Monitoren

Monitoren op je missie

Een monitor systeem speciaal voor organisaties met een missie. Hiermee kunnen organisaties gestructureerd hun doelen bereiken en hun missie verwezenlijken. Een monitor geeft antwoord op vragen zoals: Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je doelbereik. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken en bereik je je doel efficiënter. Door te monitoren kun je bewuste keuzes maken op basis van kennis en feiten en zo je tijd, personeel en middelen gericht inzetten. 

Monitoren: dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Wij helpen je hierbij!

Wat gaan we doen?

We leveren maatwerk. In een interactieve bijeenkomst met de juiste mensen gaan we samen jullie doel in kaart brengen. We bekijken uit welke elementen  dit doel bestaat en welke factoren van invloed zijn. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden van je organisatie wat betreft dataverzameling: welke data is al aanwezig, wat en hoe kan de overige informatie het beste verzameld worden. 

Aan de hand van deze bijeenkomst ontwerpen wij meetinstrumenten om de dataverzameling vorm te geven. Deze meetinstrumenten passen dus bij jouw organisatie. Met deze meetinstrumenten gaan we de benodigde informatie verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in een begrijpelijke rapportage. Afhankelijk van het doel wordt bepaald hoe vaak gerapporteerd moet worden. Als dit op regelmatige basis moet gebeuren, kijken we naar de mogelijkheden van een geautomatiseerde rapportage. 

De rapportage wordt zo opgezet dat jij de benodigde informatie snel en begrijpelijk kunt gebruiken. 

Voorbeeld projecten

doelbereik monitoren

Doelbereik monitoren en evalueren

De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) wil graag op een andere manier verantwoorden. Zij willen bij hun verantwoording graag meer de nadruk leggen op hun eigen doelbereik én op het bereik van de doelen die de gemeente heeft met de subsidieverstrekking aan de bibliotheek. Het gaat dan niet over het aantal

Lees meer »

Neem vrijblijvend contact met ons op

Laden