Vitaliteit cultuursysteem in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil graag weten hoe vitaal de culturele infrastructuur is om beleid aan te kunnen scherpen. Het Pon heeft ons gevraagd te helpen bij dit onderzoek naar de vitaliteit van de cultuursystemen in Noord-Brabant.

Op verzoek van de provincie is het cultuursysteem per discipline weergegeven in een piramide model. De piramide deelt het cultuursysteem op in acht lagen, van de top: professionals met (inter-)nationale erkenning via talentontwikkeling naar amateurkunst en cultuureducatie. Elke laag in de piramide is beoordeeld op een aantal indicatoren, waaronder aanwezigheid van voorzieningen, omvang, bereik en relaties binnen de keten.

Om inzicht te krijgen in de opbouw van de piramides per discipline zijn negen groepsgesprekken gevoerd met experts van de zeven disciplines en enkele aanvullende individuele gesprekken. Ook is er gebruik gemaakt van bestaande bronnen (eerdere onderzoeken, cijfers van CBS)  als ondersteunende data.
Met dit onderzoek kan de provincie weloverwogen beslissingen nemen over de in te zetten middelen en beter aan instellingen en Brabantse burgers verantwoorden.

Lees meer: