrijven, welke kansen zijn er, maar ook welke knelpunten moet men rekening mee houden.

Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de jubileumviering in Rijswijk met enkele filmpjes (te zien op de site van Jet-Net) en deĀ publieksversie van het onderzoeksrapport.

Lees meer: