10-jaar-jet-net-een-onderzoek-naar-verleden-heden-en-toekomsT

Nu Jet-Net 10 jaar bestaat en flink gegroeid is in deze jaren, wil Jet-Net terugblikken naar wat er bereikt is, maar ook vooruit kijken naar wat de toekomst te bieden heeft. Samen met IVA wordt gekeken 1) wat Jet-Net tot nu toe heeft bereikt, facts & figures, maar ook de gepercipieerde meerwaarde, 2) waar Jet-Net nu staat, de context waarbinnen wordt geopereerd en de ontwikkelingen die zich daar af spelen, en 3) hoe de toekomst eruit ziet, welke behoeftes hebben scholen en bedrijven, welke kansen zijn er, maar ook welke knelpunten moet men rekening mee houden.

Het onderzoek is 15 november gepresenteerd tijdens de jubileumviering in Rijswijk met enkele filmpjes (binnenkort te zien op de site van Jet-Net) en de publieksversie van het onderzoeksrapport.

Lees meer: