Gestructureerd je doelen te bereiken

Bij monitoring houd je gestructureerd je beleid, project of programma in de gaten. Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je projectverloop. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken. Dat is prettig voor jezelf om te weten, maar ook een geruststelling voor subsidiërende overheden en fondsen. Bij gesubsidieerde projecten is monitoring dan ook steeds vaker verplicht.

Monitoren – dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Programma’s en overheidsbeleid monitoren heeft vaak meer voeten in aarde. Het is aan jou de afweging te maken: doe je het zelf of besteed je het uit aan een expert?

Het resultaat van monitoring

Heb jij een project dat gemonitord moet worden? Dan helpen we je een monitorsysteem op te zetten en in te voeren dat past bij jouw doelen en jouw organisatie. Dat betekent standaard dat we maatwerk leveren. Als je wilt, nemen we bij complexe programma’s of overheidsbeleid de totale uitvoering van de monitor van je over. Je krijgt alle relevante informatie vervolgens in begrijpelijke taal aangeleverd; beknopt en voorzien van praktische adviezen en concrete actiepunten.

Voorbeelden van monitoring voor opdrachtgevers:
Meer weten? Lees één van van de volgende blogs:

Monitoren helpt je je doelen te bereiken.