Monitoring

HomeMonitoring
11 januari 2018

Monitoren

Monitoren op je missie

Een monitor systeem speciaal voor organisaties met een missie. Hiermee kunnen organisaties gestructureerd hun doelen bereiken en hun missie verwezenlijken. Een monitor geeft antwoord op vragen zoals: Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je doelbereik. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken en bereik je je doel efficiënter. Door te monitoren kun je bewuste keuzes maken op basis van kennis en feiten en zo je tijd, personeel en middelen gericht inzetten. 

Monitoren: dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Wij helpen je hierbij!

Wat gaan we doen?

We leveren maatwerk. In een interactieve bijeenkomst met de juiste mensen gaan we samen jullie doel in kaart brengen. We bekijken uit welke elementen  dit doel bestaat en welke factoren van invloed zijn. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden van je organisatie wat betreft dataverzameling: welke data is al aanwezig, wat en hoe kan de overige informatie het beste verzameld worden. 

Aan de hand van deze bijeenkomst ontwerpen wij meetinstrumenten om de dataverzameling vorm te geven. Deze meetinstrumenten passen dus bij jouw organisatie. Met deze meetinstrumenten gaan we de benodigde informatie verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in een begrijpelijke rapportage. Afhankelijk van het doel wordt bepaald hoe vaak gerapporteerd moet worden. Als dit op regelmatige basis moet gebeuren, kijken we naar de mogelijkheden van een geautomatiseerde rapportage. 

De rapportage wordt zo opgezet dat jij de benodigde informatie snel en begrijpelijk kunt gebruiken. 

Voorbeeld projecten

Voor Science Centre Delft heeft Claudia een monitor opgestart om de kwaliteit van onze workshops te meten. Ik heb er erg veel van geleerd en weet nu veel beter hoe je het beste abstracte dingen meetbaar kan maken. Ook in de zakelijke afwerking met offertes, facturen, verslagen en handleidingen liep alles snel en goed en het eindresultaat is een mooie nieuwe kwaliteitsmeter voor workshops die nu zelfs door andere (musea/science centres) gebruikt gaat worden. Echt leuk! Ik ben er zo trots op. Zonder Claudia was dit er allemaal niet geweest en ik hoop dat we nog veel en lang kunnen samenwerken.
Liesbeth van Hees
Liesbeth van HeesHoofd educatie bij Science Centre Delft
Voor de VSC – netwerk van wetenschapsmusea en science centra is inzicht in de kwaliteit van het aanbod van de leden essentieel. Het bij verschillende wetenschapsmusea en science centra meten van deze kwaliteit leek een moeilijk te realiseren wens. Gesprekken met Claudia maakte duidelijk dat effectieve en haalbare instrumenten binnen handbereik liggen. Dankzij een realistische projectopzet, heldere doelen, inspirerende bijeenkomsten en prettige communicatie werken nu tien wetenschapsmusea en science centra gezamenlijk aan het verzamelen van data. Claudia denkt mee, stelt kritische vragen en realiseert maatwerk. Daarbij is ze is ruimhartig in het delen van informatie en kennis en opent ze de wereld van onderzoeksmethoden op een toegankelijke manier, die stimuleert in plaats van afschrikt.
Marjelle van Hoorn
Marjelle van HoornVerenigingsmanager VSC
We wilden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een effectmeting uitvoeren. We zijn academisch en HBO geschoold maar hebben geen relevante ervaring met een dergelijk instrument. Via een zoektocht op internet kwamen we op de site van Claudia terecht. Na vergelijking met een aantal andere sites hebben we op basis van de persoonlijke maar ook methodische aanpak die Claudia voorstaat, voor haar gekozen. Het voornemen om met Claudia in zee te gaan hebben we bij een aantal senior beleidsmedewerkers neergelegd. Eén van hen had juist een cursus bij Claudia gevolgd en was hier zeer positief over. Na een telefonisch gesprek met Claudia hebben we de opdracht verstrekt. Claudia heeft ons in een spoedcursus van één dag op de hoogte gebracht van de door haar voorgestane aanpak. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met als uiteindelijk doel een aantal onderzoeksvragen voor de verschillende doelgroepen binnen het onderzoek. Na het uitzetten van de vragen heeft Claudia ons begeleidt bij de beoordeling van de uitkomsten en ze heeft ons scherp gehouden op onze onafhankelijke objectieve positie als onderzoekers (houd je bij de feiten!!) . Al met al zijn we zeer tevreden met Claudia, haar persoonlijke aanpak, kennis en enthousiasme heeft ons geholpen om tot een goed product te komen.
Heildert BontekoeSenior projectleider bij Politie
Previous
Next

Neem vrijblijvend contact met ons op

Gerelateerde blogs

20 september 2022
Inventarisatie-onderzoek: wat is het en wanneer zet je het in?

Bij iedere onderzoeksvraag hoort een eigen manier van onderzoeken. Bij de ene onderzoeksvraag is het antwoord het beste te vinden door het doen van kwalitatief onderzoek. Bij de andere vraag past kwantitatief onderzoek juist beter.

Lees meer
16 augustus 2022
Voor- en nadelen van bezoekersprofielen

Regelmatig horen we van culturele organisaties dat ze gebruik maken van bezoekersprofielen. Deze moeten wij dan meenemen in de analyse […]

Lees meer
19 juli 2022
7 tips om EVI in te voeren

In een ander blog hebben we verteld wat EVI inhoudt en wat je er mee kunt doen. Wanneer een penvoerder van Cultuureducatie […]

Lees meer
21 juni 2022
Criteria voor goed onderzoek

In de afgelopen periode hebben we een aantal blogs geschreven over waar goed onderzoek aan moet voldoen. In deze blog […]

Lees meer
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone