Sportbeleid in de gemeente: vraaggericht in plaats van aanbodgericht

Sportbeleid in de gemeente: vraaggericht in plaats van aanbodgericht

Sportbeleid in de gemeente: vraaggericht in plaats van aanbodgericht

Steeds vaker zie ik dat het sportbeleid van een gemeente wordt bepaald in samenspraak met de burgers. Waar voorheen het sportbeleid alleen werd afgestemd met de sportorganisaties en samenwerkingspartners, is het Continue reading

Continue reading...

Waar je op moet letten bij een samenwerking tussen gemeente en kunstenaar

Waar je op moet letten bij een samenwerking tussen gemeente en kunstenaar

Waar je op moet letten bij een samenwerking tussen gemeente en kunstenaar

Gemeenten werken steeds vaker samen met kunstenaars of culturele ondernemers om culturele initiatieven op te zetten om maatschappelijke en sociale doelen die de gemeente heeft te bereiken. Zo’n Continue reading

Continue reading...

Hoe kom je tot een geschikte onderzoeksmethode?

Hoe kom je tot een geschikte onderzoeksmethode?
geschikte onderzoek methode

Hoe kom je tot een geschikte onderzoeksmethode?

Er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten om informatie te verzamelen voor het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Je kunt bijvoorbeeld een (digitale- of hard copy) vragenlijst uitzetten, individuele – of groepsinterviews houden, Continue reading

Continue reading...

Tips om discipline-overstijgend samen te werken

Tips om discipline-overstijgend samen te werken
discipline overstijgend werken

Tips om discipline-overstijgend samen te werken

Ik zie steeds vaker de wens vanuit gemeenten dat zij willen dat verschillende organisaties binnen de gemeente samen gaan werken (discipline-overstijgend). Denk aan sportverenigingen en scholen, culturele organisaties en welzijnsorganisaties, de verenigingen onderling en Continue reading

Continue reading...

Afstemmen van doelen bij gemeenten

Afstemmen van doelen bij gemeenten

Afstemmen van doelen bij gemeenten

Gemeenten stellen doelen, per beleidsterrein, maar ook steeds vaker overkoepelend. Het formuleren van doelen bij gemeenten is belangrijk, want het geeft je een ‘eindpunt’ om naar toe te bewegen. Je verschaft dan duidelijkheid over wat Continue reading

Continue reading...

Meet je wat je wilt meten? Het belang van juiste indicatoren

Meet je wat je wilt meten? Het belang van juiste indicatoren
meten juiste indicatoren kiezen

Meet wat je wilt meten: het belang van de juiste indicatoren

Als je wilt weten of je je doelen bereikt, monitor je deze doelen.  Door te monitoren kun je in de gaten houden of je nog op de goede Continue reading

Continue reading...

Doelen formuleren: cultuur, sport en welzijn

Doelen formuleren: cultuur, sport en welzijn

Doelen formuleren: cultuur, sport en welzijn

Alvorens de gemeente Middelburg nieuwe subsidiekaders vaststelt, worden concrete doelen geformuleerd. Wat wil de gemeente bereiken op het gebied van cultuur, sport, welzijnswerk en wat is de rol van de gemeente en de burger Continue reading

Continue reading...