Liggen we op schema om ons einddoel te halen?

Rijkswaterstaat is enkele jaren geleden begonnen met het maken en invoeren van een nieuw instrumentarium om waterkeringen te toetsen aan de wet. Dit is een uitgebreid programma met velerlei complexe berekeningen. Deze berekeningen zorgen ervoor dat waterkeringen goed ontworpen en regelmatig getoetst kunnen worden. Zo houden we in heel Nederland droge voeten.

Om te monitoren of dit proces op schema ligt, het aansluit bij de behoeften en de wetgeving, hebben wij een monitorsysteem opgezet en meten we jaarlijks de stand van zaken.
HomeOnderzoekBeleidsevaluatieLiggen we op schema om ons einddoel te halen?

De vraag

Rijkswaterstaat vroeg ons bij aanvang van het programma of wij hen konden helpen met het monitoren van het programma. Omdat het gaat om een complex programma waar vele medewerkers van Rijkswaterstaat, maar ook van waterschappen en bestuurders zijn betrokken en zij veelal te maken hebben met verschillende delen van het programma, wilden zij jaarlijks meten of zij op schema zaten of waar zij harder aan moesten trekken.

Onze strategie en aanpak

Samen hebben we gekeken wat doelen en mijlpalen zijn. We hebben dit uitgesplitst in meetbare indicatoren verdeeld over vele verschillende onderwerpen. Omdat waterkeringen ontwerpen en controleren niet ons dagelijkse werk is, hebben we hiervoor nauw opgetrokken met de specialisten van Rijkswaterstaat. Aan de hand van deze indicatoren hebben we verschillende meetinstrumenten ontwerpen. Dit omdat de informatie over de stand van zaken hierover bij verschillende doelgroepen lag. Zo zijn er de gebruikers, maar ook dossierhouders, ontwikkelaars en een begeleidingsgroep. Bij grote groepen hebben we gebruik gemaakt van vragenlijsten, maar bij kleinere groepen hebben we afhankelijk van de soort informatie die we moesten ophalen, voor telefonische interviews gekozen. De informatie wordt jaarlijks bij de verschillende respondentgroepen opgehaald en vervolgens gecombineerd.

Behaalde resultaten

Je kunt je voorstellen dat achter een monitor met een veelheid aan indicatoren en een veelheid aan respondentgroepen en evenveel meetinstrumenten, een complex analyseschema zit. Aan de hand hiervan kunnen we de enorme hoeveelheid aan data deduceren tot 2 A4tjes met de stand van zaken aangaande doelbereik. Hier plaatsen we uitroeptekens bij punten waar komend jaar specifiek extra aandacht naar uit moet gaan.

Deze rapportage gebruikt het team dat het project aanstuurt om haar prioriteiten te bepalen en het programma weer een stapje verder te brengen. We zien dan ook jaarlijks verschuivingen, waarbij we enerzijds zien dat Rijkswaterstaat steeds dichter bij haar einddoel komt en anderzijds dat aandachtspunten een jaar later geen extra aandacht meer behoeven.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone